Generál Šedivý: Favoritem pro přezbrojení tankového praporu je Leopard 2A7. Tanků T-72 se musíme zbavit co nejrychleji

Generál Šedivý: Favoritem pro přezbrojení tankového praporu je Leopard 2A7. Tanků T-72 se musíme zbavit co nejrychleji
Autor fotografie: foto: KMW|Popisek: Leopard 2A7
02 / 03 / 2023, 11:00

Zeptali jsme se bývalého náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála (v.v.) Jiřího Šedivého na roli hlavních bitevních tanků v moderní válce, perspektivy vývoje této zbraně, hrozby, jimž musí čelit, a také na jeho odhad, jakým typem bude přezbrojen 73. tankový prapor: „Dovolím si spekulovat o tom, že našim novým tankem bude Leopard 2A7,“ odpovídá generál.

  • Pane generále, potvrzují zkušenosti z války na Ukrajině, že hlavní bitevní tanky stále patří mezi důležité prvky výzbroje a moderní armáda se bez nich nemůže obejít?

Určitě je pravdou, že tank je i nadále jednou z nejdůležitějších zbraní na bojišti. Také je ovšem nutné uvést, že je součástí bojové sestavy a také tak musí být chápán. Komplexnost současného bojového prostředí vyžaduje maximální součinnost a spolupráci všech prostředků na bojišti. Pokud bude tank používán podobně jako tomu bylo v minulosti, například v době, kdy zuřila studená válka, svoji roli nesplní. Velitelé musí chápat tank jako součást komplexu všech zbraní, které působí v daném prostoru.

  • Podle přehledu na webu Oryx ztratila ruská armáda dosud na 1800 tanků, z nichž asi 1000 jich bylo zničeno, stovka poškozena, a více než 500 padlo do ukrajinských rukou a alespoň z části jsou či budou nasazeny proti Rusům. Jak dlouho odhadujete, že si ruská armáda může ještě dovolit ztrácet tuto techniku tímto tempem?

Z dosavadního vývoje války je zřejmé, že Rusko především v počátečním období Rusko mělo značné ztráty na těžké technice, a to nejen vlastních tanků, ale i bojových vozidel všech typů. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že počty tanků v ruské armádě převyšovaly počet 12 tisíc. Nevíme, v jakém složení typů a v jakém stavu, ale je to potenciál, který lze využívat ještě nejméně tento rok. Rusko zřejmě změnilo výkon obranného průmyslu k podpoře války na Ukrajině a částečně se Rusko daří ztráty nahrazovat. To ale neznamená, že by Rusové nahradili veškeré ztráty. Bude určitě zlomový okamžik, kdy se na frontě objeví ve větším počtu západní tanky. 

  • Bude pro Ukrajinu příchod západních tanků na bojiště, a zejména typu Leopard 2A6, znamenat velkou či zásadní výhodu?

Bude to výhoda, ale je potřebné, aby bylo těchto tanků více než několik desítek. Pokud jich bude jen omezený počet, jejich výhoda v kvalitě bude eliminována vyšším počtem ruských tanků. Mimo to, vyšší modernizace ruských tanků jsou také poměrně kvalitní, i když nedosahují úrovně tanků Leopard 2 A6 nebo 7. Také je potřebné, aby se dostaly na bojiště co nejdříve. Otálení s jejich vysláním na Ukrajinu vytváří lepší podmínky pro ruskou ofenzívu. 

  • V České republice probíhá studie proveditelnosti, která má odpovědět na otázku, jaká možná řešení pro přezbrojení 73. tankového praporu trh nabízí. Armáda přebírá Německem darované tanky Leopard 2A4, které chce v budoucnu modernizovat. Do úvahy pro pořízení 50 moderních tanků připadají především Leopardy ve verzi 2A7+, hovoří se ale také o jihokorejských tancích K2, které koupilo ve velkém počtu Polsko, případně o amerických tancích Abrams. Existují další možná řešení, a které je podle vašeho názoru z takticko-technického hlediska nejvhodnější, s přihlédnutím k provozním nákladům a nákladům životního cyklu?

