BVP PUMA získává nové schopnosti pro síly velmi rychlé reakce NATO (VJTF)

BVP PUMA získává nové schopnosti pro síly velmi rychlé reakce NATO (VJTF)
05 / 08 / 2019, 14:00

Německý spolkový úřad pro vyzbrojování (BAAINBw - Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) byl pověřen vytvořením pracovní skupiny s německými zbrojovkami Rheinmetall a KMW (Krauss-Maffei Wegmann) s cílem rozšířit schopnosti mechanizované pěchoty, která se v roce 2023 stane páteří tzv. sil velmi rychlé reakce NATO (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force).

Bojové vozidlo pěchoty (BVP) PUMA získá v důsledku příprav pro VJTF 2023 značné rozšíření svých bojových schopností. Půjde o nové schopnosti v oblastech průzkumu, velení a palebné síly, čímž PUMA přispěje k nárůstu schopností celé mechanizované pěchoty.

Na bojové vozidlo byly instalovány další denní i noční kamery. Optimalizací pozorovacích systémů pro řidiče a střelce bylo dosaženo vynikajícího výhledu v denních i nočních podmínkách, což zvýšilo mobilitu, a především ještě více zesílilo ochranu osádky.

BVP PUMA dále obdrželo moderní komunikační systém tvořený digitálním SDR rádiem (Software Defined Radio) i satelitním spojením. To je předpokladem nejen pro komunikaci vozidel mezi sebou, ale také pro spojení s vysazenými vojáky, neboť jde o komunikační systémy, s nimiž se počítá v konceptu tzv. vojáka 21. století. Osádka BVP jakož i pěchotní výsadek mají k dispozici komplexní obraz situace na bojišti a jednotný systém velení a řízení. Okamžitý sběr a výměna informací jsou předpokladem vyšší efektivity bojové činnosti a opět i vyšší bezpečnosti vojáků.

Bojové vozidlo PUMA je vybaveno systémem protitankových řízených střel (konkrétně izraelskými SPIKE), které umožňují zasáhnout a vyřadit těžce obrněné cíle na vzdálenost 4 km. Tyto systémy jsou do vozidla plně integrovány a prošly již vojskovými zkouškami.

Přípravu pro zařazení PUMY do VJTF, včetně případného nasazení v zahraničí, usnadňují simulátory soubojů, simulátory použití řízených střel a celkově rozsáhlá logistická podpora. Němečtí vojáci obdrží první BVP PUMA v této nové konfiguraci v následujícím roce a celá dodávka bude dokončena v roce 2021, a to včetně podpory výcviku a logistických služeb.

BVP PUMA je společným projektem dvou předních evropských zbrojovek Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall. Vývoj a výroba probíhá prostřednictví konsorcia PSM, jakožto společného podniku těchto společností. Vývoj vozidla začal v roce 2002, první prototyp vznikl v roce 2005. Po deseti letech detailního testování jej roku 2015 zařadil do výzbroje německý Bundeswehr. PUMA je zcela nová bojová platforma s výhledem životnosti na dalších 40 let. Hlavní předností je bojová síla a ochrana osádky.

Tagy článku