Opraveno: Dlouhodobě ztrátový VOP CZ hledá deset nových zaměstnanců. Zaplatí 300 tisíc korun zprostředkovali, který se o to postará

Opraveno: Dlouhodobě ztrátový VOP CZ hledá deset nových zaměstnanců. Zaplatí 300 tisíc korun zprostředkovali, který se o to postará
Autor fotografie: VOP CZ
27 / 01 / 2023, 13:00

Jedním z prvních kroků, které provedl Marek Špok ve funkci ředitele státního podniku VOP CZ po svém návratu v létě 2022, byl podpis smlouvy o zprostředkování mezi VOP CZ a mohelnickou společností MONTIX, a.s. Smlouva má hodnotu 3 miliony korun (po opravě v Registru smluv 300 tisíc) bez DPH. VOP CZ má podle článku I zájem rozšířit počet svých zaměstnanců. Počet a datum jejich nástupu je ve smlouvě zveřejněné v registru smluv začerněn, ale z jednoho z bodů vyplývá, že jde o 10 (slovy deset) nových zaměstnanců.

Oprava: V Registru smluv byla opravena částka z původně uvedených 3 milionů Kč bez DPH na 300 tisíc Kč bez DPH. Smlouvy jsou zveřejňovány dle zákona č. 340/2015 Sb. Povinnost zveřejňovat smlouvy má mj. státní podnik, který je také zdrojem původní informace.

Vyjádření spol. Montix: "Zatímco běžná cena za zprostředkování pracovníka jsou jeho dva až tři platy, tak na základě zmiňované smlouvy mezi VOP CZ a agenturou práce Montix zajišťuje pracovní agentura deset nových, odborných výrobních pracovníků ze zahraničí včetně výběrových řízení na místě, úhrady letenek a vyřízení všech formalit za 2 x 15 000,- Kč u každého. Jde o pracovníky profesí, které dlouhodobě chybí na českém pracovním trhu. VOP CZ uhradí 15 000,- při nástupu nového pracovníka a druhých 15 000,- v případě, že pracovník v pracovním poměru setrvá a zaměstnavatel je s ním spokojen."

Jednou z výhrad vůči VOP CZ ve vztahu k zakázce na pásová BVP, která zaznívá opakovaně, je nedostatečná výrobní kapacita a s ní spojená otázka počtu, kvality a zkušeností zaměstnanců. Těch nadto v uplynulém období ubývalo. Státní podnik, který vykázal po mnohaletých ztrátách v řádech desítek milionů korun zcela zanedbatelný zisk v řádu stovek tisíc korun, utrácí za zprostředkovatelskou smlouvu tři miliony korun (po opravě v Registru smluv 300 tisíc), za které chce získat deset nových zaměstnanců.

Státní podnik se obrací na zprostředkovatele, který má jeho nové zaměstnance vyhledat, ověřit jejich kvalifikaci a ochotu ve VOP pracovat. VOP bude společnosti MONTIX platit za zprostředkování přijetí každého zaměstnance ve dvou částech. Jednak po nástupu nového zaměstnance do práce, a jednak po uplynutí zkušební doby, bude-li pracovní poměr dále trvat.

VOP CZ v posledních třech letech výrazně snížil mzdové náklady z 294 mil. Kč na 222 mil. Kč. Oproti roku 2020 zaznamenal pokles počtu zaměstnanců v dělnické kategorii o 53 osob, o více než 12 %, zatímco mzdové náklady klesly o bezmála 25 %. Celkem měl podnik v roce 2021 633 zaměstnanců proti 697 v roce předchozím.

Bez zajímavosti také není hodnocení VOP CZ jako zaměstnavatele, které najdeme na atmoskop.cz. Stabilitu a budoucnost firmy pozitivně hodnotí jen 58 % zaměstnanců, slušné a férové jednání pozitivně hodnotí 56 % zaměstnanců, a s výší příjmu je spokojeno jen 54 % zaměstnanců, kteří podnik hodnotili. Mezi slovním hodnocením zaujme například výrok "minimální osobní odpovědnost a všechno trvá dlouho" od bývalého zaměstnance oddělení kontroly kvality, "vadí mi přístup zakladatele k vlastnímu podniku (tedy Ministerstva obrany, pozn. red.). Chybí dlouhodobá strategie podniku" od současného zaměstnance obchodního oddělení, který ve firmě pracuje přes deset let nebo "absolutní nekomunikace vyššího vedení. Zavádění a rušení novot stojí za..." od současného zaměstnance oddělení výzkumu a vývoje.

Za této situace pak přichází smlouva o zprostředkování v hodnotě tří milionů korun (po opravě v Registru smluv 300 tisíc) bez DPH, kterou chce VOP CZ získat deset nových zaměstnanců. V registru smluv je tento údaj v odstavci 1, Článek I, začerněn. Ale již v odstavci 2 je explicitně jako účel smlouvy uveden bez začernění. Nelze si nepoložit otázku, zda by nebylo efektivnější tyto prostředky využít pro motivaci nových zaměstnanců přímo, jde konec konců v celkové částce o 300 tisíc (po opravě 30 tisíc) korun na jednoho. Je obtížné přijmout, proč považuje VOP CZ za efektivní namísto přímého vyhledávání a motivace nových zaměstnanců platit zprostředkovatele. Podnik samozřejmě má své personální oddělení a personální ředitelku, kterou je Ing. Romana Císařová.

Zdroj: Registr smluv, atmoskop.cz

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace