Dělo CAESAR míří k podpisu – kolem protiletadlového systému SPYDER visí otazníky

Dělo CAESAR míří k podpisu – kolem protiletadlového systému SPYDER visí otazníky
Autor fotografie: Tatra|Popisek: Protivzdušný komplex Spyder
14 / 09 / 2021, 16:00

Akvizice děl ráže NATO prošla úspěšně kolegiem ministra a o zakázce byla 13. září informována vláda. Smlouvy s firmami českého obranného průmyslu jsou již také uzavřené. Ministerstvu obrany tak již prakticky nic nestojí v cestě, aby do konce září podle svého plánu podepsalo s francouzskou státní společností NEXTER kupní smlouvu. Poněkud jiná situace ale panuje v případě protiletadlových systémů SPYDER od izraelské společnosti RAFAEL – zde dosud o přesných podmínkách zapojení českých firem, v tomto případě VTÚ a RETIA, probíhají intenzívní jednání. Vláda ČR by měla smlouvu s izraelskou vládou uzavřít podle sdělení MO počátkem října, tedy stále před termínem sněmovních voleb.

Zapojení českého obranného průmyslu do akvizic Ministerstva obrany a modernizačních projektů AČR, jsou-li zadávány zahraničnímu dodavateli, je vždy jejich zásadní podmínkou. V případě zakázky děl ráže NATO 155 mm jde o 40 % z hodnoty zakázky. Příslušné smlouvy s českými společnostmi, především TATRA TRUCKS ohledně podvozku, TATRA DEFENSE VEHICLE ohledně pancéřovaných kabin nebo STV GROUP a EXPLOSIA ohledně dodávek munice, již existují. Nejistá situace přes optimistická prohlášení MO ale existuje v případě zakázky SHORAD, tedy protiletadlového raketového systému krátkého a středního dosahu. Zde si AČR zvolila komplety SPYDER od izraelské společnosti RAFAEL.

Zeptali jsme se Ministerstva obrany, zda již byly s českými subdodavateli v rámci této zakázky podepsány jednotlivé smlouvy, kdy má být zakázka předložena kolegiu ministra obrany a kdy lze očekávat podpis mezivládní dohody o pořízení těchto systémů. „Pokud jde o účast českého průmyslu, ta dosáhne minimálně požadovaných 30% z celkové hodnoty zakázky. Smlouvy mezi dodavatelem a českými partnery jsou především jejich dvoustrannou záležitostí, proto je nemůžeme komentovat. Pokud jde o termíny, je předpoklad, že Kolegium ministra obrany zakázku posoudí příští týden. Poté může být informována vláda a před vlastním podpisem musí být vydána i příslušná dokumentace ze strany MF ČR. Podpis smlouvy by potom byl možný počátkem října,“ zní odpověď tiskového oddělení MO.

Jedním ze subdodavatelů zakázky je VTÚ, státní podnik zřizovaný právě Ministerstvem obrany. Druhým pak je pardubická společnost RETIA patřící do skupiny Czechoslovak Group. Podle VTÚ probíhají intenzívní jednání a bylo dosaženo shody jak na rozsahu plnění, tak na finanční stránce i formě kontraktu. Podle mluvčího CSG Andreje Čírtka pak nebyla smlouva dosud podepsána ani se společností RETIA.

Rozdíl v přístupu mezi akvizicí samohybných děl od společnosti NEXTER a protiletadlových kompletů od společnosti RAFAEL je zřejmý, a naznačuje, že vyjednávání nejsou snadná. „Pokládáme za dobrou praxi, která je výhodná pro MO ČR jako zákazníka a která se obecně uplatňuje u významných vyzbrojovacích projektů AČR s využitím zahraničního dodavatele, aby smlouvy zajišťující český průmyslový podíl byly uzavřeny nebo minimálně připraveny ve finální verzi k podpisu před uzavřením hlavního kontraktu,“ uvedl Andrej Čírtek ve své odpovědi s tím, že pokud by mělo dojít k podpisu hlavní smlouvy před uzavřením smluv se subdodavateli, výrazně by to oslabilo jejich vyjednávací pozici.

Ministerstvo obrany se zjevně dostává pod časový tlak s ohledem na blížící se volby a snahu akvizici podepsat ještě v končícím funkčním období vlády. Bez ní bude výsledek akvizičních a modernizačních procesů AČR vypadat mnohem hubeněji. Na potřebě pořízení jak samohybných děl, tak protiletadlových kompletů panuje všeobecná shoda. Neméně důležité ale bude uzavřít smlouvu způsobem, který vyloučí další možná překvapení. MO překvapila až o polovinu vyšší nabídková cena za systém SPYDER, a následně bylo třeba nalézt v rámci tvrdých vyjednávání oboustranně přijatelný kompromis, což se zjevně podařilo. Jestliže je již účast českého průmyslu na zakázce dojednána a výrobce se k její formě a rozsahu zavázal ve své nabídce, nemělo by nic bránit tomu, aby subdodavatelské smlouvy v čase předešly hlavní smlouvě mezi oběma vládami. Každý si dovede představit, že při obráceném postupu opravdu mohou české firmy začít tahat za kratší konec provazu.

Tagy článku