Armáda se dočká smlouvy na servis Pandurů. Za údržbu bojových vozidel to ministerstvo od poslanců opakovaně schytalo

Armáda se dočká smlouvy na servis Pandurů. Za údržbu bojových vozidel to ministerstvo od poslanců opakovaně schytalo
Autor fotografie: Excalibur Army|Popisek: Pandur II 8x8 CZ
16 / 09 / 2020, 17:00

Vláda 21. září projedná informaci k veřejné zakázce "Kompletní servisní podpora techniky na podvozku PANDUR II 8x8 KBV a KOT, KOVVŠ a KOVS" a snad tím konečně uzavře dlouho se vlekoucí problém týkající se donedávna nedostatečné údržby těchto vozidel, jež se projevovala jejich snižující se provozuschopností. Je velkou ostudou, že ani pro relativně nejmodernější bojovou techniku nebyl servis až dosud stabilně vyřešen a potýkal se se značným deficitem, nekoncepčním přístupem, provázela ho provizoria. A nebýt tlaku poslanců výboru pro obranu, dost možná by situace trvala i nadále.

Poslanec Karel Krejza (ODS) mj. v červnu v reakci na zjištění NKÚ o nedostatačnosti zajištění servisu a údržby obrněné techniky AČR, uvedl, že se situace v praxi přes navýšení prostředků nezlepšila: od ledna do konce května bylo spotřebováno jen 16 % rozpočtu na opravy bojové techniky. Logicky vyvozoval, že podle zjištění NKÚ, který konstatoval velký dluh armády v této oblasti, by čekal ne 16 %, ale úroveň 150 %, aby se zanedbaná technika dala do pořádku.

Jednou z klíčových zakázek v tomto ohledu je, i z důvodu relativně vysokého počtu provozovaných kusů, servisování kolových bojových vozidel pěchoty Pandur II 8x8 CZ (a odvozených variant na stejné platformě). Těch bylo podle NKÚ v letech 2016-2018 provozováno jen 74 ze 107, tedy méně než 70 %, ač MO požaduje 85%provozuschopnopst. NKÚ ve své zprávě doslova uvedl: "MO nezabezpečilo opravy a udržování kolových bojových vozidel pěchoty, kolových obrněných transportérů a modernizovaných tanků podle potřeb Armády a nezajistilo přísun náhradních dílů v době životnosti této techniky. V celém kontrolovaném období trvala vysoká neprovozuschopnost vozidel, která může vést až k ohrožení bojeschopnosti Armády. Navíc nízká kapacita pro provádění oprav Armádou opravy obrněné techniky prodražuje."

A problém přetrvával i v následujícím období. V říjnu 2019 poukazoval poslanec výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO) na fakt, že provozuschopnost Pandurů řeší útvary 4. brigády rychlého nasazení "kanibalizací" odstavených vozidel, že chybí vyškolený personál na údržbu a že se nedostává prostředků. Hovořil nefunkčním stavu zbraňových stanic, a slova o nedostatku peněz potvrdil i náčelník generálního štábu Opata.

Na dostupnost náhradních dílů na Pandury se ptala letos v červnu i předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová (ODS): „Kolik jich máme na skladě, kolik jich je k dispozici, aby to nebyly ty horentní měsíce, roky, kdy se čeká na to, až nějaký náhradní díl bude?“

Vláda i díky vytrvalému tlaku poslanců výboru pro obranu nyní projedná novou smlouvu o servisování Pandurů. Smlouvu, o které se vedou diskuse od října 2019, a která má být uzavřena pro roky 2020-2024. Jestliže navýšení v letech 2016-2018 činilo 795 milionů, tedy 270 % oproti rámcové smlouvě z let 2014-2016 - čímž byl (nedostatečně) řešen deficit předchozích let, hodnota nové smlouvy má dosahovat 2,39 miliardy korun. Nezbývá než doufat, že se díky ní podaří kolová bojová vozidla pěchoty české mechanizované pěchoty uvést do stabilního bojeschopného stavu a zájem na zodpovědném přístupu k údržbě techniky se stane prioritou MO nejen v oficiálních prohlášeních, ale také v praxi.

Tagy článku