Americké námořnictvo bojuje s nedostatkem opravárenských kapacit pro své válečné lodě

Americké námořnictvo bojuje s nedostatkem opravárenských kapacit pro své válečné lodě
Autor fotografie: wikipedia, public domain|Popisek: Výsadková loď USS Bonhomme Richard
05 / 09 / 2020, 14:00

Nedostatek opravárenských kapacit pro válečná plavidla dělá starosti US Navy, uvedl server USNI News.

US Navy kromě jiných problémů zaměstnává v současné době také nedostatek opravárenských kapacit. ,,Nemáme dostatek kapacit pro opravy lodí v mírové době," prohlásil kontradmirál Eric Ver Hage, zodpovědný za údržbu a modernizaci amerických válečných lodí, a vyjádřil tím veřejně potíže, s nimiž se musí americké námořnictvo popasovat.

Jako příklad uvedl dva torpédoborce třídy Arleigh Burke USS Fitzgerald a USS John McCain, kterým trvalo dlouhou dobu, než se mohly opět vrátit do služby po kolizi v západním Pacifiku v roce 2017. Nejnověji pak Ver Hage zmínil případ výsadkové útočné lodi USS Bonhomme Richard, na níž došlo v červenci k explozi a následnému požáru.

Ver Hage rovněž řekl, že existující opravárenské kapacity se snaží zefektivnit práci, nicméně na druhé straně je její základna příliš malá, zvláště z toho důvodu, jak se US Navy snaží kapacitně růst. A co více - Ver Hage konstatoval, že v případě vypuknutí válečného konfliktu by US Navy neměla prostředky k tomu, aby byla schopná opravit poškozená plavidla dostatečně rychle a poslat je včas do boje.

Poznatky kontradmirála byly shrnuty v interní studii, která vyšla dříve v tomto roce. Ta zdůrazňuje nedostatečné opravárenské kapacity a jejich schopnost včas a rychle opravit poškozená plavidla a připravit je znovu do akce v konfliktech vysoké intenzity. Navíc s postupným rozšiřováním čínské a ruské námořní moci může US Navy čelit početní převaze, uvádí studie.

Souvisejícím problémem je pak i údržba válečných plavidel, které se v mnoha případech protahuje. Řešením by mohlo být větší zapojení jednotlivých firem do opravárenských prací, které trvají v řadě případů i několik let.

Celý proces však může trvat poměrně dlouho. S tím, jak US Navy bojuje s nedostatkem opravárenských kapacit a na druhé straně očekávaným plánem, který preferuje velká válečná plavidla oproti malým, mohou zmíněné problémy přetrvávat dál a donutit tak celé odvětví znovu přehodnotit fungování jednotlivých segmentů ve stavbě a údržbě lodí.

Situace tak odráží stav vzniklý po ukončení studené války, kdy byly zavírány základny všech druhů vojsk, snižovány finance na vědu, výzkum a vývoj a celkově omezován vojenský rozpočet, což mělo dopady na údržbu techniky. Též politické rozhodnutí o změně statutu použití ozbrojených sil z primárního úkolu ,,obrana území a strategických zájmů" s předpokladem vedení velkých operací za využití všech sil a prostředků na expediční styl s použitím účelově zformovaných úkolových uskupení s využitím jen určitých typů zbraňových systémů měl dopady na logistiku, plánování a dílenské kapacity.

Americká administrativa rozhodla o stavbě nových letadlových lodí, ponorek i torpédoborců, ale nikde nehovoří o jejich technickém a logistickém zabezpečení. Prohlášení kontradmirála Ver Hage tedy lze v podstatě chápat jako volání o pomoc před kolapsem celého segmentu amerických ozbrojených sil.

 


Zdroj: news.usni.org

Tagy článku