Dodali jsme Armádě ČR 238 000 ručních granátů, a to bez jediné reklamace, říká Petr Vávra. Výroba ve Vrběticích bude naprosto bezpečná

Dodali jsme Armádě ČR 238 000 ručních granátů, a to bez jediné reklamace, říká Petr Vávra. Výroba ve Vrběticích bude naprosto bezpečná
Autor fotografie: foto: Colt CZ Group
07 / 02 / 2023, 15:45

Ve středu bude vláda projednávat mj. informaci k veřejné zakázce ministerstva obrany "Nákup munice 2023/II – Ruční útočné granáty - RD". Jejím předmětem je uzavření rámcové dohody na období let 2023-2027, na jejímž základě budou realizovány dílčí objednávky dodávek útočných ručních granátů pro Armádu České republiky. Limit činí 500 milionů Kč vč. dph. Zakázka je zadána na základě obecné výjimky (podstatný bezpečnostní zájem) přímým oslovením dceřiné společnosti skupiny Colt CZ Group. Security Magazín oslovil Petra Vávru, jednatele Colt CZ Defence Solutions, několika otázkami na téma této diskutované armádní akvizice.

  • Ministerstvo obrany vybralo Vaši společnost CZ Colt Defence Solutions jako dodavatele ručních granátů, a to bez výběrového řízení. Na základě čeho?

Již v roce 2017 proběhlo transparentní otevřené výběrové řízení na ruční granát, kterého se jako možní dodavatelé zúčastnily Česká zbrojovka a.s., STV GROUP a. s., MPI Group, s. r. o. a společnost D-TECHNIK a. s. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Česká zbrojovka, dceřiná společnost skupiny Colt CZ Group. Česká zbrojovka v roce 2017 splnila všechny podmínky, technologické požadavky a zároveň nabídla nejnižší cenu, která včetně DPH činila 192,7 milionu korun. Další nabídka byla o bezmála 10 milionů nákladnější a nejvyšší dokonce více než dvakrát tak drahá.

Hlavními argumenty pro výběr našeho řešení ve stávající zakázce jsou jednak to, že granát, který jsme armádě již dříve dodali, byl v roce 2018 úspěšně zaveden do AČR. Ta požaduje urychlené doplnění tohoto již standardizovaného, certifikovaného a bezpečného produktu. A zároveň jsme připraveni tento granát vyrábět na území ČR se zapojením státních podniků jako Explosia či Vojenský technický ústav i soukromých firem na úrovni 60 %, což je mnohem více než jakýkoliv podíl zahraničního transferu v historii zakázek ministerstva obrany. A v neposlední řadě ho nabízíme za stejnou cenu, navýšenou pouze o inflaci a 4,25% ceny na přesun technologií do ČR.

  • Během schůzí sněmovního výboru pro obranu byla tato zakázka několikrát zařazena. Opoziční poslanci namítali, že AČR by mohla dostat nový granát domácí české konstrukce a 100% vyráběný v České republice, a že se mělo jít cestou veřejné soutěže.

Realita je taková, že žádný jiný výrobce v ČR doposud nebyl certifikován jako dodavatel granátů pro armády NATO, tzn. nesplnil veškerou potřebnou certifikaci a zkoušky osvědčující bezpečnost produktu pro příslušníky ozbrojených sil. Za současné bezpečnostní situace ve světě a nedostatku vojenského materiálu máme řešení pro naši armádu v podobě výroby granátu podle nejmodernějších technologií světového výrobce Rheinmetall, na jeho vyvinuté výrobní lince, pod dohledem státního podniku, který má svůj výzkum, laboratoř, a kvalifikovaný odborný personál, na území ČR.

Pokud jde o potenciální zavedení nějakého nového granátu, je naopak logickým krokem, že ministerstvo obrany zamýšlí pro dozbrojení a dovybavení vojáků pokračovat s granátem, který se v praxi osvědčil a je bezpečný. Zástupci ministerstva obrany i armády na zmíněných jednáních výboru pro obranu toto jednoznačně potvrdili. Zavedení více typů granátů by zvýšilo riziko ohrožení zdraví vojáků i riziko škod na majetku v případě mimořádné události způsobené lidským faktorem a duplicitními logistickými činnostmi z důvodu zvýšení nejistoty vojáka při použití jiného granátu. Spolu s granáty byly v roce 2017 dodány i výcvikové a školní verze granátů, včetně výukových a výcvikových manuálů. Vojáci se na granát následně proškolili a vycvičili. A zazněl i z mého pohledu platný argument, že armáda v současné a blízké době zavádí či bude zavádět celou řadu nového vybavení a výzbroje, a lze tedy rozumět tomu, že nemá žádný zájem měnit něco, co se osvědčilo a co funguje. Přičemž znovu připomínám a zdůrazňuji, že v České republice takový produkt nikdo plně nevyvinul a necertifikoval.

Také je dobré si říci, že typ ručních granátů, který naše armáda zavedla v roce 2018 a který jí nyní budeme dodávat, využívají armády několika dalších evropských zemí jako Švédsko, Norsko, Itálie, Portugalsko, Polsko, Litva nebo Estonsko. Dodali jsme Armádě ČR od roku 2017 již celkem 238 000 těchto ručních granátů, a to bez jediné reklamace.

