Armádní "Víme, co chceme" neplatí. Požadavky na nová BVP se budou opět upravovat. Tentokrát jde o ochranu vozidla

Armádní &quote;Víme, co chceme&quote; neplatí. Požadavky na nová BVP se budou opět upravovat. Tentokrát jde o ochranu vozidla
Autor: CS92 (CC BY-SA 4.0)|Popisek: BVP Ascod
18 / 05 / 2020, 15:30

Z dobře informovaných zdrojů víme, že ve sledovaném akvizičním projektu pásových BVP dochází nebo už došlo k další úpravě technických požadavků, tentokrát má jít o systém aktivní ochrany. Původní zadání se ukázalo jako příliš nákladné, a tak armáda a potažmo Ministerstvo obrany slevují ze svých požadavků, aby se vešly do plánovaného rozpočtu. A to rok po masívní vysvětlovací kampani, kdy nás armáda rozhodnými prohlášeními přesvědčovala, že přesně ví, co chce a potřebuje a že bez toho nelze dále fungovat. Skutečnost je jiná: jako obvykle je třeba přizpůsobit zadání ekonomickým možnostem.

Když loni koncem března Ministerstvo obrany z publikovalo požadavky na svá nová pásová bojová vozidla pěchoty, diskutovalo se především o počtu převážených vojáků (většině armád stačí šest, AČR potřebuje osm, protože v pásových obrněncích chce převážet také specialisty, resp. dva čtyřčlenné týmy) a o požadavku osádkové věže, který byl zcela nový, odporoval předchozím vyjádřením minimálně v tom smyslu, že vojáci opatrně připouštěli, že obě řešení mají své výhody a nevýhody, a obecně trendům a ve velké míře záměru získat vozidlo, které bude nejlépe chránit osádku. Nicméně se požadavku na osádkovou věž stal jeden z nepřekročitelných parametrů, který v důsledku znamenal, že ze soutěže odstoupila společnost PSM s moderním vozidlem PUMA, které je osazeno bezosádkovou věží, a které AČR opakovaně v předchozích letech testovala a ani slovem nenaznačila, že nejen preferuje, ale přímo kategoricky požaduje jiné řešení.

Mezi šestnácti tzv. nepřekročitelnými požadavky najdeme balistickou ochranu na úrovni minimálně K5 vysvětlenou důrazem na ochranu osádky a převáženého výsadku, a také požadavek aktivní ochrany: "Pro maximální bezpečí posádky je dnes už nezbytné vybavit moderní vozidlo i aktivní ochranou. Je to standardem všech vyspělých armád. V praxi se jedná o zneškodnění nepřátelské munice ještě před zásahem samotného vozidla. Jde tedy o eliminaci tří zásahů do jednoho bodu v pásmu 360° okolo celého vozidla. Disponujeme moderními technologiemi, kterými můžeme tento požadavek důkladně prověřit a tak ochránit vojáky v pásovém bojovém vozidle pěchoty před zásahem nepřítele."

Obecným heslem, které kampaň provázelo, a které od té doby armáda využívá pro zdůvodnění všech akvizic, znělo: "jsme armáda, víme, co chceme." Očekávali bychom tehdy i nyní, že, ač se zmíněnými požadavky lze z různých důvodů nesouhlasit, jsou dané a skutečně nepřekročitelné, a že se za obecnými formulacemi skrývá detailní, rozpracované řešení - že armáda jednoduše skutečně ví, co přesně chce a proč.

Dozvěděli jsme se ale, že právě v oblasti aktivní ochrany má dojít ke změně technických parametrů, a to proto, že původně požadované řešení se ukázalo být příliš nákladným. Pokud je to pravda, jde o další zpochybnění rozhodného tvrzení podpírajícího akvizice Ministerstva obrany, že "takto si to přejí vojáci," a "nepřekročitelné" požadavky nejsou zcela nepřekročitelnými. Položili jsme ministerstvu dotaz, zda je informace o změně požadavků pravdivá.  Ministerstvo se přímé odpovědi zcela vyhnulo.

"Design veřejné zakázky „Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup“ byl připravován mj. tak, aby ve fázi předložení a posouzení předběžných nabídek dodavatelů, která stále neskončila, mohlo dojít k určitým dílčím změnám a úpravám technických parametrů. Pokud by se k takovýmto dílčím úpravám, na základě jednání s potenciálními dodavateli, přistoupilo, vycházely by především z ekonomické výhodnosti a samozřejmě by rovněž reagovaly na vývoj a nové trendy v zavádění tohoto typu techniky do ozbrojených sil, zejména našich spojenců. K dnešnímu dni nelze takovéto dílčí úpravy a změny vyloučit. Pokud k nim dojde, budou s těmito úpravami nejprve seznámeni jednotliví potencionální dodavatelé a vyzváni k reakci. Následně by byla otevřeně a transparentně informována média a odborná veřejnost."

"Ekonomickou výhodnost" je ovšem třeba spíše číst jako "nemáme na to", a ve stejném světle pak stojí odkaz na "nové trendy", pokud jde pravdou, že ve skutečnosti budou požadavky méně náročné, než s jakými se původně počítalo.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace