Česká republika tanky z neutrálního Švýcarska kupovat nebude. Nepravděpodobný je i švýcarský dar

Česká republika tanky z neutrálního Švýcarska kupovat nebude. Nepravděpodobný je i švýcarský dar
Autor fotografie: Ministerstvo obrany ČR|Popisek: První Leopard 2A4 v českých barvách
22 / 03 / 2023, 13:00

Na první pohled páté přes deváté míchá v otázce hlavních bitevních tanků pro Armádu České republiky ve svém pondělním článku server iDnes: "Němci nestíhají vyrábět tanky. Leopardy pro Česko by koupili od Švýcarů," v němž se vrací ke zvláštnímu a českým ministerstvem obrany obratem vyvrácenému výroku švýcarské ministryně obrany o tom, že Švýcarsko s Českou republikou jedná o prodeji tanků Panzer 87, švýcarské variantě německého Leopardu 2A4. Česká republika staré tanky ze Švýcarska kupovat nebude.

Již titulek článku nedává dobrý smysl: starší verze tanků Leopard 2 již nikdo nevyrábí, a nemůže tedy "nestíhat" jejich výrobu. Česká republika uzavřela dohodu s německou společností Rheinmetall, která na náklady německé vlády dodá Armádě České republiky ze svých zásob 14 tanků Leopard 2A4 a jeden vyprošťovací tank Büffel. Bitevní tanky dodávané podle této dohody pocházejí rovněž, podle dostupných informací a minimálně z části, z původně švýcarské výzbroje. Tanky Leopard 2A7V nevyrábí společnost Rheinmetall, a tato společnost ani nemůže provádět modernizaci starších verzí na uvedenou variantu 2A7V – tanky vyrábí a modernizuje společnost KMW z Mnichova.

Za české ministerstvo obrany se k tématu vyjádřil ředitel odboru komunikace David  Jareš: "O odprodeji tanků jsme se švýcarskou stranou nejednali. Pokud by nám však Švýcarsko chtělo nabídnout své tanky Leopard 2 jako ocenění naší pomoci Ukrajině, rozhodně nebudeme proti." S odvoláním na nejmenované zdroje iDnes tvrdí, že "švýcarský obchod zůstává reálnou variantou", ovšem s tím, že by Česká republika tyto tanky obdržela bezplatně, resp. platilo by za ně Německo. A dále spekuluje, že by tato varianta umožnila odeslání původně pro ČR určených německých tanků na Ukrajinu, zatímco Česká republika by dostala ty své přímo ze Švýcarska.

Pokud vezmeme oficiální vyjádření Ministerstva obrany za bernou minci, lze z něj implicitně vyčíst, že smlouva se společností Rheinmetall o dodání 14+1 tanků Leopard 2 na náklady německé vlády platí a bude dodržena. V tomto ohledu je vlastně zcela lhostejné, zda půjde o tanky, které má dodavatel k dispozici již nyní, nebo které by České republice zprostředkoval na základě nějaké své dohody se Švýcarskem. O přímém nákupu tanků ve Švýcarsku Česká republika nejednala, a takový nákup by měl teoreticky smysl jedině tehdy, pokud by celkové náklady na pořízení a budoucí modernizaci s přihlédnutím k jejich zbývající životnosti byly výhodnější než pořízení zcela nových tanků. Ty ale nejsou známé, není ukončena probíhající studie a není rozhodnuto.

Česká republika by samozřejmě souhlasila s darem od Švýcarska, pokud by taková nabídka zazněla. V tom případě by šlo určitě o navýšení tanků Leopard 2 ve starší verzi oproti stávající variantě 14+1 díky německému daru, o kterém je již uzavřena dohoda. To by mj. rozšířilo výcvikové kapacity důležité pro budoucí přezbrojení tankového praporu moderními tanky, byl by větší počet vozidel k dispozici pro Aktivní zálohy, a modernizace takových tanků by teoreticky nabídla i snížení počtu nakupovaných moderních tanků, a tedy úsporu v tomto směru.

