Generál Řehka: Pro AČR je 42 Leopardů 2A4, vyřazení všech T-72 a akvizice Leopardů 2A8 optimálním řešením

Generál Řehka: Pro AČR je 42 Leopardů 2A4, vyřazení všech T-72 a akvizice Leopardů 2A8 optimálním řešením
Autor fotografie: Ministerstvo obrany, Public domain|Popisek: Leopardy 2A4 AČR
29 / 03 / 2024, 09:00

Kromě akvizice ručních granátů nebo situace ve VOP CZ, jimž se věnujeme samostatně, byly na programu březnové schůze sněmovního Výboru pro obranu dvě další pro AČR důležitá témata: modernizace tankového vojska – tedy přezbrojení na tanky Leopard 2 – a prodloužení pronájmu letounů Gripen a jejich modernizace.

Tanky Leopard 2

73. tankový prapor již má několik měsíců ve výzbroji 14 v loňském roce německou vládou darovaných tanků Leopard 2A4, a očekává dodání vyprošťovacího tanku Büffel – v první fázi zapůjčený Bundeswehrem, a následně darovaný německou vládou. Čtrnáct tanků představuje počet odpovídající síle jedné tankové roty ve standardu NATO (tři čety po čtyřech vozidlech a dva velitelské). První náměstek ministryně obrany František Šulc připomněl v úvodu, že z Německa přišla nedávno nabídka dalšího daru v rámci tzv. kruhové výměny (kompenzace za techniku, kterou ČR poskytla Ukrajině) podle stejných parametrů – tedy výzbroj pro další tankovou rotu. A také nabídka na nákup dalších 14+1 tanků od společnosti Rheinmetall, a to podle stejných podmínek, za nichž je pro ČR pořizuje německá vláda.

„Pokud bychom využili (...) všech těchto možností, mohla by naše armáda mít již koncem roku 2025 kompletně přezbrojený tankový prapor dle standardů NATO,“ řekl náměstek Šulc. Uvedl, že tyto tanky starší verze 2A4 mohou být dále modernizovány či digitalizovány, „čímž nepředjímám žádná budoucí rozhodnutí,“ dodal. Uvedl, že změnou struktury tankového praporu po přezbrojení na Leopard 2A4 by se vytvořily dobré podmínky pro plynulý přechod na tank ve verzi 2A8, o jehož pořízení společně s vládou Německa ministerstvo vyjednává, a u nichž se počítá s dodáním v letech 2027–2030. Souběh používání obou verzí tanku podle Šulce umožní pokrytí potřeb tankového vojska včetně vytvoření nezbytně nutných záloh – výzbroje pro Aktivní zálohu i mobilizační rezervy.

Generál Řehka zdůraznil význam modernizace výzbroje těžké brigády z hlediska závazků vůči Alianci a doplnil náměstka Šulce s tím, že případné zařazení 42 tanků Leopard 2A4, o které má armáda zájem, by umožnilo vyřazení tanků T-72M4 CZ, jejichž „bojové schopnosti jsou v současné době již nedostatečné. Navíc používaná munice ráže 125 mm není standardizovaná v rámci NATO, a proto tento tank nemůže do budoucna tvořit základ tankového vojska.“ – tanky Leopard 2 jsou vyzbrojeny kanony ráže 120 mm. Náčelník generálního štábu připomněl, že probíhají jednání o pořízení 44 bojových a 17 podpůrných tanků Leopard 2A8 (celkem tedy 61 vozidel; s opcí na dalších 16 kusů). Plných operačních schopností by po přezbrojení měl tankový prapor dosáhnout v roce 2030.

Dodal, že změny struktury praporu na standard NATO (tedy tři roty po 14 vozidlech a dva velitelské tanky, celkem 44) budou mít vyšší nároky i v personální oblasti a budou znamenat navýšení počtu příslušníků praporu, který se již dnes potýká s nedostatečnou naplněností, o 200 vojáků. Pořízení 42 kusů tanků Leopard 2A4, vyřazení všech verzí tanků T-72 a následnou akvizici tanků Leopard 2A8  označil z hlediska potřeb Armády České republiky za optimální z hlediska naplnění aliančních závazků. Spolu s tím podtrhl, že tanky nejsou důležité jen pro tzv. těžkou brigádu, „ale i pro naplnění standardů střední brigády.“

Leopard 2A7+

Předsedu výboru a exministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) zajímalo, zda přijetí daru 15 a případný nákup 15 dalších Leopardů 2A4 nějakým způsobem ovlivní počet pořizovaných moderních tanků Leopard 2A8. Náměstek Šulc odpověděl, že počet tanků Leopard 2A8 se nemění, jde o až 77 vozidel všech verzí, a zmíněné tanky Leopard 2A4 v počtu 42 bojových a 3 vyprošťovací jsou navíc. V rámci tohoto počtu půjde o 44–58 bojových a velitelských tanků, a zbývající budou ve čtyřech podpůrných variantách (mostní, ženijní, vyprošťovací a pro výcvik řidičů). Počet 44 odpovídá standardnímu praporu NATO, počet 58 pak umožní vytvoření jedné roty navíc. Tanky Leopard 2A4, případně modernizované, by pak byly k dispozici pro vyzbrojení dalších tří rot, ať již aktivní zálohy, nebo jako mobilizační rezerva.

Na slova o vyřazení tanků T-72 reagoval místopředseda výboru Pavel Růžička (ANO), který připomněl svou kritiku záměru modernizovat/technicky zhodnocovat tanky T-72M4 CZ z června roku 2020, a výzvu, aby byly pořízeny moderní tanky. A s odkazem na absentující protipožární zařízení prvních 14 darovaných Leopardů 2A4 se zeptal, v jakém stavu by měly být další darované a případně nakoupené tanky dodány a s jakými náklady ministerstvo počítá na jejich dovybavení. Podle náměstka Šulce půjde o stejný model, kdy MO počítá s dovybavením tanků komunikačními a dalšími prostředky (tedy zřejmě včetně protipožárního zabezpečení, kde se liší český a německý standard), a uvedl, že náklady představují přibližně částku 100 milionů korun; nad rámec toho se pak pořizuje munice ráže 120 mm.

Pokud budou všechny výše popsané záměry realizovány, bude mít k roku 2030 AČR ve stavu až 122 tanků Leopard 2. Náměstek Šulc zdůraznil, že součástí vyjednávání o připojení se k rámcové dohodě německé vlády na nákup tanků Leopard 2A8 je požadavek na zapojení českého obranného průmyslu: „Nepřipojíme se k rámcové smlouvě bez průmyslové spolupráce,“ řekl.

Prodloužení pronájmu Gripenů

Dalším bodem programu 37. schůze výboru byla Informace o pronájmu nadzvukových letounů JAS-39 Gripen. Letouny Gripen potřebuje Armáda České republiky provozovat do roku 2035, kdy by měly plných operačních schopností dosáhnout letouny 5. generace F-35. Podle generála Řehky zabezpečí provozování letounů 4. generace hladký přechod na nové stroje. Letounům Gripen ve verzích C a D také v roce 2035 skončí jejich životní cyklus – Vzdušné síly AČR je budou v tu dobu provozovat tři desetiletí. Smlouva o prodloužení pronájmu do roku 2035 by měla být podepsána do konce letošního roku. Již dříve zástupci rezortu uvedli, že cena pronájmu bude kvůli stárnutí techniky a s tím související vyšší náročnosti údržby přibližně o 30–40 % vyšší než dosud.

Gripeny tankují ve vzduchu na NATO Days 2022

Letouny současně musejí projít modernizací v hodnotě přibližně 1 miliardy korun, což jim umožní dosahovat schopností odpovídajících požadavkům NATO a plnění úkolů AČR. Tato modernizace se bude týkat především zabezpečení komunikace a datové komunikace, systému identifikace (FFI), využívání zbraňových systémů a schopnosti tankovat za letu. Platná smlouva o pronájmu počítá s dvouletou opcí pro roky 2027–2029; zda bude vyjednána opce také pro nějaké přechodné období po roce 2035 pro případ průtahů v dodávce letounů F-35 nezaznělo.

Zdroj: 37. schůze výboru pro obranu

Tagy článku