V Praze proběhla konference palebné podpory Fires&Effects. Tématem byla role dělostřelectva v současných a budoucích konfliktech

V Praze proběhla konference palebné podpory Fires&Effects. Tématem byla role dělostřelectva v současných a budoucích konfliktech
Autor fotografie: STV Group, Public domain|Popisek: Konference Fires&Effect
07 / 06 / 2024, 11:15

V Praze proběhl ve dnech 5. a 6. června druhý ročník konference Fires&Effects organizované společností Defense and Security Innovation Hub pod záštitou České a Slovenské obce dělostřelecké.

Komunita složená z vojenských odborníků, zástupců obranného a bezpečnostního průmyslu, a akademických a vědeckých pracovníků diskutovala nejen směry rozvoje dělostřelectva, ale i požadavky na vzájemnou integraci v prostředí budoucího digitalizovaného válčiště. V pozvánce na konferenci Náčelník dělostřelectva Armády České republiky plk. gšt. Marcel Křenek napsal:

„Měnící se povaha válečného konfliktu nabírá nečekaný směr, odklánějící se od principu „Crisis Response“ a přibližující se k tradičním formám konfliktu, s důrazem na masivní zasazení sil a jejich dlouhodobé setrvání na teritoriu. Právě změna bezpečnostního prostředí v kombinaci s intenzivním technologickým rozvojem před nás staví budoucí výzvy na které musíme reagovat. Budoucí i současné hrozby, mezi něž patří např. bezpilotní vzdušné systémy, bezosádkové systémy, vyčkávací munice, masivní zasazení prostředků EB, nebo i nedostatek surovin pro výrobu tolik potřebné munice, nás nutí hledat řešení, které nám umožní těmto hrozbám efektivně čelit.

Konference Fires&Effect

Úspěch v budoucí válce vyžaduje poučení z historie a právě probíhajících konfliktů, spolu s inovativním řešením, které bude odpovídat charakteristikám bojiště informačního věku. Budoucí vybavení dělostřelectva je proto navrhováno tak, aby dokázalo naplnit požadavky MOBILITY, SUSTAINABILITY a LETHALITY. Požadavek na vedení multidoménových operací stojí a padá na digitalizaci bojiště, datové komunikaci, sdílení dat v čase blízké reálnému.“

 

Program konference palebné podpory Fires&Effects 

 

Konference byla zahájena strategickým vhledem do rozvoje palebné podpory. Účastníci se věnovali postřehům z rusko-ukrajinského konfliktu a specificky zkušenostem z použití samohybných houfnic CAESAR 8x8, které zanedlouho přibudou do výzbroje dělostřelectva AČR, kde nahradí systém ShKH vz. 77 DANA. Diskutovány byly otázky evolučního vývoje UAS ve prospěch dělostřelectva, opatření C-UAS a vyčkávací munice, strojového vidění, integrace AI do procesů průzkumu apod. Strategické dokumenty jako Koncepce výstavby AČR 2035 akcentují potřebu adaptovat schopnosti České armády s ohledem na nastupující přelomové technologie. „Praktické příklady rychlé změny vidíme dnes a denně na Ukrajině, kde těsná spolupráce průmyslu a armády umožňuje budovat schopnosti, inovovat a účinně se bránit nežádoucí agresi. To je dle mého soudu směr, kterým bychom se měli ubírat,“ uvedl plk. gšt. Křenek.

Ivo Strejček, STV Group

Generálním partnerem konference byla STV Group, mezi partnery figurují společnosti Retia, Saab, Vojenský technický ústav, 3d Wiser, Pramacom a Interlink CS. Konferenci moderovala Kristina Soukupová, která je zakladatelkou a prezidentkou společnosti DefSec Innovation Hub a dlouhodobě se věnuje problematice obrany a bezpečnosti.

Tagy článku