Exředitel ztrátového VOP CZ Špok si stěžuje: „Ve státním podniku po mém odchodu probíhají již vesele obchodní jednání“

Exředitel ztrátového VOP CZ Špok si stěžuje: „Ve státním podniku po mém odchodu probíhají již vesele obchodní jednání“
Autor fotografie: VOP CZ, Public domain|Popisek: Během NATO Days bylo ještě vše v pořádku (M. Špok druhý zprava)
28 / 12 / 2023, 05:00

Článek Seznam Zprávy o tom, že podle odvolaného ředitele VOP CZ Marka Špoka může za záporný hospodářský výsledek podniku nemožnost vyvézt jeden tank T-72M1 na Ukrajinu a že agentura AMOS zvýhodňuje soukromé podniky, vzbudil pozornost na sociální síti LinkedIn. Svérázným způsobem se do diskuse zapojil sám Špok.

Marek Špok pro Seznam Zprávy označil negativní hospodářský výsledek státního podniku VOP CZ za důvod svého odvolání. Ještě v průběhu října tvrdil poslancům Výboru pro obranu, že hrozící ztrátu 30 milionů korun za rok 2023 dokáže odvrátit již připravenými projekty. Hovořil v množném čísle a neurčitě. Jeho původní snaha problém vyřešit a splnit "úkol", aby byl podnik na konci roku v černých číslech, spočívala mj. ve snížení mezd zaměstnanců, což vedlo k jejich nespokojenosti a krizi, kterou se začali zabývat kromě ministerstva také poslanci. V podniku byla ještě v době Špokova působení zahájena veřejnosprávní kontrola, jejíž výsledky by měly být známy v lednu.

Novinářům Seznam Zprávy Špok řekl, že o jeho konci ve funkci rozhodlo, že mu Ministerstvo obrany nedovolilo prodat tank T-72M1: "Muselo by se na něm ještě tak měsíc pracovat, aby byl plně funkční, ale ten tank jsme měli možnost prodat za 2,1 milionu eur (kolem 50 milionů korun - pozn. red.) Ukrajinci by si jej rádi koupili – bylo to s nimi už domluvené – a nás by to rázem katapultovalo do kladného hospodářského výsledku. Důvod pro mé odvolání by tím padl." Tento výrok je problematický již jen ve vztahu k ministryni obrany Janě Černochové, která Špokovo odvolání 1. prosince vysvětlila následujícími slovy:

"Podnik má dlouhodobé problémy, které se bohužel panu řediteli Špokovi nedařilo řešit tak rychle, jak bychom potřebovali, i když zde udělal obrovské množství práce. Chceme VOP postavit na nohy, proto se nebudeme bát potřebných opatření, přestože právě ta personální nejsou vždy příjemná. Podnik není v jednoduché hospodářské situaci a je potřeba, aby do jeho čela přišel někdo s novými nápady. Je potřeba podnik stabilizovat ekonomicky i personálně, aby byl připraven na výrobu BVP a na další strategické projekty. Cílem není maximální zisk, ale efektivní podnik pro zajištění obranyschopnosti ČR."

Marek Špok to vše redukuje do problému letošního hospodářského výsledku, a ten chtěl vyřešit odprodejem jediného tanku, který podnik zakoupil původně pro výzkumné a vývojové účely. Nápad vyřešit červená čísla za rok 2023 jeho odprodejem se musel zrodit v hektických týdnech poté, kdy zaměstnanci odmítli snižování mezd, což byla situace, s níž musely panu tehdejšímu řediteli jeho slovy "pomáhat odbory": "Udělal jsem chybu, naštěstí díky odborům jsme situaci uklidnili," řekl na konci října poslancům Výboru pro obranu. Kromě odprodeje tanku, který by díru v hospodářském výsledku podle Špoka vhodným způsobem vykryl, si exředitel stěžuje také na přístup agentury AMOS (Agentura pro mezinárodní obrannou spolupráci zajišťuje vládní podporu subjektům obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky při prodeji vojenského materiálu na mezivládní úrovni, pozn. red.), která podle jeho slov zvýhodňuje soukromé podniky.

