Český podíl na BVP dnes tvoří pouhých 5 % hodnoty zakázky, říkají opoziční poslanci. S ministryní obrany se ostřelovali na dálku

Český podíl na BVP dnes tvoří pouhých 5 % hodnoty zakázky, říkají opoziční poslanci. S ministryní obrany se ostřelovali na dálku
Autor fotografie: Ministerstvo obrany ČR|Popisek: BVP CV90
01 / 06 / 2023, 17:15

Na dnešní den byla svolána mimořádná schůze sněmovního výboru. Na pořadu měla dva body: Vyjasnění pozice náčelníka generálního štábu AČR při řízení AČR na základě mediálních informací, a Informace Ministerstva obrany k nákupu BVP CV90. Nad tento rámec byla řešena také otázka vlastního svolání schůze, z níž se omluvili kromě místopředsedy Josefa Fleka (STAN) všichni koaliční poslanci, a především také ministryně obrany Jana Černochová, která s odkazem na svolání schůze "ze dne na den" nevyslala ani žádného jiného zástupce ministerstva, a neúčastnili se ani zástupci Generálního štábu. S nadsázkou lze říci, že opoziční poslanci a ministryně obrany předvedli terminologií moderního vzdušného boje střet za hranicí viditelnosti.

Při schvalování programu schůze vystoupil místopředseda Flek s návrhem oba navržené body programu vypustit s tím, že bez přítomnosti zástupů rezortu obrany a koaličních poslanců, kteří měli podle Fleka jiné povinnosti, jež nemohli narychlo odvolat, nemá smysl obě důležitá témata otevírat. Jeho návrh nebyl přijat, pro původní program hlasovali všichni zbývající přítomní členové výboru, všichni za opoziční hnutí ANO nebo SPD.

Spor o svolání mimořádné schůze

Předseda výboru pro obranu Lubomír Metnar na úvod řekl, že jen v tomto volebním období již proběhly dvě schůze výboru pro obranu, které byly svolány předchozího dne, a sice 2. června 2022, a také 10. března 2022 - tato schůze pak přímo z iniciativy ministryně obrany Černochové. To podpořil místopředseda výboru Pavel Růžička, který uvedl, že i v minulém období, kdy výbor vedla Jana Černochová, proběhlo tímto způsobem několik schůzí, přičemž se nikdy nestalo, že by mezi poslance nepřišel buď ministr (tehdy Lubomír Metnar) osobně, nebo jeho náměstek.

Podle Růžičky je přístup ministryně obrany výrazem pohrdání výborem pro obranu, a citoval rozhovor Jany Černochové pro magazín Euro.cz z prosince 2017, v němž nově zvolená předsedkyně výboru pro obranu říká: "Jedním z velkých problémů bylo, že jsme se jednotlivé věci dozvídali z médií a potom teprve od ministerstva. Ministr obvykle oznámil nějaký plán a my byli postaveni před hotovou věc. To samozřejmě vztahům neprospívá. Další věcí bylo, že se některá témata „předjednávala“ mezi poslanci koalice a my z opozice jsme se je dozvídali později."

Poslanec Růžička poděkoval přítomným zástupcům médií, protože podle jeho slov by bez jejich práce členové výboru dnes "nic nevěděli." Uvedl také, že v případě, že by se takto vůči Janou Černochovou řízenému výboru v minulosti choval jiný ministr, "v budově Sněmovny by byla Faustova díra přes čtyři patra." O tom, že ministryně obrany nekomunikuje s poslanci výboru pro obranu odpovídajícím způsobem, hovořili také poslanci Wenzl, Janulík (oba ANO) nebo Vích (SPD), který ministryni na dálku vytkl, že nechodí ani na interpelace a že "pohrdá Sněmovnou."

Na kritiku opozičních poslanců vzhledem k absenci koaličních poslanců neměl kdo reagovat. Svou reakci krátce po skončení výboru napsala ministryně obrany na sociální sítě:

"Mimořádně a narychlo svolaná schůze výboru pro obranu PS PČR je snahou o destabilizaci a zkomplikování chodu resortu Ministerstva obrany, jehož vrcholné vedení se plně věnuje dlouhodobým a náročným úkolům spojeným s modernizací armády a nápravou chyb a restů z minulosti. Právě v době konání mimořádně a narychlo svolané schůze výboru pro obranu jsme s náčelníkem Generálního štábu měli jednání týkající Nového modelu sil NATO, který se právě finalizuje a bude jedním z hlavních témat nadcházejícího Summitu NATO. Následně jsme měli také dlouhodobě plánované jednání k vyhodnocení stavu Aktivní zálohy a jejího dalšího rozvoje a nové koncepce.

Toto jednání výboru pro obranu k tématům nákupu BVP a řízení AČR se konalo v týdnu, kdy zasedá Poslanecká sněmovna a kdy jednání výborů dle jejích interních pravidel probíhat nemají. Pozvánka na schůzi výboru byla rozeslána pouze 40 hodin předem, a to ve večerních hodinách, ačkoliv například pozvánka na jednání pléna PS má být dle jednacího řádu rozeslána alespoň 5 dní předem. Na tuto pozvánku jsem hned druhý den ráno v 9:00 reagovala dopisem, v němž jsem informovala předsedu výboru, že nejsme schopni takto narychlo zajistit účast a podklady a že jsme s náčelníkem generálního štábu připraveni o všech tématech debatovat na schůzi výboru pro obranu v řádném termínu 6. června, tedy pouze o 5 dní později. Ta se však z rozhodnutí vedení výboru nekoná."

Téma sporu mezi ministryní obrany a náčelníkem generálního štábu

Na téma "Vyjasnění pozice náčelníka generálního štábu AČR při řízení AČR na základě mediálních informací" uvedl předseda výboru a zpravodaj bodu, že jde o znepokojivé a závažné informace, ale s ohledem na nepřítomnost obou aktérů sporu předem avizoval, že bude navrhovat přerušení bodu. Citoval z rozhovoru ministryně obrany vydaném dnes v deníku Právo: "Otázka: Překvapilo vás, když jste se dozvěděla, že generál Karel Řehka nabídl premiérovi rezignaci? JČ: To, že generál Řehka komunikuje s premiérem, vím, ale rezignaci nemám potvrzenu ani od jednoho z nich. A nikdo po něm ani žádnou rezignaci nechtěl. Otázka: A proč nikdo informaci o údajné rezignaci nedementoval? JČ: Stačilo, že jsem dementovala, že jsem pana Řehku k rezignaci nevyzývala a ani mi ji nenabízel. Proč to nedementoval pan Řehka, se musíte ptát jeho."

Podle místopředsedy Růžičky ministryně Černochová v rámci kompetenčního sporu s náčelníkem generálního štábu Řehkou, který vysvětlovala podezřením na korupci v armádě, poškodila ty vojáky, kterým upřela povýšení, případně účast na zahraničních kurzech: "Jen se ptám, bude nějak Jana Černochová kompenzovat vojáky, kterým zatrhla postup nebo vyslání do kurzu či školy? Možná některým zničila i kariéru," uvedl na twitteru.

Výbor schválil usnesení, kterým projednání bodu přerušil do 20. června, a konstatoval, že komunikace ministryně obrany s výborem v projednávané věci je "naprosto nedostatečná" a požádal ministryni obrany o osobní účast na schůzi při dalším projednávání. Po schůzi následovaly v programu Sněmovny interpelace. O vysvětlení okolností sporu mezi ministryní obrany a generálem Řehkou během nich požádal předseda výboru pro obranu Lubomír Metnar nepřítomného premiéra Petra Fialu.

Téma nákupu pásových BVP - zasmluvněn je jen 5% český podíl

Vláda schválila nákup 246 pásových BVP CV90 mezivládní dohodou 24. května a smlouva se švédskou vládní vyzbrojovací agenturou a výrobcem, společností BAE Systems-Hägglunds, byla toho dne také podepsána, a to aniž by o tom věděli poslanci výboru pro obranu, včetně koaličních. Zpravodaj bodu Pavel Růžička připomněl, že v uplynulém období se na výboru pro obranu řešily velké akvizice vždy před podpisem smlouvy a velmi podrobně. Jmenoval nákup samohybných děl CAESAR, kde výbor ještě před podpisem smlouvy vyzval ministerstvo k tomu, aby byla stanovena podmínka výroby munice v České republice, což se následně také stalo.

Ve zpravodajské zprávě Růžička zmínil tvrzení ministerstva, že dosáhlo lepší jednotkové ceny navýšením počtu vozidel, což podle poslance ale nemůže být pravda, protože současně byla dojednána také inflační doložka, která tuto cenu v budoucnu zásadním způsobem navýší - podle Růžičky může navýšení být až v řádu desítek miliard. Zmínil také, že se doslechl o tom, že vozidla mají mít jinou konfiguraci, než jakou původně armáda požadovala, a bude v tomto ohledu žádat od ministerstva konkrétní informace. Připomněl, že společnosti českého obranného průmyslu dosud nemají zasmluvněn podíl na zakázce, resp. že je dosud podle jeho informací dosud dosaženo zapojení domácího průmyslu v celkového hodnotě asi 1,5 miliardy korun, a to jen ústní formou, příslibem. Inflační doložku jako nestandardní prvek u tohoto druhu akvizic zmínil také poslanec Radovan Vích, podle kterého je velkou chybou také nedojednání servisní smlouvy. Za nedostatek označil také fakt, že smlouva nebyla projednána ani na podvýboru pro akvizice.

Že je v této chvíli zasmluvněno jen asi 5 % z celkových minimálně 40 %, jak zní požadavek na zapojení českého obranného průmyslu, potvrdil také poslanec Ratiborský (ANO), s tím, že podle jeho názoru bude ochota švédského výrobce přistoupit na větší podíl po podpisu smlouvy nulová. Připomněl také riziko, že dojde pouze k přeprodeji švédských komponent přes státní podnik VOP CZ. Podle poslance Růžičky musí český podíl zahrnovat výhradně práci českých firem, jejich přidanou hodnotu.

Výbor schválil usnesení, v němž bod přerušil do 20. června s tím, že informovanost výrobu ve věci strategických a významných akvizic Ministerstva obrany označil za naprosto nedostatečnou a vyzval ministryni obrany k osobní účasti při dalším projednávání bodu. V rámci posledního bodu zazněl také zájem doplnit program příští schůze o informaci o nákladech na uvedení darovaných vrtulníků Venom a Viper a tanků Leopard 2A4 do výzbroje AČR, a o stavu výběrového řízení na lehká útočná vozidla pro 43. výsadkový pluk.

Ná následující interpelaci vyzval předseda výboru Metnar vzhledem k její "nečinnosti vůči výboru", aby poslance seznámila s parametry zakázky: "Že jste nám poslala informace v utajeném režimu, daňové poplatníky nezajímá. Jedná se o veřejné prostředky a já vás žádám o veřejné informace."

Zdroj: Výbor pro obranu, Twitter

Tagy článku