Aktivní záloha AČR - užitečný "sociální experiment", armáda nedělá rozdíly, ženy rychle zapadnou, říká velitel družstva

Aktivní záloha AČR - užitečný &quote;sociální experiment&quote;, armáda nedělá rozdíly, ženy rychle zapadnou, říká velitel družstva
Autor: Armáda České republiky|Popisek: Z výcviku Aktivní zálohy
25 / 03 / 2021, 11:00

Jaroslav Macošek, velitel družstva mechanizované pěchoty roty Aktivní zálohy 41. mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení v Žatci, je na své působení v této jednotce a Aktivní záloze (AZ) velmi hrdý. U AZ působí dnes již pomalu dvacet let. Díky tomu se při svém civilním povolání může zapojit do obrany vlasti, a příslušnost k brigádě rychlého nasazení mu dává příležitost sáhnout si na prvotřídní výcvik, který armáda dnes nabízí. Díky zkušenostem má možnost porovnat vývoj naší armády: "skok za posledních dvacet let je neskutečnej".

Aktivní výcvik mají Aktivní zálohy momentálně v důsledku pandemie omezený. V loňském roce byla příprava dokončena tak, že kdo nestihl výcvik v poli, mohl se zapojit do on-line výcviku elektronicky, e-learningu. Ten nabízel penzum informací vševojskového charakteru, jimž během standardního polního výcviku není mnohdy dost času se věnovat. V letošním roce vojáci Aktivních záloh čekají, co přijde.

V jednotkách Aktivních záloh Jaroslav Macošek vnímá velkou vůli být užitečně zapojeny do probíhajícího dění a pomoci. Zároveň většina vojáků nečeká na to, až je někdo k nějakému zapojení formálně vyzve, "až je armáda zavolá, nebo nezavolá". Z podstaty nastavení Aktivních záloh plyne, a není to překvapivé, že vojáci sami iniciativně hledají možnosti, jak co nejefektivněji přispět. Z jejich řad se rekrutují dobrovolníci v nemocnicích, pokračují v pravidelném darování krve. Přispívají různými způsoby podle svých možností.

"Jsou mezi námi kluci, kteří třeba podnikají. Měli na začátku pandemie akci, že třeba prodali jednu plynovou masku, nebo filtr, a druhý dal nemocnici. Za každý prodaný kus, jeden darovaný, což vnímám tak, že ti lidi chtějí něco dělat pro komunitu." Formální povolání Aktivních záloh v rámci opatření proti pandemii je politickým rozhodnutím, ale (nejen) jejich členové mohou dělat a dělají mnohé i bez toho.

Jako velitel družstva mechanizované pěchoty by Jaroslav Macošek byl rád, kdyby letos přece jen měli vojáci AZ příležitost se k běžnému výcviku v poli dostat, aby nezapomněli, co se naučili v minulosti, a své schopnosti udržovali a rozvíjeli. Bez možnosti opakování při výcviku, při delší promlce, přijedou vojáci na cvičení "jako nepopsaný list", a instruktoři mohou začít od nuly. Přitom smysl a principy výcviku AZ, jak je nastavený, hodnotí vysoko. Dokonce říká, že většinu toho, co sám ví a umí se naučil až v řadách Aktivní zálohy, nikoli během tehdy ještě povinné prezenční služby jako odvedenec.

Není přitom jednoduché v rámci časových možností a podle nastavení každoroční maximální délky výcviku plně obsáhnout veškeré penzum nezbytných znalostí a schopností, které si musí voják obsluhující moderní techniku osvojit. Je třeba kombinovat dostupnost lidí, techniky, kapacit ve všech ohledech. Jádro výcviku spočívá v taktice pěchoty v poli, a jednou za čas mohou Aktivní zálohy využít i techniku, v případě roty AZ 41. praporu obrněná vozidla Pandur.

Pokud jde o pestrou skladbu profesí, věkových a sociálních skupin, s nimiž se lze v řadách jednotek setkat, označuje Jaroslav Macošek Aktivní zálohy s nadsázkou a dobrém slova smyslu za "sociální experiment." Dnes s narůstajícím počtem vojáků to již možná není tak zřetelné, ale dochází tam k zajímavým situacím. Jaroslav jako vyučený kuchař například velel ve své jednotce právníkům. Dnes ho již hodnostně přeskočili a velí oni jemu: "Vše, co jsem jim provedl já, mi provedou oni zpátky," říká s úsměvem za respirátorem.

Když přijde do jednotky jako nováček žena, následuje období (asi týden), kdy jsou vojáci "jako miliusové". Najednou je to úplně jiná jednotka. Všude čisto. Uklizeno. Nemluví se sprostě. Ale za týden už je vše při starém. I žena do kolektivu rychle zapadne. Armáda nedělá rozdíly: důležité je chtít dělat, chtít sloužit. 

Jaroslav Macošek a NGŠ Opata

Jaroslav Macošek s náčelníkem generálního štábu gen. Opatou

Civilní povolání jsou v Aktivních zálohách pestrá a jakékoli si dovedete představit. V jednotce se může sejít hrobník s gynekologem. A své znalosti a schopnosti mohou využívat. Gynekolog své primární hůře, ale "viděl jsi někdy zakopávat se hrobníka?" To je špičková práce. "On přijde, on se podívá, on se zakope, a on má rovný okop jako z příručky." Jindy naproti tomu vojáci Aktivních záloh se naopak nechtějí věnovat činnostem, jimž se běžně věnují v civilním životě. Jednak aby si odpočinuli od své práce, ale možná ještě spíš proto, aby se naučili něčemu novému. A k tomu jim služba v Aktivních zálohách dává nemálo příležitostí. A kontakt a blízkost mezi profesionální armádou a Aktivními zálohami hraje roli i v tom, že se profesionální vojáci mají příležitost od vojáků AZ a z jejich perspektivy dozvídat o různých aspektech civilního života, a nevzniká tím nějaká výlučná a od společnosti a jejích starostí odstřižená kasta.

Aktuálním cílem armády je mít do roku 2030 deset tisíc vojáků Aktivní zálohy. Jejich počet činil v roce 2005 1312, ke konci loňského roku to bylo již 3440 vojáků, tedy 13 % počtu profesionálních vojáků, a náborové plány jsou překračovány.

Zdroj fotografií: Armáda České republiky, Jaroslav Macošek

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace