Analýza: Oprava těžké bojové techniky u nás. Jaké jsou schopnosti českého průmyslu

Analýza: Oprava těžké bojové techniky u nás. Jaké jsou schopnosti českého průmyslu
Autor fotografie: foto: STV Group
19 / 09 / 2022, 11:00

Dlouhodobé problémy se servisem těžké vojenské techniky, probíhající strategické projekty přezbrojení zejména 7. mechanizované brigády a v poslední době také konflikt na Ukrajině ukazují, jak bylo unáhlené rozhodnutí v minulosti privatizovat některé vojenské opravárenské podniky (pozn. naposledy byl privatizován moderní areál v Šternberku v roce 2013). Česká republika se tak vzdala části rodinného stříbra budovaného více jak půl století. V současné době tak MO ČR může spoléhat již jen schopnosti státního podniku VOP CZ působícího v Novém Jičíně.

Naštěstí se Česká republika může ale také opřít o významné společnosti českého obranného průmyslu, které jsou schopné zajišťovat opravy a modernizaci tanků, pásových bojových vozidel pěchoty, samohybných salvových raketometů a děl. Strategickými partnery Ministerstva obrany a Armády České republiky v tomto ohledu mohou být a jsou především společnosti z tradičních zbrojařských skupin STV GROUP a CZECHOSLOVAK GROUP.

STV GROUP se ve svých provozovnách v Poličce věnuje generálním opravám a modernizacím vojenské techniky různých typů věnuje dlouhodobě, a to jak pro tuzemské, tak pro zahraniční zákazníky. K tomu zajišťuje i dodávky náhradních dílů pro tuto techniku.

Vedle výroby munice, střeliva, ženijních prostředků aplastických trhavin a prostředků balistické ochrany jednotlivce jsou opravy těžké kolové i pásové techniky dalším významným produktem STV GROUP, která navazuje na slavnou tradici prvorepublikového obranného průmyslu. V oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu podniká společnost na českém trhu již 28 let. Divize oprav vojenské techniky a její začátky se datují od roku 2012, kdy začínala v tehdy pronajatých prostorech bývalého Vojenského opravárenského podniku VOP 025 Nový Jičín. Mezi první opravovanou techniku patřily samohybné kanonové houfnice DANA vz. 77 a raketomety RM-70/85. Tyto první opravy byly realizovány pro jiný členský stát NATO.

Postupem času se divize oprav a modernizací vojenské techniky rozrůstala jak rozsahem kvalifikovaného personálu, tak i množstvím a sortimentem opravované techniky a s tím související příslušné technologie. Dalšího širšího rozmachu bylo dosaženo novou akvizicí Poličských strojíren a.s., a v roce 2015 došlo k přesunutí celé divize oprav techniky do vlastních prostor v areálu strojíren, což vytváří mimo jiné synergické efekty v oblasti zabezpečení vlastní výroby nezbytných dílů.Na opravách těžké vojenské techniky se zde dnes stabilně podílí více jak 100 vyškolených a zkušených pracovníků.

Portfolio STV GROUP v oblasti těžké bojové techniky zahrnuje opravy, generální opravy, modernizace a dodávky náhradních dílů zejména pro bojová vozidla a zbraňové systémy východních standardů, které jsou mnohdy dosud užívány po celém světě. Jde o pásová bojová vozidla pěchoty BVP-1 a BVP-2, hlavní bitevní tanky T-55, T-55AM2 a T-72M1. K další technice patří raketomety RM-70 na podvozku Tatra 8x8 T-813 nebo T-815, nebo samohybné kanónové houfnice vz. 77 DANA (Dělo automobilní nabíjené automaticky), ale také tažené minomety ráže 120 mm PRAM-L nebo např. boční nakladače STEELBRO na podvozcích Tatra. Kromě dodávek náhradních dílů a oprav pro ozbrojené síly České republiky zajišťuje STV GROUP generální opravy této a příbuzné techniky různé provenience, ať již z Polska, Maďarska, dalších států NATO, ale i pro různé zahraniční zákazníky.

Servis vozidel provádí zkušený odborný personál v moderně vybavených opravárenských halách v rozlehlém areálu Poličských strojíren. Haly jsou vybaveny veškerými potřebnými technologiemi a dílenským vybavením, které umožňuje znovu do plně provozuschopného a bojeschopného stavu uvést i dlouhodobě velmi zanedbanou, v různých podmínkách uloženou techniku. Kromě moderního vybavení v tom hraje roli především odbornost personálu, který má bohaté zkušenosti s obnovou i provozem všech agregátů, od motorů a elektroniky po zbraňové systémy.

Opravy techniky, pocházející převážně z konstrukčních škol v bývalém východním bloku, vyžadují moderní přístupy v zabezpečení náhradních dílů např. metodou reverzního engineeringu, a i k tomu je samozřejmě nezbytné mít kvalifikované personální obsazení. STV proto může vyrábět některé specifické díly s využitím vlastního moderního obráběcího centra. Získávané zkušenosti společnosti dovolují stále rozšiřovat sortiment opravované techniky. O kvalitě oprav pak svědčí spokojenost zákazníků jak domácích, tak i zahraničních, jež se projevuje mj. dalšími zakázkami.