Na článek reagoval na sociální síti LindekIn mj. obchodní ředitel společnosti Excalibur Army Richard Kuběna:

"Zoufalí lidé dělají zoufalé činy" aneb mlčeti zlato. Jinak se vyjádření dnes už naštěstí bývalého ředitele VOP CZ, s.p. pana Špoka brát ani nedá. :-) Nejen, že jako jediný z oboru nedokázal za celé své působení zajistit pro VOPku žádnou dodávku nebo opravy pro Ukrajinu, ale ještě hledá chyby jinde než u sebe, uvádí nepravdy a překrucuje fakta. Naše skupina dosahuje převážné většiny tržeb bez zapojení MOČR a AMOSu. Nikdo za nás nelobuje, nevybízí, netlačí, nepreferuje. Vše si musíme sami odmakat, zajistit a odfinancovat. Osobně jsem byl svědkem mnoha situací, kdy byl naopak pan bývalý ředitel preferován a vybízen k projektům na úkor soukromých firem. Je to jen a pouze jeho manažerskou neschopností, že žádnou příležitost nedokázal využít. Házet teď vinu za HV podniku na 1 ks neprodaného tanku T-72M1, který chtěl prodat za nesmyslných 2,1 mil EUR/ks, přičemž jeho tržní cena je méně než poloviční, je opravdu ubohé. :-) Soudný a informovaný člověk si názor na jeho slova udělá sám..."

Na příspěvek reagoval Marek Špok osobně. Hovoří o "organizované skupině":

"Dlouhodobě se organizovaná skupina snaží dehonestovat moji osobu na základě vykonstruovaných skutečností. Aby takto reagoval zástupce soukromé společnosti, která se i za mého působení snažila o vliv ve státním strategickém podniku je bezpečnostním rizikem. Vše již dlouhodobě řeším s právním zástupcem. Očerňování, mediální kampaň, vynášení informací vytržených z kontextu z Dozorčí rady, zastrašování, snahy o ovlivňování v souvislosti se servisem CV90. Ve státním podniku po mém odchodu probíhají již vesele obchodní jednání. Obrátím se v této věci na Bezpečnostní radu státu, která tato rizika posoudí a věřím, ze vyřeší k zabezpečení zachování obranyschopnosti naši země. (...) Ještě dovětek: Musím reagovat ve chvíli, kdy Českou republiku postihla obrovská tragédie na FF UK a řeší jiné priority. Již ale nemohu nadále nečinně přihlížet takovýmto nehorázným komentářům."

Věta o tom, že po Špokově odchodu "probíhají již vesele obchodní jednání", je pozoruhodná. Odhlédneme-li od všeho, pak se nabízí otázka jak jinak by mělo nové vedení podniku situaci VOP CZ řešit než obchodními jednáními a snahou využívat efektivně příležitostí, které trh nabízí. Různá obchodní jednání dle informací zveřejněných VOP CZ probíhají napříč zbrojařským spektrem, i se společnostmi, které jsou jinak vůči státnímu podniku v konkurenčním vztahu, a obtížně z toho číst, že by byl někdo zvýhodňován:

Současně s tím Marek Špok v době dosud neskončené veřejnosprávní kontroly a v době, kdy se ztráta jím vedeného podniku opět, tak jako v minulosti, rýsuje v řádech desítek milionů korun, naznačuje, že snad on osobně byl tím, kdo stál v cestě jakýmsi nekalostem, a s jeho odchodem, v době probíhající kontroly, a při pozornosti, kterou podniku dnes věnuje jak vedení ministerstva, tak poslanci Výboru pro obranu, dostávají tyto nespecifikované nekalosti prostor. Čeká nás mimořádně zajímavý leden.

Zdroj: Ministerstvo obrany, Seznam Zprávy, LinkedIn

Tagy článku