Budoucí modernizace tanků Leopard 2A4 – upgrade na verzi 2A7+ umí jedině KMW

Budoucí modernizace tanků Leopard 2A4 – upgrade na verzi 2A7+ umí jedině KMW
Autor fotografie: foto: KMW|Popisek: Leopard 2A7+
09 / 08 / 2022, 14:00

Armáda České republiky by měla do konce roku dostat první z německou vládou darovaných tanků Leopard 2A4. Celkem jich bude 14, a jeden vyprošťovací. Návazně, a bude překvapení, dojde-li k jinému řešení, jsou vedena jednání o pořízení dalších 58 kusů v nejmodernější verzi 2A7+ a 15 tanků bojové podpory (může jít o vyprošťovací, mostní, ženijní, nebo pro výcvik řidičů), z nichž první by mohly být dodány v roce 2025. Od prvních informací o zařazení verze 2A4 do výzbroje se také hovoří o jejich budoucí modernizaci, s níž se podle Ministerstva obrany počítá po roce 2025.

Maďarsko v roce 2018 objednalo u výrobce Leopardů, německé společnosti Kraus-Maffei Wegmann (KMW) 44 tanků ve verzi 2A7HU a 12 repasovaných 2A4HU určených pro výcvik osádek. První tanky 2A4 byly Maďarsku dodány v létě 2020 a výcvik osádek byl zahájen v prosinci téhož roku. Dodávka vozidel nejmodernější varianty je očekávána v letech 2023-2025. Je pravděpodobné, že v budoucnu budou i maďarské tanky 2A4HU, až splní svůj prvotní účel a do výzbroje přibudou tanky 2A7HU, modernizované.

A v tomto ohledu bude mít Maďarsko možná jednodušší pozici než Česká republika danou tím, že své Leopardy zakoupilo, prostřednictvím německé vlády, u výrobce, tedy společnosti KMW. Ta přirozeně disponuje veškerou kapacitou tanky modernizovat, a také jedině výrobce může provést upgrade na nejmodernější variantu, kterou v současné době je 2A7+ (a její maďarská subvarianta 2A7HU). KMW má s tímto postupem přímou zkušenost.

Tanky Leopard 2A4 byly staženy z výzbroje německého Bundeswehru definitivně v dubnu roku 2015. Byly odkoupeny společnostmi KMW a (licenčně vyráběny i na export) společností Rheinmetall s cílem je repasovat a prodat dalším zákazníkům, ovšem již v následujícím roce německá vláda rozhodla, že stovku těchto tanků nechá modernizovat na variantu 2A7 a zařadit zpět do výzbroje, čímž chtěla posílit stav tankového vojska Bundeswehru z 225 na 320 vozidel (část z nich v roli tanků bojové podpory). Většinu výzbroje tvoří tanky verze 2A6, menší část pak tanky 2A5, což je první verze vyzbrojená delším kanónem Rheinmetall L/55 ráže 120 mm, a nově produkované Leopardy 2A7, resp. 2A7+ (2A7V). Programem modernizace vyřazených a uložených tanků 2A4 na nemodernější standard byla pověřena společnost KMW.

Do výzbroje AČR mají přijít tanky Leopard 2A4, které ze skladů společnosti Rheinmetall, nikoliv od KMW, odkoupí a České republice daruje německá vláda jako kompenzaci za tanky T-72M1, jimiž Česká republika podpořila/podporuje Ukrajinu. Má jít o původně švýcarské Leopardy (Panzer 87 a vyprošťovací BPz3). Švýcarská armáda disponovala až 380 kusy, z nichž 35 bylo vyrobeno v Německu společností KMW, a zbývající licenčně přímo ve Švýcarsku (Eidgenössische Konstruktionswerkstätte); v roce 2006 pak byl zahájen modernizační program pro 134 vozidel, menší část byla přestavěna na různé verze tanků bojové podpory, a 42 vozidel odkoupila právě společnost Rheinmetall.

Mezi tanky, které v minulosti vyrobil a/nebo pro různé klienty modernizovala společnost Rheinmetall, a těmi, které vyrobila a modernizovala společnost KMW jsou poměrně značné rozdíly dané omezeními, které Rheinmetallu poskytuje licence od KMW. Odlišnosti jsou významné především v interiéru; a lze očekávat, že tanky se specifickým ex-švýcarským uspořádáním, které prošly úpravami v Düsseldorfu u Rheinmetallu, se od nových vozidel vyrobených v Mnichově společností KMW budou lišit způsobem, který si při přechodu na variantu 2A7+ vyžádá přeškolení osádek i personálu technické údržby.

Úvaha o budoucí modernizaci tanků 2A4 je zcela logická. Tanky byly vyrobeny ve druhé polovině 80. let, jsou vyzbrojeny kratším a méně účinným kanónem Rheinmetall L/44, disponují staršími systémy a přirozeně u nich absentují nejmodernější senzory, prvky aktivní ochrany a další systémy, kterými se varianta 2A7+ odlišuje od svých předchůdců. Darovanému koni na zuby nekoukej, a možnost zařadit do výzbroje, byť specifickou a starší, přesto variantu výkonného a nejrozšířenějšího tanku v evropských armádách NATO má svůj smysl. Do budoucna však bude nevyhnutelné sjednotit konfiguraci starších 2A4 s nově objednanými a vyrobenými 2A7+, a schopnost to provést má jedině výrobce, tedy spol. KMW.

Zdroj: Defence24.com; KMW

Tagy článku