Kromě oprav techniky patří do rozsáhlého spektra činností STV GROUP i modernizace vojenské techniky ve všech oblastech počínaje palebnou silou, přehledem na bojišti a konče ochranou a pohyblivostí.

STV GROUP je dlouhodobý a spolehlivý partner Ministerstva obrany a AČR v dodávkách munice, oprav těžké techniky, výstroje a balistické ochrany. Ve svých řadách má stovky odborníků a kvalifikovaných pracovníků. Je rodinnou společností, vlastněnou ze sta procent českými osobami s transparentním financováním, což zajišťuje pro spolupráci v citlivém a náročném odvětví solidní přístup a bezpečnost.

Na záběrech pořízených ať ještě na území České republiky, nebo již přímo při nasazení na Ukrajině, jsme mohli vidět kromě tanků T-72M1 a BVP-1 také salvové raketomety RM-70 (GRAD ráže 122 mm na podvozku Tatra), které byly z výzbroje Armády České republiky vyřazeny na konci roku 2010, ale nejen konflikt na Ukrajině ukazuje, že jde v konvenčním konfliktu stále o účinné, hojně využívané a vlastně nepostradatelné dělostřelecké prostředky. A viděli jsme také nasazení samohybných kanónových houfnic DANA, na jejichž opravy pro AČR se STV GROUP specializuje a nedávno uzavřela s Ministerstvem obrany další čtyřletou rámcovou dohodu, podle níž bude zajišťovat servis těchto děl do roku 2026, kdy mají být nahrazeny systémem CAESAR. Ostatně dodávkou munice ráže 152 mm pro tento typ východních dělostřeleckých systémů přímá česká vojenská pomoc Ukrajině začala ještě před samotným ruským útokem z 24. února letošního roku.

Společnost STV GROUP společně s Poličskými strojírnami a.s. patří mezi významné zaměstnavatele v regionu. Celkově zaměstnávají přes 700 lidí.Vzhledem k atraktivnímu odvětví podnikání nabízí řadu zajímavých pracovních pozic v technických oborech. Pokud jde o opravy bojové techniky, do jednosměnných provozů hledá například autoelektrikáře, lakýrníky nebo automechaniky. Právě zázemí stabilní a úspěšné firmy zaručuje práci na zajímavých projektech za dobrých pracovních podmínek včetně nadprůměrných platů a dalších benefitů. Nadto zaměstnanci získají nové zkušenosti a mohou se přímo podílet na zajišťování bezpečnosti naší země i našich partnerů a spojenců.

Právě dlouhodobou bezproblémovou spoluprací s AČR a dalšími aliančními partnery STV GROUP prokazuje, že je připravena hrát významnou roli v aktuálních projektech přezbrojení zejména 7. mechanizované brigády, kterými jsou zejména pořízení pásových bojových vozidel pěchoty CV-90 nebo tanků Leopard 2.

Tyto zakázky, největší v novodobé historii České republiky, jsou unikátní příležitostí jak pro český obranný průmysl, tak ale i pro českou ekonomiku jako celek v podobě výdajového multiplikátoru veřejných výdajů investovaných do českých podniků a zaměstnanosti.

STV GROUP by zcela jistě byla přínosem pro kompletaci dílčích celků jako jsou věž nebo podvozek, nebo kompletaci a testování celých vozidel.  Kromě toho má určitě co nabídnout ve výrobě specifických dílů s využitím moderního obráběcího centra. Určitě může sehrát významnou roli i v možnosti zajištění služeb životního cyklu techniky.

Ministerstvo obrany celou dobu jasně deklaruje strategický význam VOP CZ s.p. pro tyto projekty. Určitě stojí za připomenutí, že státnímu podniku se podařilo obstát před konkurencí ze soukromého sektoru, když letos vyhrál zakázku na opravy BVP-2 na další 4 roky.  Přesto se ale od některých politiků v mediálním prostoru objevují názory zpochybňující schopnosti tohoto podniku. Pravdou je, že VOP v posledních letech moc zakázek pro MO v oblasti těžké techniky nerealizovalo. Tím spíš by zapojení do těchto strategických projektů by mělo být vnímáno jako milník, který určí, zda se MO vydá už navždy do područí soukromých firem nebo zda si zachová alespoň elementární schopnosti ve svých rukách. Jak už jsme zmínili, jedná se teď o tak velké zakázky, že rozumným a reálným řešením je zapojení nejen státního podniku ale také soukromých společností. Lze jen doufat ve schopnosti vyjednávacího týmu, který si uvědomí význam zapojení širší skupiny zbrojních firem včetně státního podniku nejen pro podporu domácí ekonomiky ale také pro zvyšování obranyschopnosti země.

Zdroj: www.stvgroup.cz, Ministerstvo obrany

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.