Future Forces Forum 2022, mezinárodní platforma pro trendy a technologie v oblasti obrany a bezpečnosti, slavnostně zahájeno

Future Forces Forum 2022, mezinárodní platforma pro trendy a technologie v oblasti obrany a bezpečnosti, slavnostně zahájeno
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Slavnostní zahájení
19 / 10 / 2022, 11:45

Během slavnostního zahájení letošního Future Forces Fora vystoupili na konferenci mj. náčelník generálního štábu generálmajor Karel Řehka, generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček nebo prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Zahájení patřilo zástupci MOP, jenž podtrhnul význam obranného průmyslu. Obranný průmysl je podstatnou součástí průmyslové i obranné nezávislosti každé země, jeho podpora je nutností pro každé politické vedení. Bohužel v poslední době politici obranu a domácí obranný průmysl potlačovali. Ministerstvo obchodu a průmyslu intenzivně komunikuje s firmami i AOBP ke zlepšení stavu.

Dalším mluvčím byl zástupce Slovenska, jenž hovořil o nutnosti rozšiřovat vzájemnou spolupráci. Zde je na pořadu dne jak průmyslová spolupráce, tak i spolupráce třeba v akvizicích, jako je naposledy pořízení BVP CV90 od firmy BAE Systems Hägglunds. V předchozích letech, i přes proklamace o spolupráci ve V4, toto nefungovalo.

Ve vystoupení NGŠ generála Řehky zazněla slova zahrnující jednak výstavu AČR na FFF i kybernetickou bezpečnost, výcvik a výbavu. Války nejsou jen o technice, ale o lidech, kteří jsou ochotni položit za vlast život, ale i těch, kteří je vyvolají. Z tohoto důvodu musí být armáda vybavena a vycvičena již dnes, ne až někdy. Takže současné zvyšování rozpočtu Ministerstva obrany napomáhá plnění úkolů před ní postavených.

Velitel HZS gen. Vlček připomněl, jaké tragédie se odehrávají, jak války, tak například tornáda, jako se stalo na jižní Moravě. To vše dopadá na obyvatelstvo. HZS ČR pomáhá i v zahraničí, podobně jako byl při nedávném požáru Českého Švýcarska podpořen kolegy a prostředky z řady zemí. HZS a IZS jsou jedním z pilířů národní bezpečnosti.

Prezident AOBP Hynek řekl, že obranný průmysl se dostává do nové pozice po podfinancování a potlačování. Obranný průmysl je v nejisté době, což není způsobeno nedostatkem poptávky, ale politickým přístupem. Jedinou konstantou je změna. Vznikají války nebo pandemie a je potřeba neustále reagovat na nové podmínky. Stále je nutno se připravovat na nové krize. Nelze jen hovořit o tom, co by mělo být uděláno a jak, a ne zda zítra, ale dnes.

Future Forces Forum 2022 bylo slavnostně zahájeno. Navštívit jej na výstavišti v Letňanech můžete do pátku 21. října.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.