Explosia potřebuje jasný směr, říká její nový generální ředitel Kamil Dudek

Explosia potřebuje jasný směr, říká její nový generální ředitel Kamil Dudek
Autor fotografie: Explosia|Popisek: Generální ředitel Explosie Kamil Dudek
15 / 07 / 2023, 13:00

Čtyři roky stálo ve vedení akciové společnosti vlastněné státem tříčlenné představenstvo. Pardubický výrobce výbušnin si prošel ozdravným obdobím, na jehož konci si sáhl na rekordní obrat i zisk. Do další fáze konkurenčního boje na poli trhavin, bezdýmných prachů a energetických materiálů se rozhodla Explosia vyrazit s novým lídrem – do jejího čela se postavil Ing. Kamil Dudek, Ph.D., dlouholetý zaměstnanec Explosie, v posledních 5 letech také ředitel Výzkumného ústavu průmyslové chemie a člen představenstva.

Jak se čte takové entrée, slova jako lídr a podobně, není to svazující?

Nejen svazující, ale nebál bych se říci, že i trochu nadsazené. Sice jsem nově ve funkci generálního ředitele, přibyly mi nové povinnosti, ale stále jsem to já, Kamil Dudek, který po studiu Katedry teorie a technologie výbušnin nastoupil do Explosie a pracuje tu 26 let. Svazující, nebo spíše zavazující, je především ta zodpovědnost za 600 zaměstnanců, které Explosia má a kteří jí každý den věnují několik hodin svého času, a také spoustu energie.

Znáte je všechny?

Samozřejmě, že ne, je to velké množství lidí. Navíc při současné fluktuaci. Ale když se pohybuji po firmě, jsou zaměstnanci snadno rozpoznatelní podle oblečení, protože každá výroba má svoji barvu, takže vím, kdo je z jakého úseku.

Pojďme zpět k Vaší nové pozici generálního ředitele, proč?

Jak už zaznělo v úvodu, Explosia procházela restrukturalizací, v rámci představenstva jsme měli rozdělené kompetence, ale vše jsme řešili vždy společně. Nebylo to jednoduché období, protože těch starostí a především rozhodnutí, která měla vliv na směřování Explosie, byla spousta. Proto jsme jednali ve třech, proto jsme se navzájem o všem informovali. Jsme sehraný tým, který se dobře zná, ví, že si může navzájem věřit, a především, že je pro něj prospěch Explosie na prvním místě. Současně jsme si zároveň vědomi, že společnost, jakou je Explosia, potřebuje mít vůdčí osobnost. Je to dobré pro obchodní jednání, stejně jako pro zaměstnance. A že to jsem zrovna já? Ze členů vedení společnosti mám k oboru výbušnin nejblíže, studoval jsem obor trhavin, do Explosie jsem nastoupil ihned po vysoké škole, dlouhodobě jsem napojen na náš výzkumný ústav, což vnímám jako dobrý základ pro koordinaci spolupráce mezi vývojem a výrobou. V rámci práce pro výzkumný ústav jsem navíc načerpal mnoho odborných zkušeností a navázal mnoho osobních kontaktů, které bych rád využil ve své nové funkci.

Jak v současné době vnímáte postavení Explosie na trhu výbušnin?

Já si myslím, že ve střední Evropě není silnějšího hráče, a hned vám vysvětlím proč. Za prvé, Explosia má široké portfolio výrobků. Jiní výrobci se zaměřují tu na výrobu prachu, tu na výrobu trhavin, ale takhle komplexní výrobu, jako má Explosia, to nemá snad nikdo. Za druhé, v příštím roce oslaví náš Výzkumný ústav průmyslové chemie sedmdesát let své existence. To je sedm desítek let vývoje a zkušeností, opět si troufnu říct, že takovou výzkumnou základnu kromě Explosie v Evropě asi nikdo nemá. A s tím tedy souvisí také kvalita našich výrobků. Díky tomu, že máme precizní vývoj a zkušebnictví, máme také kvalitní produkty, které splňují ty nejvyšší standardy, certifikáty, ISO normy apod. Ano, konkurence nás může tu a tam podstřelit cenou, ale pokud jde uživatel výbušnin pouze po ceně, nemusí to dobře dopadnout. Vždyť třeba funkčnost Semtexu garantujeme deset let! Ale máme zkušenosti, že i po této době je plně funkční.

Hovoříte o kvalitě výrobků, ale právě zmiňovaná kvalita je často skloňována v médiích, i když vždy jen jaksi povrchně.

Ano, povrchně, bez žádných konkrétních příkladů nebo dokonce důkazů, je to takové lehké okopávání našich kotníků. Jak známo, úspěch se neodpouští, a my jsme si ho rekordním ziskem dvou set milionů korun za loňský rok dovolili. A tak k novinářům putují informace o tom, jak je toho u nás mnoho špatně, jak nejsme schopní pružně reagovat a podobně. Ale když se pak novináři obrátí na nás, aby získali i naše vyjádření, dozví se například, že o naše produkty je takový zájem, že nám neleží někde na skladech, a proto když přijde nějaká neplánována poptávka, musí si holt počkat, až na ni dojde řada. Dozví se také například, že za poslední dva roky jsme neměli jedinou oprávněnou reklamaci, taková jsou fakta. Já předpokládám, že kdyby měl kdokoliv z našich odběratelů problém s kvalitou našich produktů, jako první půjde za námi, abychom to řešili, tak, jak je to garantováno také zákonem v rámci reklamačního řízení. Místo toho se v médiích opakovaně objevují neurčité pseudostížnosti s cílem nás poškodit, nebo alespoň rozhodit.

Vypadá to, že Vás to trápí.

Nejde ani tak o trápení, jako spíš o to, že bychom se mnohem raději věnovali rozvoji Explosie, místo toho musíme věnovat čas a energii odrážení různých útoků. Stávající vedení firmy přesně ví, jakým směrem se chce s Explosií ubírat a k tomu potřebuje čas a klid. Chápeme, že každý jsme nahraditelný, ale když se podívám na to, co se nám za poslední roky podařilo s Explosií udělat, od ekonomických výsledků, přes kvalitu a bezpečnost, a jak máme dobře nakročeno, jen těžko si dokáži představit, že bych takovou práci dělal s někým jiným.

Jaký je to tedy směr? Kam má nyní Explosia pod vedením nového generálního ředitele namířeno?

Mezi nejvýznamnější světové producenty výbušin. Již v současnosti patříme mezi sedm nejvýznamnějších hráčů na poli výroby celospalitelných hnacích náplní na světě, v Evropě je nás pouze pět. S ohledem na plánované rozšíření kapacity výroby těchto produktů na více jak dvojnásobek budeme silným hráčem. Obdobně chceme rozšiřovat výrobu sférických prachů, po kterých je v posledních letech velký hlad a trh se nedaří zasytit. Zapomínat nesmíme ani na výrobu trhavin, protože jak z historie víme, stabilitu společnosti netvoří pouze jedna výrobková skupina, ale široké spektrum produktů. Jakýmsi příslibem do budoucna může být také náš úsek Fospol, který za užití našich vlastních trhavin už dnes zajišťuje komplexní trhací práce v řadě kamenolomů, navíc jsme připraveni poskytovat naše služby u plánované těžby dalších nerostných surovin typu zlata či lithia.

Zmiňujete rozšiřování výroby, také často skloňované v médiích, v jaké jste fázi?

Letos jsme navýšili investice na dvojnásobek oproti předchozím letům, peněžními prostředky disponujeme, takže ve financování rozhodně není problém. Ale pokud má někdo představu, že postavíme novou halu, vybavíme ji technologií, nabereme a zaškolíme další zaměstnance v řádech měsíců, tak buď není schopen vnímat realitu anebo ji přehlíží - z nevědomosti, nebo záměrně. Vyrábíme výbušniny, bezpečnost je zde na prvním místě, a my si musíme být jisti, že to, co tu postavíme, bude bezpečné a funkční po několik dalších desítek let, a to zkrátka zabere nějaký čas. Já osobně bych byl velmi rád, kdyby se v nových prostorách začalo vyrábět do tří let.

Měla by být podle Vás Explosia v rukou státu nebo by měla mít soukromého vlastníka?

V první řadě bych rád upozornil, že jsme akciovou společností, platí pro nás stejná pravidla hry jako pro jakoukoliv jinou akciovku nebo soukromý subjekt. Z toho, že vykonavatelem vlastnických práv je stát, nemáme žádné výhody, ale ani nás to nijak nediskriminuje. Proto úplně nevidím důvod, proč daný stav měnit. Musíme si uvědomit, že s prodejem Explosie by stát přišel i o spoustu know-how, patentů, ochranných známek, o značku Semtex, přišel by o strategický podnik určený pro obranyschopnost státu, a přiznejme si, že to není málo. To za prvé. A za druhé, položme si otázku, co byste vy, jako soukromý vlastník, s Explosií udělal? Zaměřil se na to nejlepší a zbytek provozu byste rozprodal, zavřel? Viděli jsme už mnohokrát, že k tomuto jevu dochází, z toho já bych měl poměrně velké obavy.

Kde tedy vidíte Explosii za pět let?

Vidím ji jako zdravou a úspěšnou společnost, která postupně a pravidelně zvyšuje zisk, valnou část peněz vrací zpět do výroby, ať již formou investic do technologií, tak i do lidí, jelikož ti jsou energií každého živého organismu, a já Explosii považuji za živý organismus. Vidím ji jako producenta spolehlivých, kvalitních a bezpečných produktů, které se opírají o odborné zázemí v podobě Výzkumného ústavu průmyslové chemie. A vidím ji také jako spolehlivého zaměstnavatele, který ke svým lidem chová úctu a pokoru.

 

 

Tagy článku