Generál Šedivý: Armádu je třeba posílit a její výzbroj v maximální míře unifikovat. Obranný průmysl si musí udržet svou pozici díky novým technologiím

Generál Šedivý: Armádu je třeba posílit a její výzbroj v maximální míře unifikovat. Obranný průmysl si musí udržet svou pozici díky novým technologiím
Autor fotografie: redakce|Popisek: Jiří Šedivý
31 / 05 / 2023, 15:00

Jedním z účastníků Kulatého stolu SM a AOBP během IDETu 2023 na téma Posílení ozbrojených sil České republiky v kontextu války na Ukrajině byl armádní generál v.v. Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu (1998–2002). V rozhovoru potvrzuje potřebu početní stav ozbrojených síl navýšit tak, aby již v počátku případného konfliktu byly schopny efektivně reagovat a současně říká, že výzbroj a výstroj všech složek musí být v maximální možné míře unifikována. Důvody pro to spatřuje v oblasti logistiky, náhradních dílů, údržby, výcviku. Méně druhů výstroje a výzbroje znamená nižší náklady. Obranný průmysl dosud prokazoval skvělé výkony mj. v modernizaci techniky z dob Varšavské smlouvy. Tato technika je ale spotřebována na Ukrajině. Průmysl musí udržet svou pozici a přejít na vývoj a výrobu nových technologií.

video: youtube

Pane generále, v průběhu Kulatého stolu zazněla shoda na potřebě posílit ozbrojené síly České republiky v kontextu současné krize. Souhlasíte s touto tezí?

Já si myslím, že je dnes zřejmé, zejména kvůli konfliktu, který probíhá na Ukrajině, že ozbrojené síly musejí být takové velikosti, že již v počátku toho konfliktu jsou schopny reagovat na to dané ohrožení. Armáda v současné době, s tím počtem, který má, je samozřejmě pod limitem Koncepce výstavby Armády České republiky, kterého má dosáhnout v roce 2030. Pravděpodobně bude nezbytně nutné, se zvyšujícím se počtem úkolů, které armáda plní, zároveň s těmi zkušenostmi, které máme, posílit armádu o několik dalších tisíc osob, možná až do úrovně 35 tisíc. Což ostatně byla naše kalkulace někdy kolem roku 2000, kdy jsme takto armádu kalkulovali.

Další důležitou tezí bylo, že jak profesionální armáda, tak Aktivní záloha, tak i mobilizační rezervy by měly disponovat co možná v maximální míře společným, stejným typem výstroje, výzbroje. To je podle Vás také důležité?

Já si myslím, že to je základní předpoklad. Nemůže se stát, že útvar nebo jednotka Aktivních záloh, nebo i jednotliví vojáci Aktivní zálohy, s rozdílnou výstrojí a výzbrojí nastoupí k tomu základu armády, která má výstroj jinou. V takovém případě, a zejména v oblasti zbraní, by se stalo, že takoví vojáci nebo jednotky se stanou slabým článkem. A to z hlediska toho, jak budou používat zbraň, jakým způsobem je jejich zbraň podporována z hlediska logistiky, náhradních dílů, výcviku a podobně. Jednoduše: armáda musí být unifikována tak, aby všechny složky armády měly jednotné zbraně, jednotnou výstroj, a mohly plnit efektivně úkol. A je to i závěr, který vychází z ekonomických analýz, protože čím méně druhů zbraní, tím je ekonomika jednodušší a levnější. Pokud máte více druhů, tak to potom samozřejmě přináší mnohem větší náklady.

Významným tématem Kulatého stolu byla role Aktivní zálohy. Vy jste v pozici náčelníka Generálního štábu byl u toho, když Aktivní zálohy vznikala. Plní Aktivní záloha roli, kterou jste ji tehdy vytyčil, případně jestli se vyvíjí tak, jak jste očekával?

I Aktivní zálohy měly některé, řekněme, plusové výkyvy, i ty minusové. V každém případě si myslím, že dnes Aktivní zálohy je a rozvíjí se tím směrem, k němuž byla původně určena. Větší důraz bych položil na doplňování bojových útvarů a štáb§ bojových praporů, brigád, a podobně, vzhledem k tomu, že i to byl úkol pro Aktivní zálohy. Aktivní zálohy se dnes rozvíjejí s tím, že ten koncept je de facto naplňován. Úkol, který říká KVAČR, že by mělo být v roce 2030 10 tisíc aktivních záložníků, nebude jednoduchý, ale myslím, že je dosažitelný.

Jsme na IDETu, 30. výročí veletrhu. Nemohu se nezeptat, jakou roli by měl hrát český obranný průmysl v procesu posílení ozbrojených sil České republiky?

V každém případě je obranný průmysl dnes v takovém zlomovém okamžiku. Ten zlom je v tom, že začíná opravdu velmi intenzivně modernizovat armáda a posiluje se novými technologiemi ve všech segmentech výzbroje armády, myslím si, že by bylo zbytečné je tady vyjmenovávat. Ale také to, že obranný průmysl dnes hraje obrovskou roli v ekonomice jednotlivých států. My bychom neměli dělat to, aby český obranný průmysl v těch kapacitách, které má, aby ztrácel krok s našimi sousedy. Uvádím například obyčejně Polsko, které je v tomto smyslu velmi aktivní.

Je potřeba si uvědomit, že to, co přináší válka na Ukrajině, je to, že se vyčerpávají zásoby výzbroje, která pochází ještě z doby Varšavské smlouvy. A v čem je náš zbrojní průmysl expertní, umíme udělat perfektní modernizace tanků, T-72, bojových vozidel pěchoty, případně dalších zbraní, které z té doby pocházejí, ale zásoby těchto zbraní se tím konfliktem de facto vyčerpávají. My musíme udělat všechno proto, aby se přivedly nové technologie, a náš zbrojní průmysl aby si udržel pozici, kterou dnes má.

Tagy článku