Generál Řehka: Starým Leopardům se neklaním, ale chtěl bych jich v armádě víc. Ve hře je nová tanková rota

Generál Řehka: Starým Leopardům se neklaním, ale chtěl bych jich v armádě víc. Ve hře je nová tanková rota
Autor fotografie: Ministerstvo obrany, Public domain|Popisek: Leopard 2A4 AČR
11 / 12 / 2023, 08:30

Jedním z bodů úterní 35. schůze výboru pro obranu byla také "Informace AČR k budování schopností 7. mechanizované brigády, zejména ke koncepci MBT, logistice, pořízení PBVP, modernizaci a doplnění stavu kolového obrněného transportéru Pandur." Zazněly informace o přezbrojení 73. tankového praporu.

V rámci projednávání bodu mimo další svým způsobem pokračovala diskuse ze 34. schůze věnovaná hlavním bitevním tankům a specificky otázkám spojeným s Německem darovanými Leopardy 2A4, které jsou dnes již všechny v počtu 14 ve výzbroji 73. tankového praporu v Přáslavicích. Informace byla obecně věnována výstavbě schopností 7. mechanizované brigády, resp. brigádního úkolového uskupení, jehož jádrem jednotky 7. brigády, doplněné o jednotky bojové podpory a zabezpečení, jsou. Hlavními projekty v této oblasti, které vyjmenovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS) jsou pořízení pásových bojových vozidel pěchoty CV90, pořízení hlavních bitevních tanků - probíhají jednání s Německem o společném nákupu až 77 tanků Leopard 2A8 v šesti modifikacích, a neméně důležité, byť poněkud méně mediálně atraktivní investice do nemovité infrastruktury v Přáslavicích.

Tyto hlavní projekty pak souvisejí a jsou propojeny s řadou dalších, jako je nákup samohybných děl CAESAR ráže 155 mm, systému řízení palby dělostřelectva ADLER III, pořízení ženijní a spojovací techniky, ale také například balistické ochrany jednotlivce, modulárního bojového kompletu, pořízení ručních zbraní, prostředků nočního vidění (hovoříme o formaci mechanizované pěchoty), a v širší souvislosti také modernizace a nákup kolových vozidel Pandur II, jež dnes tvoří páteř "lehké" 4. brigády, jež se má stát brigádou středního typu, a tomu mají odpovídat parametry její techniky. Náčelník generálního štábu generálporučík Karel Řehka hovořil o závazku České republiky vůči Alianci vybudovat moderně vyzbrojené brigádní úkolové uskupení těžkého typu, který trvá již od roku 2016.

Leopard 2A4 AČR

Termínem byl 1. leden 2026. S ohledem na průtahy zejména při pořizování pásových bojových vozidel pěchoty zaznělo, že schopnosti tohoto uskupení budou dobudovány až po roce 2031, přičemž podle Řehky vzala Aliance tento stav na vědomím a Česká republika není jedinou zemí, kde dochází ke zpoždění. Zde je třeba připomenout dvě okolnosti, z nichž jedna byla na výboru diskutována, a druhá se nepochybně stane předmětem diskusí při podrobném projednávání již předběžně představené Koncepce výstavby AČR 2035. Prvním je riziko pro projekt pásových BVP v podobě stížnosti podané v červnu u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou připomněl poslanec Radovan Vích (SPD).

Rizika pro projekt CV90 a absence mobilní PVO

Lze sice spíše očekávat, že i v případě závažných pochybení v procesu zakázky ÚOHS analogicky k situaci pořízení vrtulníků systému H-1 "jen" udělí ministerstvu pokutu, aniž by s odkazem na významný bezpečnostní zájem státu zakázal realizaci napadené smlouvy, přesto zde riziko existuje. Generál Řehka případné zastavení akvizice a kompletní restart pořízení pásových BVP označil za potenciálně pro AČR "skutečně velký problém". Připomeňme, že stěžovatel (společnost Defence Export) namítá především to, že smlouva o pořízení CV90 se společnosti BAE Systems-Hägglunds a agenturou FMV nebyla uzavřena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

BVP CV90

Druhá okolnost související s budováním schopností 7. mechanizované brigády, resp. úkolového uskupení, se týká absence prostředků protivzdušné a protidronové obrany pro manévrující jednotky. O těchto prvcích nezaznělo ani slovo při prezentaci rozpracované KVAČR 2035 na 34. schůzi výboru, a nebyly zmíněny ani nyní mezi prostředky, které souvisejí s rozvojem schopností brigády. Nejen při pohledu na průběh operací na Ukrajině je přitom více než zřejmé, že bez efektivní protivzdušné obrany je sebelepší těžká technika na bojišti vystavena značným rizikům. Proč již dávno neexistuje armádou/ministerstvem zadaný projekt osazení účinných protiletadlových zbraní na nějaké již v armádě zavedené platformě a vznik organických protiletadlových/protidronových jednotek v rámci 4. a 7. brigády, je otázkou. Chce AČR v tomto spoléhat na RBS-70 převážené na Tatrách a na spojence?