V současné době je zřejmé, že největším favoritem je tank Leopard. Je to dáno několika faktory. První je v tom, že tento tank ve vyšší úrovni modernizace (A6 nebo A7), je velmi kvalitním tankem a značně převyšuje kvalitu tanku T72 M4CZ. Výhodou je také, že se vyrábí v sousedním Německu, což zlepšuje podmínky pro logistickou podporu tohoto tanku. Česká armáda také úzce kooperuje s armádou Německa. Americké tanky Abrams jsou sice kvalitnější, ale nejsou vhodné pro středoevropské válčiště. Nejen pro svoji váhu, ale i pohon turbinovým motorem, což znamená také velkou spotřebu pohonných hmot. Samozřejmě, že je takový tank i mnohem dražší. Debata o jihokorejském tanku K2 je teprve v začátku. S tímto tankem nemáme moc zkušeností. Určitě je to také kvalitní tank, ale do současné doby je relativně málo informací z jeho provozu a operačního nasazení.

  • S modernizovanými tanky T-72M4 CZ armáda počítá nejméně do roku 2030. Lze všech 30 těchto tanků do té doby udržet v provozu? Hovoří se o problémech s náhradními díly a potřebě kanibalizace, část z nich ve službě nahrazují staré T-72M1. Cílem armády je mít nové tanky zavedené ve výzbroji k roku 2030. Při povědomí o limitech kapacity společností, které tanky vyrábějí, není na místě a je možné proces přezbrojení maximálně urychlit?

Obecně je známo, že tanky T-72 jsou konstrukčně chybné koncepce. To je problém, který je nutné vzít v první řadě v úvahu. Také je zřejmé, že tako modernizace nebyla úspěšná z mnoha důvodů. Ty byly již v minulosti mnohokrát diskutovány. Zbavení se tanků T-72 bychom měli urychlit, jak nejrychleji to jde, a již v minulosti tak mělo být učiněno. V současné době bude modernizace tankového vojska provedena dvěma kroky. První převzetím 14+1 tanků Leopard 2A4 od Německa jako úhradu našich tanků T-72, které jsme poskytli Ukrajincům. Bude obtížné rychle tanky T-72M4CZ nahradit v plánovaném termínu, ale musíme udělat vše pro to, abychom určili, které tanky nahradí staré tanky T-72 a projednat se zvoleným výrobcem co nejkratší termín dodání. Za současné doby ale nevidím velký prostor pro urychlení dodávek nových tanků před rokem 2030. 

  • Probíhá také vývoj tanků nové generace, v evropském prostředí především EMBT, společný projekt výrobce Leopardů KMW a Leclerců Nexter, který by měl tyto tanky v budoucnu nahrazovat, zřejmě od roku 2040. V jakém ohledu se může nový tank od současné generace tanků lišit, v čem nad nimi bude mít výhody?

Zatím není jasné, do jaké míry se bude tento tank budoucnosti lišit od současných moderních tanků. Bude to ale velmi pravděpodobně tank, který bude ještě více zapojen do systému multidoménového bojiště. Systém velení, řízení, přehledu a vedení palby bude výrazně podporován umělou inteligencí. Palebný výkon zbraně (kanónu) bude mnohem větší podporován systémem pro řízení palby za horizont pozorování. Velmi pravděpodobně bude pancíř nových tanků dále zdokonalován, stejně jako systémy ochrany a obrany tanku. Pohonná jednotka tanku a podvozek bude vycházet z tanku Leopard, což bude znamenat poměrně konzervativní přístup k modernizaci podvozku.

  • Nejen na Ukrajině také sledujeme rostoucí intenzitu nasazení bezpilotních prostředků, z nichž některé mají efektivní protitankové schopnosti. Nechybí naší armádě v současnosti kromě moderních tanků, BVP, dělostřelectva a raketometů jak drony, tak schopnost bránit manévrující jednotky v pohybu proti hrozbám ze vzduchu, a specificky bránit je proti dronům? Jaké jsou nejvhodnější prostředky této obrany?