  • Zazněly také pochybnosti na adresu Vaší společnosti a jejích dosavadních zkušeností s výrobou nebo počtu zaměstnanců.

Společnost Colt CZ Defence Solutions je připravena splnit všechny stanovené požadavky a zabezpečit výrobu v součinnosti se subdodavateli, což je plně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Stejně je tomu v případě mnoha dalších výrobců munice a dalšího vojenského materiálu. Transfer výroby granátů probíhá v plné součinnosti se společností Rheinmetall a v souladu s jejich bezpečnostními standardy. Společnost RheinmetallArges, výrobce granátů, jejíž technologie je transferována na území ČR, vyrábí ve svém závodě ročně cca 500 000 kusů těchto a obdobných granátů a dodává je mnoha ozbrojeným složkám, včetně německé armády. Tato společnost je součástí skupiny Rheinmetall, která má 24 000 zaměstnanců a 139 zákazníků po celém světě a v roce 2021 dosáhla tržeb ve výši 5,7 mld. EUR.

Pokud jde o Colt CZ Defence Solutions, jsme plně kvalifikovanou společností pro nakládání s municí a trhavinami a působíme v tomto oboru už 12 let. Jsme součástí skupiny Colt CZ Group, která zaměstnává přes 2 000 zaměstnanců, z toho více než 1 600 v ČR. Máme zde vlastní výrobu, výzkum a vývoj, zaměstnáváme české občany, odvádíme zde daně, jsme významný exportér, jsme garantem národní soběstačnosti v oblasti ručních palných zbraní a máme zájem poskytnout stejné služby v oblasti výroby ručních granátů.

  • Zmínil jste zapojení společnosti Explosia nebo státního podniku VTÚ a výrobu ze 60 % probíhající na území České republiky. Jak máte výrobu připravenou? A nelze výrobu přenést do České republice v úplnosti?

Explosia a.s. dodá trhaviny a už od roku 2017 dodává speciálně vyvinutou trhavinu SEMTEX OLP pro všechny granáty koncernu Rheinmetall. Vojenský technický ústav ve Slavičíně a ve Vrběticích bude zodpovědný za kompletaci a kontrolní linku a společnost CZ-SKD Solutions vyrobí tělo granátu, obal a další komponenty. Některé komponenty budou pořízeny v zahraničí, nicméně to je v případě výroby munice i dalšího vojenského materiálu běžná praxe. V souvislosti s pandemií covid-19 a následně s válkou na Ukrajině často slyšíme o důležitosti národní či evropské soběstačnosti, která by měla být doprovázena také efektivitou. Pokud je v EU kapacita na nějaké komponenty, např. zapalovače do granátu, na 100 000 kusů měsíčně, bylo by vysoce neefektivní, aby si každý stát tuto výrobu zajišťoval sám.

  • Výroba munice ve Vrběticích je velmi citlivé téma s ohledem na incident z roku 2014. Můžete garantovat bezpečnost výroby?

Ve Vrběticích je dnes objekt, jehož bezpečnostní prvky a vysoká úroveň zabezpečení nemají v republice obdobu. Výroba bude probíhat pod kontrolou Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, pod dohledem Vojenského technického ústavu výzbroje a munice který má vlastní laboratoř, a také podle technologických standardů a za dozoru výrobce společnosti Rheinmetall. Zdůrazňuji, že se ve Vrběticích nepočítá s velkokapacitní výrobou ani skladováním. Laicky řečeno povolené množství munice k výrobě a skladování ve vrbětickém objektu je velmi malé, čemuž odpovídá adekvátní bezpečnostní perimetr. Naše společnost bude oprávněna k výrobě granátů výhradně pro Armádu České republiky, tzn., že výroba nebude sloužit k jiným komerčním činnostem. Objekt byl modernizován za éry ministra obrany Lubomíra Metnara za hnutí ANO, a výroba munice a manipulace s municí zde probíhá již od schválení objektu, tzn. po výbuších v roce 2014. Děje se tak naprosto bezpečně a v souladu se všemi předpisy a zákony.

  • V roce 2017 uspěla nabídka České zbrojovky díky nejnižší nabídkové ceně. Je současná cena granátů vyšší?

Munice a zbraně jsou nyní v celé Evropě zejména kvůli konfliktu na Ukrajině nedostatkové zboží, navíc došlo k nárůstu cen vstupů, ať už s jedná o materiál či energie, a cena těchto produktů na trhu tím pádem samozřejmě roste. Nicméně v rámci tohoto projektu získá AČR granáty za stejnou cenu jako v roce 2017, přičemž v porovnání s cenou výběrového řízení v roce 2017 došlo k nárůstu ceny pouze o inflační koeficient a o investiční náklady ve výši 4,25 % související s transferem technologií, tzn. kompletní výrobní linky na plnění granátů, výroby těla a jeho obalu, včetně dalších komponentů, a kompletace těla zapalovače. Naše společnost poskytla ministerstvu obrany plný rozklad ceny. Kompletní cenový rozpad nabídkové ceny a nákladu na transfer technologií byl předán výboru pro obranu na listopadovém zasedání. Cena byla posouzena soudním znalcem v souladu se zákonem.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace