Chceme trestat generály za svobodu slova? (komentář Lumíra Němce)

Chceme trestat generály za svobodu slova? (komentář Lumíra Němce)
Autor fotografie: screenshot Youtube|Popisek: gen. Karel Řehka
10 / 11 / 2018, 14:30

Po posledním útoku na české vojáky v Afghánistánu se bývalý ministr zahraničí pan Zaorálek velmi hanlivě vyjádřil na adresu našich vojáků. Vojáky přirovnal k okupantům a pošpinil činnost všech našich vojáků v Afghánistánu. Proti tomuto vyjádření se velmi ostře ohradil pan generál Řehka a tato jeho slova se na sociálních sítích začala šířit jako lavina. Reakce politiků na sebe nenechala dlouho čekat a komunistický poslanec Leo Luzar požádal ministra obrany Lubomíra Metnara, aby pana generála potrestal. Ten přislíbil, že záležitost vyřeší.

Mě samotného prohlášení pana Zaorálka zvedlo ze židle. Jsem válečný veterán a v Afghánistánu jsem ve dvou rotacích strávil téměř rok. Viděl jsem mrtvé vojáky, viděl jsem mrtvé kamarády, viděl jsem nešťastné rodiny, kterým jsme museli oznámit, že se jejich blízký už nevrátí domů. Ve všech těchto těžkých chvílích jsem nikdy ani na okamžik nezapochyboval, zda naše nasazení má smysl a zda všechny ty oběti jsou zbytečné. Bolí mě a dotýkají se mě populistická prohlášení politiků, které dehonestují a špiní činnost našich vojáků v Afghánistánu. Proto jsem byl velmi rád, když se vysoce postavený důstojník armády proti těmto blábolům ohradil. A nejenom já. Jsem přesvědčen že každý voják to cítí stejně. A nyní by měl být pan generál za tato pravdivá slova potrestán.

psali jsme: Tři čeští vojáci zemřeli při sebevražedném útoku v Afghánistánu

Potrestán a na základě čeho? Již nejsou 50. Léta, soudruhu Luzare, kdy vše, co strana řekla, bylo svaté a každý, kdo se odvážil nesouhlasit, byl nemilosrdně zašlapán do země. Pan generál neudělal nic jiného, než že svobodně vyjádřil svůj názor a ohradil se proti zbabělým řečem poslance Zaorálka, který veřejně špinil dobré jméno našich vojáků. Neznám žádný zákon, který by důstojníkům upíral svobodu projevu a článek 43 Ústavy české republiky, na který se soudruhu odvoláváte, pan generál také neporušil. Za co by měl být potrestán? Za to, že se zastal svých vojáků. Vojáků, kteří bojují a umírají. Těch vojáků byste se měli zastat vy, politická reprezentace a ne na ně nechat házet špínu. Ano, vy politici máte rozhodující pravomoc o nasazení armády. Historie nám ale jasně ukazuje, že ne všechny rozhodnutí politiků byly správné.

 

Autor: Lumír Němec

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.