Bohuslav Chalupa (ANO): Vrtulníky - bezpečnost a obrana, nebo zdroj slušných provizí

Bohuslav Chalupa (ANO): Vrtulníky - bezpečnost a obrana, nebo zdroj slušných provizí
Popisek: Bohuslav Chalupa
30 / 10 / 2018, 19:00

Pevně věřím, že minimálně stejné otázky budou klást ministrům poslanci/nejen/ Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost a senátoři.., a že na ně dostanou smysluplné odpovědi.

KOMENTÁŘ

Jako bývalý poslanec, který se plně věnoval problematice obrany a bezpečnosti naší země a jejích obyvatel,  nemohu nezareagovat na prezentovaný úmysl pana Hamáčka, ministra vnitra, zakoupit pro potřeby IZS dva vrtulníky za cca 4 miliardy korun (mluvíme o finančních prostředcích, které do st.rozpočtu odevzdal daňový poplatník, tedy my), viz: //zpravy.aktualne.cz/domaci/hamacek-navrhne-vlade-nakup-dvou-novych-vrtulniku-pro-polici/r~64eaaf82db8b11e89f96ac1f6b220ee8/.

Abych pravdu řekl, nerozumím tomu, jakým způsobem tento resortní záměr koresponduje s oprávněným a nejvýš potřebným zavedením systémovosti a centralizace akvizic, zejména těch, které se zásadním způsobem týkají celkových schopností země k účinné obraně a bezpečnosti. 

 

Tož si to shrňme - AČR, respektive Ministerstvo obrany už cca přes 4 roky usilovně, problematicky řeší nákup takzvaných "víceúčelových vrtulníků" - desítky placených odborníků, vojáků, úředníků, poslanců a VIP politiků si s tím stále nějak neví rady (z několika důvodů)...ale přesto to všechno se zdá, že to směřuje k nějakému konečnému výsledku. A v tom - náhle - přichází ministr vnitra (čirou náhodou předseda ČSSD, která má splatit v podstatě likvidační dluh) se záměrem zakoupit dva vrtulníky pro PČR. Že je policisté potřebují, s tím lze souhlasit, že by i HZS potřebovali pár kusů (i z důvodu do budoucna vyššího nebezpečí sucha = velkoplošných požárů = efektivní a rychlé hašení = ochrana životů, zdraví a majetku) je také záměr, který si nezaslouží kritiku.

1) má MV zpracovanou Koncepci výstavby IZS tak jak jsem svého času požadoval od p. ministra Chovance (a neodpustil jsem si mu doporučit, aby si lidé z MV laskavě vzali vzor z AČR a jejího KVAČRu - alespoň)?

2) z jakého důvodu uvažuje pan ministr vnitra o nákupu vrtulníků, které (pokud vím) příliš nekorespondují s tím, co řeší a má za úkol ministr obrany (trvající resortismus?, zájem o provizi, záchranu ČSSD a posílení svého mocenského vlivu (bez peněz do politiky nelez)?, neochota ke spolupráci?, nekompetence?...nebo všechno dohromady)

3) proč stát nenakoupí - nejlépe způsobem Goverment-Goverment - potřebný počet stejného typu(ů) vrtulníku pro potřeby obrany a bezpečnosti jako zbraňový systém (stejná logistika, personalistika, výcvik pilotů a technického personálu, stejný servis - stejné provozní zázemí po celý životní cyklus)? Opravdu nevidím velký rozdíl mezi potřebami příslušníků URNY a kluků od šestesjedničky.... 

Pevně věřím, že minimálně stejné otázky budou klást ministrům (nejen) poslanci Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost, stejně tak jako nevytížených senátorů....a že na ně dostanou smysluplné odpovědi, které také pečlivě zkontrolují. Malý apel - členové, poslanci a další funkcionáři ČSSD by se nad tím mohli také trochu zamyslet....

A zejména doufám, že Horní i Dolní komora zabrání tomuto neefektivnímu chování resortů (trvalý, všeobecně známý, významný problém do jehož skutečného, ne oblíbeného verbálního řešení se evidentně nikomu nechce – je to pořád stejné – „já na bráchu, brácha ne mně“)

Vážení spoluobčané - může si země s 10 miliony obyvatel (včetně dětí, důchodců, úředníků, studentů a nepřizpůsobivých trubců - reálně tedy cca 2 miliony občanů, kteří to ta vše táhnou na svých zádech), dovolit toto bezuzdné pokračování nehospodárnosti a nekompetence, nebo je už konečně potřebné zabránit této akviziční "kreativitě" a donutit stát, aby se choval k daňovému poplatníkovi s úctou a plnou odpovědností a tyto akvizice byly řešeny koordinovaně, systémově, centralizovaně a především s využitím "selského rozumu"!

Váš stále nespokojený občan....když to sleduji, co se děje, tak by mě čerti vzali!

 

Autor: Bohuslav Chalupa

Tagy článku