To určitě bezpilotní prostředky chybí. V zavádění bezpilotních prostředků jsme zaspali a jejich vývoj a doplňování do armády jsme podřizovali potřebám vojsk v zahraničních misí. To deformovalo celkový přístup k tomuto druhu prostředku, a to jak průzkumného, přehledového nebo bojového. Poměrně velkým problémem, který si dovolím kritizovat, je i přerušení vývoje bezpilotních prostředků ve VTÚ. Koncepční práce na tomto druhu prostředků byla zastavena, kromě dokončení jednoho lehkého prostředku, který známe více z použití mimo armádu než v armádě. Zaváděné prostředky tak byly buď z USA nebo Izraele a naše schopnosti vývoje se neposunuly tak, jak by bylo vhodné. Dokonce větší pozornost vývoji těchto bezpilotních prostředků byla a je věnována civilními školami nebo firmami. Po zkušenostech s bezpilotními prostředky všech druhů ve válce na Ukrajině bude nutné znovu se tomuto problému mnohem významněji věnovat, než tomu bylo dosud.  

Prostředky k obraně před těmito bezpilotními prostředky, a to jak průzkumnými, tak útočnými jsou především v dokonalém přehledu o vzdušném prostoru nad bojovou sestavou. Proto musí být tyto průzkumné prostředky PVO součástí i nízké úrovně bojové sestavy, nejméně roty. Řízení těchto prostředků musí být vysoce automatizováno, jak jsem uvedl, se zapojením prvků umělé inteligence. Palebné prostředky k ničení nepřátelských bezpilotních prostředků můžou být ve formě raketových nebo palebných systémů v automatizovaném provozu. Třetí možností jsou bezpilotní prostředky – stíhače dronů, které mohou být ať ve formě „kamikaze“ nebo se palebným prostředkem na palubě. Součástí takových opatření obrany před útoky bezpilotními prostředky jsou elektronické systémy rušení navádění, a to úplného nebo alespoň částečného a elektronické systémy rušení systémů umístěných na palubě nepřátelských bezpilotních prostředků, které umožňují jeho autonomní navádění, vyhledávání cílů a jejich ničení. Obrana proti bezpilotním prostředkům nepřítele bude určitě významnou částí hodnocení zkušeností z války na Ukrajině.

  • Jak se díváte na některými armádami zaváděné tzv. lehké tanky či vozidla palebné podpory? Mají potenciál převzít úlohu hlavních bitevních tanků, a lze s nimi počítat v konfliktech vysoké intenzity? Má smysl se tímto druhem bojové techniky zabývat při úvahách o modernizaci výzbroje AČR?

Tyto palebné prostředky mají své místo v bojové sestavě, ale nenahradí hlavní bojový tank. Jejich role je podpůrná. Zavádět tzv. lehký tank jako samostatnou zbraň si myslím, že je nad naše síly. Je ale vhodné, i když armáda touto cestou nejde, aby v počtu budoucích bojových vozidel pěchoty, byla část ve formě kanonového palebného systému přímé střelby, což se asi  blíží Vaší představě lehkého tanku. Mnohokrát jsem již zmínit, že tento druh varianty OT Pandur chybí i v brigádě rychlého nasazení. Tyto systémy ale nepůsobí na předním okraji, ale podporují boj prvosledových jednotek palbou, která ničí živou sílu, palebné prostředky přímé střelby nepřítele a lehce opevněná obranná zařízení. Kanony takových prostředků jsou v ráži 105 až 120 mm, tedy velmi výkonné zbraně. 

  • Kdybyste měl odhadnout další vývoj v oblasti výzbroji tankového vojska AČR, jaké tanky bude 73. prapor provozovat kolem roku 2030? Budou to Leopardy 2A7V, případně nějaká modernější varianta?

Dovolím si spekulovat o tom, že našim novým tankem bude Leopard 2A7, možná A6. Vycházím ze současného vývoje, který v první fázi představuje zavádění německých tanků Leopard 2A4,v počtu 14 bojových, jeden vyprošťovací. Tato verze může být modernizována na vyšší úroveň. Ale i dřívější vyjádření vedení ministerstva obrany o tom, že v budoucnu nakoupíme 50 (?) nových tanků Leopard 2 de facto definuje budoucnost našeho tankového vojska. Zároveň si ještě dovolím upozornit, že se jedná o klasickou konstrukci tanku, tedy že nová generace tanků bude přicházet až po roce 2030.

Tagy článku