Čeští výrobci mají prospěch z dodávky obrněných transportérů pro Maďarsko

Čeští výrobci mají prospěch z dodávky obrněných transportérů pro Maďarsko
29 / 11 / 2020, 13:00

Společný podnik mezi Maďarskem a společností Rheinmetall na dodávku 218 bojových vozidel pěchoty Lynx KF41 otevírá příležitosti pro mezinárodní obchodní spolupráci i českým firmám. Čeští dodavatelé, kteří s Rheinmetallem dlouhodobě spolupracují, budou hrát v maďarském programu důležitou roli. Navíc v případě, že si česká vláda zvolí vozidla Lynx ve svém modernizačním programu bojových vozidel pěchoty, může být jejich účast ještě vyšší.

Páteř a podpora dělostřelectva

Podpisem dohody se maďarská vláda pustila do masivního programu modernizace obranného průmyslu a tím i svých vojenských schopností. Dohoda v hodnotě více než 2 miliardy eur na dodávku 218 bojových vozidel pěchoty Lynx KF41 a devíti vyprošťovacích tanků Buffalo je prvním krokem v modernizačním programu a poskytne maďarských ozbrojených silám moderní, dynamickou a modulární páteř pro její dělostřelectvo.

Dohoda zahrnuje dvě fáze výroby. Výroba prvních 46 obrněných transportérů a devíti vyprošťovacích tanků proběhne v Německu a potrvá do roku 2023. Rovněž bude sloužit k výcviku a zaškolení maďarských specialistů. Mezitím Rheinmetall společně s Maďarskem postaví nový vysoce moderní výrobní závod v Zalaegerszegu, kde se bude vyrábět zbývajících 172 obrněnců. Předpokládaná hodnota maďarské investice do tohoto nově vznikajícího společného podniku je přibližně150 milionů euro.

Velké příležitosti pro místní partnery

Výrobní procesy Rheinmetallu staví na spolupráci a partnerství s místními dodavateli po celém světě, to se týká i programu Lynx. České firmy, jako jsou Quittner & Schimek, Ray Service, VOP CZ, TATRA a Meopta, jsou tradičními partnery, kteří do něj dodávají vysoce specializované součástky. Vozidlo samotné a jeho hlavní zbraňový systém – věž Lance – pak vyrábí výhradně Rheinmetall, přičemž hlavním důvodem je zajistit, že veškeré systémy a podsystémy vozidla spolu fungují.

Společnost Quittner & Schimek je českým výrobcem kabelů, kabelových svazků a elektromechanických sestav, který se zapojil do programu Lynx KF41 od samého začátku a podílel se na návrhu kabelů pro první prototypy. Kromě českého výběrového řízení se Rheinmetall s vozidlem Lynx KF41 účastní i australského modernizačního programu Land 400 fáze 3. Kabely do něj rovněž navrhl a vyrobil Quittner & Schimek. Spolupráce v australském programu vyústila v příjmy z vývozu v řádech milionů korun. Rheinmetall rovněž rozšířil spolupráci se společností Ray Service o výrobu osvětlovacího systému pro Lynx KF41. Ray Service je dlouhodobým etablovaným partnerem v oblasti výroby vysoce kvalitních součástek pro různé programy Rheinmetallu v Německu a Austrálii. Dalším příkladem je Meopta, přední výrobce optických, optomechanických a optoelektrických systémů pro největší světové zbrojní společnosti, včetně Rheinmetallu. Pro vozidla Lynx bude vyrábět nejmodernější senzorové technologie včetně kombinovaných optických přístrojů pro řidiče, střelce a operátora palubních zbraňových systémů. 

Zatímco některé české firmy již profitovaly ze svého zapojení do dodavatelského řetězce Rheinmetallu, celkový rozsah maďarské zakázky představuje daleko větší možnosti.

Zároveň i nyní v koronavirové době pokračují jednání o zapojení dalších českých dodavatelů, jako je např. EVPÚ, MESIT, CZ a Interlink, do programu Lynx. České firmy by se tak mohly účastnit výroby klíčových technologií, jako jsou zbraňové systémy, munice, aktivní a pasivní ochrana, sensory a systém řízení palby.

Moderní, futuristický design Lynxe a jeho dlouhá životnost znamenají léta podpory, údržby a modernizačních programů, ve kterých budou české společnosti mít svoje nezastupitelné místo.

„Filozofie naší společnosti ctí mezinárodní výměnu poznatků a spolupráci na vojenské, a průmyslové úrovni,“ uvedl Oliver Mittelsdorf, Senior Vice-President společnosti Rheinmetall Defence, a dodal: „Vozidla Lynx jsou navržena tak, aby prokázala svoji bojovou převahu jak na soudobém bojišti, tak i na bojišti budoucnosti, a jejich výběrem maďarská vláda jasně prokázala svoje nesporné vůdčí kvality. Čeští dodavatelé se významnou měrou účastnili vývoje obrněnce Lynx. Mají tedy důvod se radovat z obchodních příležitostí, které tento modernizační program jednoho ze spojenců České republiky ve Visegrádské skupině přinese.“

lynx

Nová úspěšná partnerství výrazně posilují českou průmyslovou spolupráci

Maďarská smlouva na dodávku Lynxe je dobrou zprávou nejenom pro stávající a dlouhodobé české partnery Rheinmetallu. Přímým důsledkem této dohody, která dále prohlubuje průmyslová pouta mezi Českou republikou a Unterlüßem, je i začlenění další české firmy do globálního dodavatelského řetězce Rheinmetallu.

Dalším úspěšným příkladem závazku Rheinmetallu lokalizovat výrobu a těžit z místních bohatých zdrojů technické a technologické vyspělosti je dohoda se společností EVPU Defence. Jedná se o předního českého výrobce pozorovacích a detekčních systémů pro bojová vozidla pěchoty, tanky, věžové a zbraňové systémy. EVPÚ Defence pro maďarský program Lynx dodá systém LAWAREC. LAWAREC je modulární systém detekce laserového a radarového ozáření integrovaný do ochranných systémů vozidla Lynx. Umí rozpoznat laserové a radarové signály z nejrůznějších laserově zaměřených a řízených zbraňových systémů. Na základě dat získaných z LAWARECu Lynx vyhodnotí situaci a zahájí protiopatření, jako např. širokospektrální kouřová clona, která řízením zbraním nebo zaměřovačům blokuje přímou viditelnost.

Dodavatelská síť s velkým potenciálem pro rozvoj

Rostoucí síť českých partnerských firem Rheinmetallu, které v maďarském programu Lynx participují na dodávkách nejrůznějších komponentů, zanechá v tomto moderním bojovém stroji výraznou českou stopu. Rheinmetall doufá, že tuto českou stopu v obrněnci Lynx přenese i do probíhajícího českého výběrového řízení na dodávku 210 obrněných vozidel pěchoty, a bude tak sloužit českým ozbrojeným silám.

Lynx1

Volba Lynxe by pro český průmysl znamenala větší možnosti výroby a spolupráce a odrážela by mimořádný ekonomický přínos a nové pracovní příležitosti, které se díky podepsané dohodě právě rozvíjejí v Maďarsku.  V nově se rodícím výrobním závodě v maďarském Zalaegerszegu a přilehlých dodavatelských firmách vznikne několik stovek nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst. V případě, že si Ministerstvo obrany České republiky zvolí vozidla Lynx KF41, se společnost Rheinmetall zavázala vyrábět klíčový prvek bojového kompletu Lynx – věž Lance – ve svém závodě v Ústí nad Labem. V souladu s požadavky české vlády společnost rovněž přislíbila zajistit průmyslovou spolupráci v rozsahu minimálně 40 % celkové nákupní hodnoty.

„Společný výrobní závod v Maďarsku ukazuje výjimečné možnosti v oblasti investic a vzniku nových pracovních příležitostí, ze kterých země, co se rozhodly pro program Lynx, mohou výrazně profitovat. Stejně tak jako z něj mohou mít užitek naši čeští partnerští dodavatelé,“ řekl Oliver Mittelsdorf a pokračoval: „Samozřejmě pokud si česká vláda vybere Lynx, potom obchodní potenciál pro české podniky raketově vzroste. V dlouhodobém vojenském a průmyslovém rozvoji je Lynx připraven přesáhnout veškerá očekávání.“

 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku