DNY NATO: Bundeswehr předvedl v Česku nejmodernější pozemní techniku

DNY NATO: Bundeswehr předvedl v Česku nejmodernější pozemní techniku
Popisek: IFV Puma
19 / 09 / 2018, 14:30

BVP PUMA ve verzi S1 a tank Leopard 2A7 byly k vidění na víkendové akci DNY NATO v Ostravě. Pojďme se na německé ikony pozemní techniky podívat podrobněji.

Vývoj PUMY začal v roce 2002. Ve 2005 byl představen první prototyp a ve 2015 po intenzivních testech bylo zahájeno zavádění první série v počtu 350 Ks do aktivní služby v Bundeswehru. Letos v létě oznámil výrobce první modernizační balíček s označením S1. Pro budoucí uživatele PUMY to je pozitivní zpráva, neboť potvrzuje, že výrobce vidí v rozvoji vozidla a jeho schopností potenciál. V případě PUMY se životní cyklus odhaduje na nejméně 35-40 let.

PUMA živě

Vylepšení, kterých se po intenzivním vývoji a tříletých zkušenostech v Bundeswehru dočkalo nové BVP PUMA pod označením S1 jsou:

1)      Integrace protitankových řízených střel SPIKE LR do palebního systému

Jde o instalaci protitankového raketového kompletu MELLS (německé označení pro odpalovací zařízení PTŘS), který zahrnuje dvojici protitankových řízených střel Spike-LR, které jsou schopny probít 700 mm pancíř a mohou být použity na vzdálenost od 200 metrů do 4 km i v módu „vystřel-a-zapomeň“. Tento systém je do zbraňového systému PUMA S1 plně integrován, střelec-operátor tak snadno přepne mezi kulometem, kanonem a PTŘS na „jednom přepínači“. Na fotografii je tento komplet zobrazen na levé straně věže. Mimochodem jedná se v současnosti o jediné BVP na světě, které má plně integrovaný a certifikovaný protitankový komplet Spike-LR.

IFV Puma

2)      Modernizace optiky snímající celý prostor okolo vozidla

Systém „Situational Awareness“ zahrnuje nejmodernější kamery denní i noční větvě s maximálním rozlišením, kdy je možno na monitory ve vozidle promítnout samostatně obraz z denní či noční větve nebo fůzi obou obrazů. Kombinace obrazů umožňuje pozorovateli identifikaci detailů, jež jsou jinak potlačeny. Celokruhový kamerový systém je umístěn ve zodolněných schránkách na korbě BVP a optika kamer je chráněna proti okolním nečistotám čistícím systémem.

3)      Zlepšení ergonomie řízení a ovládání

Zdokonalení ergonomie ovládání probíhalo tak, že po dohodě mezi výrobcem a Bundeswehrem při ostrém bojovém cvičení byly v několika vozidlech umístěny speciální senzory a kamery, které sledovaly, jak vojáci plní bojové úkoly. Zkoumány byly především zbraňové ovládací prvky, zdali voják na potřebné ovládací prvky systémů dosáhne pohodlně, či se musí různě naklánět, což může v kritických momentech sehrát důležitou roli. Na základě podrobné analýzy chování došlo k vylepšení několika desítek ovládacích prvků. Například se snížila reakční doba ovládání bojových systémů o jednotky vteřin atp.  Tímto bylo zajištěno, že při dynamické jízdě terénem nebude mít obsluha problém s citlivým nastavením některých ovládacích prvků.

IFV Puma

4)      Instalace komunikačního systému pozemních sil Bundeswehru, který je certifikován v rámci NATO

Komunikační systém v BVP PUMA S1 zahrnuje vylepšenou radiostanici, SDR (umožňuje pomocí softwaru používat různá kmitočtová pásma a různé komunikační kanály a protokoly) a SATCOM (satelitní komunikace).

Premiér Babiš, ministr Metnar

Foto: Zájem o PUMU projevil i premiér Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar.

BVP PUMA je vlastně komplexní systémové řešení pro mechanizované jednotky. Zahrnuje logistiku, podpůrné vybavení, do funkčního celku sladěné a ověřené zbraňové systémy, elektronické systémy, výcvikové programy, simulátory, i podpůrné programy výrobce po celou dobu provozu vozidel.  Jde o komplexní integrovaný bojový systém společně s tanky a bitevními vrtulníky, který vytváří mohutnou bojovou sílu. Samozřejmě jde i o propojení člověk/zbraň – tedy kompletní management situace ne bojišti. Situační poznatky vojáky jsou doplněny informacemi z SAS BVP PUMA (Situational Awareness System) a přenášena na vyšší velitelské stupně stejně jako poznatky z dalších systémů (např. UAV) se cestou BVP PUMA dostanou až k vojákovi ze sesednutého družstva vozidla. Doporučená výška vojáků vezených v roji je do 194 cm což činí BVP PUMA použitelné pro 90 % německé populace. Doporučená výška osádky vozidla, tj. střelce, velitele a řidiče je pak 198 cm.

Primární výzbroj BVP PUMA je umístěna v bezosádkové, dálkově ovládané, balisticky silně chráněné a plně otočné věži PUMA. Tvoří ji především plně stabilizovaný 30 mm automatický kanón MK30-2/ABM (certifikován je i kanon ráže 35 mm), odpalovací zařízení kompletu MELLS s protitankovými řízenými střelami SPIKE-LR a dále s 5,56 nebo 7,62 mm spřaženým kulometem. Pro vozidlo je dále od roku 2020 plánována samostatná zbraňová stanice 40 mm automatického granátometu pro ochranu vozidla především proti napadení ze zadní části, která bude obsluhována nezávisle na věži vozidla z prostoru roje.

IFV Puma

Zkratka ABM u kanonu znamená Air-Burst-Ammunition. Jedná se o schopnost ničit cíle střepinami, průbojnou municí nebo integrovanými wolframovými prvky v programovatelné munici v přesně určeném místě a čase vzhledem k pohybu cíle i vypáleného granátu. Umístění senzoru úsťové rychlosti až za ústím hlavně zajišťuje bezkonkurenční přesnosti střelby díky tomuto jedinečnému umístnění senzoru úsťové rychlosti.

Podvozek BVP PUMA má široké váhové rozpětí od 31,5 do 43+ tun, které dává velké možnosti pro doplňkové vybavení a tzv. mission-kits, stejně jako pro modernizační projekty v budoucnu. Balistická a proti-minová ochrana je řešena dvoustupňově. Základní je určena do misí s nižším rizikem ohrožení a pro výcvik, přičemž v této konfiguraci „A“ (Air Transportable) je možné BVP PUMA přepravovat letecky. Pro bojové operace v prostředí s těžkými a protipancéřovými zbraněmi je určen druhý stupeň ochrany „C“ (Combat) zahrnující boční ochranné segmenty. Díky této unikátní konstrukci a nejmodernější balistické ochraně mají vojáci a posádka mnohem větší šance na přežití v případě přímého zásahu vozidla těžkými protitankovými zbraněmi. Vozidlo jako takové bylo konstruováno pro budoucí konflikty, tedy proti moderním protitankovým zbraním, k bojovým operacím v „urban areas“ a též pro mírové mise s mandátem OSN.

IFV Puma

BVP PUMA se vyznačuje i mimořádnou mobilitou srovnatelnou s tanky nejnovější generace. Je to dáno především konstrukcí podvozku s hydropneumatickým odpružením. To zajišťuje jednoznačně nejvyšší balistickou ochranu vozidla proti protitankovým minám nebo IED, tedy v případě zavedení do AČR zejména ochranu života vojáků/vojákyň AČR v misích všeho typu. Podvozek je díky tomu stabilním univerzálním základem pro širokou paletu modifikací obrněných vozidel do budoucna. Pohonná soustava zaručuje BVP PUMA velmi dobrý poměr výkonu k hmotnosti činící 25 kW/t, jenž nemá konkurenci.

Bude Leopard 2 i v České armádě?

Bez povšimnutí nelze nechat ani druhou ikonu německého Bundeswehru, tank Leopard 2A7. Bývalý ministr obrany Alexander Vondra se nechal při prohlídce slyšet, že Leopard bude ještě dlouhou dobu nejmodernější tank, jehož schopnosti bude obtížné překonat. Myslel tím především fakt, že nová verze pod označením Leopard 3 se plánuje v armádách zavádět nejdříve od roku 2035 a dále. Mimochodem, Leopard 2 má ve výzbroji většina spojeneckých zemí NATO: Německo, Nizozemí, Turecko, Polsko, Španělsko, Dánsko, Norsko ale i země neutrální jako jsou Rakousko, Švédsko či Švýcarsko.

Leopard 2A7

V této souvislosti se nabízí otázka, zdali by České Republika neměla usilovat o získání schopnosti tankového vojska právě v podobě Leopardů 2. Nemusela by přitom ani kupovat nové kusy. V EU je pod patronací programu EDA připravován projekt „Europen Armory“ zahrnující modernizaci nepoužívaných tanků Leopard 2 A4/5 z jednotlivých evropských zemí na nemodernější verzi 2A7+ a následný operativní pronájem státům, jejichž tanková vojska dosahují konce životního cyklu. Státy si nad rámec pronájmu budou hradit pouze PHM a munici a po každé servisní prohlídce budou tanky upgradovány na nejnovější standard.

Pro Česko by to mohla být zajímavá příležitost. Do doby, než bude na trhu generační nástupce Leopard 3 (okolo roku 2035 ale spíše později, kdy nejdříve tyto tanky dostanou státy z vývojového týmu a pak ostatní – ČR je pouze pozorovatel) by česká armáda získala pro výcvik nemodernější verzi současných Leopardů 2A7. Vojáci by si tak mohli udržovat nejvyšší úroveň schopností tankového vojska. Navíc by armáda značně ušetřila, protože by nemusela investovat velké peníze do potřebných oprav aktuálně využívaných modernizovaných strojů T72 M4 CZ, z nichž většina v důsledku poruch a nedostatku náhradních dílů nejezdí. Od první modernizace ruských tanků totiž došlo k postupnému rozpadu ekosystému dodavatelů modernizovaných komponent. Pravděpodobná příčina tkví v tom, že jinak celkem povedená modernizace tanku T72 M4 se nepodařila prodat do dalších zemí východního bloku. Ty přes svůj původní zájem o modernizaci dali nakonec přednost strategickému odepsání ruských tanků a raději si pořídily německé Leopardy – např. Polsko. Mimochodem, když by Česká republika tehdy vložila stejné peníze, které investovala do modernizace T72, do nákupu Leopardů 2, vyšel by Leopard 2 v nákupu levněji než modernizovaný T72 M4.

Leopard 2A7

Německý Bundeswehr permanentně deklaruje připravenost sdílet s AČR své schopnosti a poznatky, jež umožní MO ČR ušetřit nevídané finanční prostředky a zároveň disponovat bojovou technikou na nejvyšší světové úrovni.

Tagy článku