AOBP navázala partnerství s Národním centrem Průmyslu 4.0

AOBP navázala partnerství s Národním centrem Průmyslu 4.0
18 / 12 / 2020, 12:00

Dnešní globalizovaný svět se velmi rychle mění, což platí snad ve všech ohledech lidské existence. Co platilo včera, nemusí platit dnes a už vůbec ne zítra. Ostatně, jak se říká, není nic staršího než včerejší noviny. Leckdy bývá velmi obtížné a náročné se v takto rychlých změnách vůbec orientovat. Proměnami přitom procházíjak společnost, tak neustále se vyvíjející technologie – aobranný a bezpečnostní průmysl samozřejmě není žádnou výjimkou. Pokud si dnes chtějí firmy obranného a bezpečnostního průmyslu udržet konkurenceschopnost, musí umět s dynamickým vývojem v oboru držet krok.

Umělá inteligence, digitalizace a kybernetická bezpečnost jsou rychle se vyvíjející obory, které již delší dobu významně zasahují jak do obranných a bezpečnostních technologií, tak do zefektivnění průmyslové výroby. Stále více tak roste úloha vědy a výzkumu a zejména jejich propojení s průmyslem. AOBP dlouhodobě podporuje spolupráci obranného a bezpečnostního průmyslu s akademickou sférou v oblasti vědy, výzkumu a inovací, proto je i řada vysokých škol a výzkumných ústavů členy AOBP. Vědecké a výzkumné instituce se výrazně podílejí na zvládání pandemie covid-19. Současná krize ukázala, že hlavní úlohu v budoucím vývoji (nejenom) obranného a bezpečnostního průmyslu budou hrát nové technologie a schopnost jejich využití a zapojení do výroby. Velice mě těší, že právě české firmy se mohou pyšnit vysokým inovačním potenciálem a skvělým využíváním a zapojováním nejnovějších technologií. Ke zvýšení tohoto potenciálu a k ještě lepší pozici na domácích i zahraničních trzíchbezpochyby přispěje také partnerství, které AOBP navázala s Národním centrem Průmyslu 4.0.

Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma propojující inovační lídry, univerzity, firmy a oborové organizace, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice. Hlavním cílem centra je přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků a šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

Průmysl 4.0 představuje významný trend a chtějí-li být české firmy obranného a bezpečnostního průmyslu úspěšné doma i v zahraničí, nesmí zaspat dobu. Do budoucna tento trend pomůže firmám být výkonnější, flexibilnější a efektivnější. Právě partnerství AOBP a Národního centra Průmyslu 4.0 je logickým spojením, které pomůže českým výrobcům udržet se na špici v oblasti obranných a bezpečnostních technologií. AOBP taképodporuje účast členských firem na konferencích a odborných akcích, které se tématu Průmyslu 4.0 věnují, reprezentuje český obranný průmysl v pracovních skupinách věnujících se tomuto tématu v institucích EU a NATO a organizuje akce pro sdílení zkušeností z této oblasti a zapojuje firmy do studií NIAG, kde mají možnost sdílet a nabírat zkušenosti od expertů z členských a partnerských zemí NATO.Věřím, že partnerství mezi Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a Národním centrem Průmyslu 4.0 pomůže českým firmám dosáhnout spousty nových úspěchů.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.