V článku na iDnesu je rozvíjena úvaha, že svou roli hraje nemožnost reexportovat ex-švýcarské tanky na Ukrajinu s ohledem na přísnou švýcarskou neutralitu. Pokud alespoň část ze čtrnácti tanků Leopard 2A4, které AČR dodá společnost Rheinmetall, pochází z původní výzbroje Bundeswehru, a nejde jen o ex-švýcarské tanky Panzer 87, může z německého pohledu dávat dobrý smysl pokusit se vyjednat další akvizici Panzerů 87 ve Švýcarsku, a tyto použít v rámci dohody s Českou republikou. Původně německé stroje pak může na Ukrajinu poslat bez švýcarského souhlasu, případně modernizovat a exportovat kamkoli jinam. České Ministerstvo obrany v minulosti uvedlo, že darované Leopardy Ukrajině poskytnout neplánuje, a že plně počítá s jejich využitím v rámci výzbroje AČR, a s jejich budoucí modernizací.

Výrobní kapacity týkající se tanků Leopard 2A7+ v tomto ohledu nehrají žádnou roli. O Švýcarských tancích a o tancích pro Českou republiku jedná společnost Rheinmetall, nikoli výrobce tanků Leopard 2A7, společnost KMW. Darované tanky, ať již jsou dnes v německém, nebo švýcarském skladu, musejí být uvedeny do provozuschopného stavu, a s tím přirozeně dohoda se společností Rheinmetall počítá. Výrobní kapacity KMW naopak budou hrát zcela zásadní roli v blízké budoucnosti, kdy se MO na základě zpracovávané marketingové studie rozhodne pro nový typ tanku určený pro přezbrojení prvních tří rot 73. praporu, a návazně ohledně modernizace darovaných tanků verze 2A4.

Případné navýšení počtu Leopardů 2A4 (Panzer 87) ze stávajících 14+1 díky švýcarskému daru (velmi teoretickému) by také jen dále posílilo argument pro volbu Leopardu 2A7+. Pokud to shrneme: Německo chce podpořit Ukrajinu dodávkou tanků Leopard 2, a může tak učinit vozidly z výzbroje Bundeswehru, včetně již vyřazených tanků starších verzí; nemůže na Ukrajinu dodat ex-švýcarské tanky. Zároveň v rámci kruhové výměny podporuje Ukrajinu kompenzací těžké výzbroje, kterou ze svých skladů poskytla Ukrajině Česká republika. Německá společnost Rheinmetall dodá na náklady německé vlády 14+1 starší tank Leopard 2, z nichž minimálně část zřejmě již nyní pochází ze Švýcarska (Panzer 87), a je z tohoto úhlu pohledu lhostejné, ze budou všechny ex-švýcarské (protože je Rheinmetall dokoupí ve Švýcarsku a uvolní své ex-německé tanky pro export například na Ukrajinu), jen některé, nebo žádný. Česká republika jejich re-export na Ukrajinu neplánuje, ale počítá s jejich budoucí modernizací. Tu může provést na soudobý standard jedině mnichovská společnost KMW. Případný dar ze Švýcarska Česká republika samozřejmě neodmítne, ale není pravděpodobné, že by taková nabídka již s ohledem na švýcarskou neutralitu zazněla.

Marketingová studie má odpovědět na otázku, jaké reálné možnosti přezbrojení 73. praporu současný trh nabízí. Obecně je odpověď známá a reálné varianty jsou tři: nejpravděpodobnější je již s ohledem na zavádění Leopardů 2A4 a na blízkost logistického zázemí výrobce pořízení Leopardu 2A7+. Další dvě možnosti představují americké tanky Abrams, které se vyznačují vyššími provozními náklady než Leopardy, a jihokorejské tanky K2, které ve velkém množství kupuje a plánuje vyrábět sousední Polsko. S novými tanky počítá AČR od roku 2030, a ve všech případech běží čas velmi rychle - v Evropě roste po těžké technice poptávka a jsou oznamovány nákupy tanků v řádech stovek.

Zdroj: Ministerstvo obrany, iDnes

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.