Leopard 2 je pro AČR velkým přínosem

Tankové vojsko Armády České republiky v současnosti disponuje jediným praporem – 73. tankovým praporem v Přáslavicích. Je vyzbrojen tanky T-72M4CZ, které procházejí ve VOP CZ "technickým zhodnocením", jež podle informace vrchního ředitele SVA Koudelky zdržuje dodávka systému řízení palby od společnosti Leonardo, a nemodernizovanými T-72M, které nahrazují neprovozuschopné T-72M4CZ, případně z výzbroje roty AZ. Řehka potvrdil, že bojové schopnosti těchto tanků jsou z dnešního pohledu velmi omezené. Problémem je také v rámci NATO nestandardizovaná munice ráže 125 mm. Podobně jako před několika týdny ve Vyškově generál Řehka připomněl studii VTÚ "TANK - Rozvoj tankového vojska AČR po roce 2025". Studie měla v rámci analýzy budoucího bojiště popsat potřebné schopnosti tanků po roce 2025, navrhnout vhodnou organizaci tankových jednotek včetně podpory a zabezpečení a zabývat se variantami přezbrojení - nikoli vybrat nejvhodnější typ hlavního bojového tanku.

T-72M4 CZ

Paralelně bylo rozhodnuto o zmíněném technickém zhodnocení T-72M4CZ. Všech 33 tanků (včetně tří vyprošťovacích) by mělo být k dispozici v roce 2025 a armáda s nimi počítá do roku 2030. "Vzhledem k potřebě posílit obranyschopnost ČR a Severoatlantické aliance ve světle konfliktu na Ukrajině a vývoje chování Ruska, vláda ČR ve svém usnesení č. 387 ze dne 24. 5. 2023 pověřila ministryni obrany Janu Černochovou jednáním o připojení se ke společnému pořízení hlavních bojových tanků, které připravuje německé ministerstvo obrany, čímž dojde k získání zcela nových schopností, k dosažení kompatibility se standardy NATO a dojde ke snížení závislosti na technice sovětské produkce," shrnul generál Řehka současný postup ve věci budoucího přezbrojení tankového praporu.

Nové tanky v počtu 77 kusů (61 by mělo být pořízeno okamžitě, plus opce na dalších 16) budou kromě 73. tankového praporu určeny také pro 153. ženijní prapor (mostní tanky) a Velitelství výcviku (zejména vozidla pro výcvik řidičů). V případě využití opce existuje záměr vytvoření nové tankové roty (aktuálně má prapor tři profesionální roty a rotu AZ) s cílem poskytnout tankovou podporu v rámci dalšího brigádního úkolového uskupení - tedy "střední brigády" na bázi 4. BRN. Poslanec Radovan Vích se v obecné rozpravě zeptal, co je obdivuhodného na tom, že AČR zařadila do výzbroje tanky Leopard 2A4 ze "70. let" (varianta Leopard 2A4 byla vyráběna mezi roky 1985 a 1992). "Měli jsme již dávno mít modernizované tanky, které jsme předali (Ukrajině), anebo dávno nakoupit moderní tanky," řekl, a zdůraznil, že v našich podmínkách v rámci budování schopností vševojskové armády je tanková podpora důležitá.

Podle odpovědi náčelníka generálního štábu armáda rozhodně zařazení Leopardů 2A4 do výzbroje vítá: "Pro nás je to rozhodně posílení schopností. I ti největší skeptici a kritici, kteří se na to dívali tak, že jde o starý tank, a měli nějaké obavy, tak poté, co byly tanky zavedeny, začali na nich cvičit a vyzkoušeli schopnosti toho tanku, vidí jej velmi pozitivně." Zmínil rodinu uživatelů Leopardů (LEOBEN) a jejich modernizovatelnost. Na rozdíl od stávajících T-72, které budou v horizontu 10-15 let ve výzbroji s ohledem na dostupnost náhradních dílů a kompetentního personálu neudržitelné, a nejsou dále racionálně modernizovatelné s přijatelnými náklady. "Z těchto všech důvodů to (zařazení Leopardů 2A4) velmi vítám, a naopak i třeba do válečné armády, do záloh, apod., kdybych těch Leopardů 2A4 měl v armádě více, budeme za to jenom rádi," dodal generál Řehka.

Plukovník Ján Kerdík, ředitel Sekce rozvoje sil MO, a bývalý zástupce velitele 73. tankového praporu (2012-2016), shrnul varianty, které byly rozpracovány v rámci zmíněné studie. První z nich bylo zrušení tankového vojska, dále modernizace formou leasingu nebo pořízení nových vozidel, otázka struktury, v jejímž rámci byla zvažována možnost zachování jednoho tankového praporu, vytvoření druhého (lehkého) praporu. Závěrečným doporučením bylo, že optimálním řešením by bylo zachování těžkého praporu pro těžkou brigádu a vytvoření lehkého praporu, vozidla by měla být pořízena nákupem cestou jednoho ze státních podniků. V kombinaci se předchozím vyjádřením generála Řehky o možnosti vytvoření nové roty tankového praporu určené k podpoře lehkého či středního brigádního úkolového uskupení lze usuzovat, že v budoucnu varianta dvou tankových praporů ještě může být aktuální.

Poslanci vzali informaci o výstavbě schopností 7. mechanizované brigády jednomyslně na vědomí.

Zdroj: 35. schůze výboru pro obranu

Tagy článku