Dozorčí rada státních podniků – zbytečný orgán. VOP CZ „nenastaven na požadavky AČR“?

Dozorčí rada státních podniků – zbytečný orgán. VOP CZ „nenastaven na požadavky AČR“?
Autor fotografie: foto: VOP CZ
18 / 01 / 2023, 11:00

K jakému účelu slouží dozorčí rada státních podniků zřizovaných ministerstvem obrany? Tuto otázku si klademe od 20. schůze sněmovního výrobu pro obranu, která se konala 6. prosince 2022). V souvislosti s VOP CZ během projednávání příslušného bodu zazněla slova náměstka ministryně obrany Filipa Říhy, že státní podnik VOP CZ byl dlouhodobě nenastaven na požadavky AČR.

Nahlédněme tedy například do zákona o státním podniku blíže k tématu dozorčí rady státního podniku:

Členové dozorčí rady jsou jmenování a voleni z řad odborníků a zástupců zaměstnanců podniku.  A dvě třetiny dozorčí rady (tedy v případě VOP v počtu šesti) jmenuje a odvolává zakladatel. Zákon o státním podniku stanovuje dozorčí radě od roku 2016 širší okruh úkolů, než je jen funkce prostého revizora účtů.

Dozorčí rada a její členové by měli aktivně kooperovat s ředitelem příslušného státního podniku a zakladatelem, komunikovat nedostatky a problémové činnosti, a to včetně oblasti řízení. Dozorčí rada je spoluzodpovědná za využívání a nakládání s majetkem, se kterým má státní podnik právo hospodaření; dohlíží na výkon působnosti ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti podniku, zejména zda se podnikatelská činnost podniku uskutečňuje v souladu s právními předpisy a zakládací listinou; a další činnosti. Dozorčí rada má oprávnění vyžádat si informace týkající se podniku a ředitel je bez zbytečného odkladu povinen reagovat na tyto vyžádané informace.

Velmi zajímavé je z našeho pohledu, jako média které upozorňuje dlouhodobě na zkostnatělost a neefektivitu státních podniků, schvalování zásadních otázek koncepce know-how podniku, programů společného podnikání s tuzemskými a zahraničními subjekty atd.

Náměstek Říha doslova před poslanci Výboru pro obranu uvedl, že odvolaný ředitel Putna "nedokázal zajistit stabilitu státního podniku." Podnik je podle něj "dlouhodobě nenastaven na požadavky AČR" a vyšší management měl být připraven k odchodu z podniku "kvůli osobnímu chování ředitele podniku vůči managementu podniku, což by způsobilo výraznou nestabilitu podniku."

Pokud se tedy vrátíme k vyjádření, že státní podnik VOP CZ:

a) byl dlouhodobě nenastaven na požadavky AČR,

b) opomíjel agendu SPECIÁL a plnil především civilní zakázku,

není to chyba zakladatele, že dozorčí rada neplnila své úkoly, když připustila dlouhodobé nenastavení na požadavky Armády České republiky? Není tedy tato dozorčí rada zbytečná? Proč nebyla pohlídána kvalita řízení státního podniku, úspěšné provozování jeho podnikatelské činnosti a účelné a efektivní nakládání s majetkem a finančními prostředky?

Připomeňme, že podnik, který byl „dlouhodobě nenastaven na požadavky AČR“, Ministerstvo obrany prosazovalo a prosadilo jako klíčový pro největší armádní zakázku, tedy nákup BVP za 52 miliard korun.

Zdroj: Zákon č. 77/1997 Sb., Výbor pro obranu

Autor: Hana Bílá

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace