Generál Viktorín o nákupu vozidel 8x8: Obávám se, že náklady na životní cyklus Patrie budou výrazně vyšší

Generál Viktorín o nákupu vozidel 8x8: Obávám se, že náklady na životní cyklus Patrie budou výrazně vyšší
Autor fotografie: foto: MO SR|Popisek: BVP-2 Ozbrojených sil SR
09 / 05 / 2022, 13:00

Kromě Armády České republiky procházejí významnou modernizací také spojenecké a společnou historií nám velmi blízké Ozbrojené síly Slovenské republiky (OS SR). Sledujeme řadu akvizičních a modernizačních projektů, z nichž v některých ohledech je Slovensko oproti České republice poněkud napřed, a například v případě pásových BVP není vyloučené, že rozhodne o budoucí výzbroji své mechanizované pěchoty dříve, ač s výběrem začalo později - mj. díky tomu, že se vydalo cestou nákupu formou mezivládní dohody. Položili jsme několik otázek týkajících se modernizace OS SR brigádnímu generálovi v.v. Jozefu Viktorínovi. Nevynechali jsme sledované téma nákupu kolových bojových vozidel 8x8, nadzvukového letectva nebo tanků.

  • Jaké zkušenosti především přináší válka na Ukrajině ve vztahu k modernizačním procesům armád na východním křídle NATO a specificky OS SR? Na co by se měly zaměřit prioritně?

Každý vojenský konflikt Vám ukáže do akej miery sú OS (Ozbrojené sily) pripravené resp. nepripravené. Realita konfliktu, uplatňovania vojenskej taktiky v plnej miere ukáže do akej miery sú vojenské kapacity dostatočné.  Áno,reálny konflikt má priamu úmeru  k modernizácii OS a jednotlivým modernizačným projektom. Je zrejmé, že posilnenie východného krídla NATO spadá do aliančnej stratégie, avšak nie som si istý , či toto posilnenie resp. eskalácia nespôsobí v blízkej dobe problém pre strednú Európu. Viete,členstvo v aliancii zaväzuje k spoločným procesom, napr. v oblasti plánovania, vyzbrojovania, spoločných operácii. Avšak rozmiestňovanie aliančných jednotiek v niektorých krajinách ako v SR je „podpásovka“ občanovi, lebo jeho sa nikto nepýta či stým súhlasí alebo nie. Jednoducho ide o politické rozhodnutie, ktoré priamo súvisí s garnitúrou, ktorá v danom momente vládne, čo môže byť v rozpore s väčšinovou verejnou mienkou.

Zameranie modernizačných projektoch pre OS SR by malo odrážať to, čo zvýši našu schopnosť brániť SR, a to v oblasti pozemných síl prioritne. Špecifiká modernizácie musia reagovať aj na prostriedky PVO, ktorá by mala byť súčasťou organizačných štruktúr OS SR a nie vykonávaná pre SR z externého prostredia prostredníctvom spojencov. Informačné toky sú v týchto modernizačných projektoch významným faktorom.

  • Na Slovensku jsou v běhu dvě velké zbrojní akvizice, a sice pásové BVP, a kolové BOV 8x8. V obou případech se vláda SR vydává cestou nákupu mezivládní dohodou. Vnímáte tento postup jako vhodný a efektivní?

Myslím si, že z pohľadu transparentnosti nákupu je to vhodná forma obstarávania, ktorá v sebe zahŕňa nielen biznis, ale vyjadruje aj širšie možnosti spolupráce v iných oblastiach. Taktiež je to spôsob skvalitnenia prípadnej bilaterálnej spolupráce s danou krajinou. V tejto forme vidím viac pozitív ako negatív. Odpoveď na Vašu otázku - je to vhodné a efektívne. 

  • Slovensko je zemí s dlouhou tradicí zbrojní výroby, a účast domácího průmyslu na zakázkách je důležitou součástí kritérií pro výběr dodavatele požadované techniky. Je 40% míra účasti slovenského obranného průmyslu v dnešní situaci dostatečná?

Áno, máte pravdu. Tradícia zbrojnej výroby je na Slovensku dlhodobá a história ukázala, že vieme na Slovensku v oblasti špeciálu uplatniť skúsenosti, fortieľ a slovenskú pracovitosť. Aj z toho dôvodu modernizačné projekty pre OS SR vo forme vláda-vláda sú dôležité pre zakomponovanie účasti slovenského obranného priemyslu do procesu. V každom prípade 40% účasť slovenského obranného priemyslu na tomto procese je nedostatočná!

Vidím tu značné možnosti zapojenia slovenského obranného priemyslu až na úrovni 55%. Je to otázka šikovnosti pri spoločných rokovaniach a schopnosti presadzovať to, čo SR potrebuje. Je to otázka jasnej zrozumiteľnej stratégie s dorazom práve na sociálnu oblasť, ktorá sa prejaví v zamestnanosti, v platových možnostiach a na konci reťazca aj spokojnosti zamestnancov. To je samozrejme dané ruka v ruke aj so spokojnosťou zamestnávateľov. 

  • Mělo by Slovensko při výběru typů bojové techniky brát v potaz, jaké typy zařazují do výzbroje armády sousedních zemí, a hledat způsoby, jak sdílet například logistiku životního cyklu?

Toto je veľmi dobrá otázka, ktorá by mala byť témou každého plánu obstarávania. Vezmite si, že spolupráca V-4 je v súčasnej dobe viac deklarovaná než reálna. Žiaľ je to na škodu, lebo či sa nám to páči alebo nie, sme na seba odkázaní. Toto je politická rovina. Tá vojenská by sa mala sústrediť na vzájomnú spoluprácu, využívanie spoločných postupov, k čomu patrí aj spoločný postup pri obstarávaní vojenskej techniky. Viem, že je politicky náročné tieto postupy zladiť, ale čím skôr sa k tomu priblížime, tým lepšie.

Posilnenie obranných kapacít každej krajiny v stredoeurópskom priestore bude určite výzvou pre ďalšie vlády. Tu chcem podotknúť, že táto možná spolupráca nenahradí národnú zodpovednosť za obranu vlastných štátov individuálne. Spoliehať sa na vlastnú pripravenosť je priamym predpokladom vzájomnej spolupráce, ktorá sa bude týkať nákupu spoločných typov techniky a aj možnosti ako zdieľať logistiku životného cyklu. Áno myslím, že to je v krátkej budúcnosti možné. 

  • V případě BOV 8x8 již vláda o dodavateli rozhodla a pověřila ministra Nadě, aby do září připravil smlouvu s finskou společností Patria. Nabídka České republiky skončila druhá především pro vyšší náklady životního cyklu vozidel. Tento rozdíl ale činil podle studie udržitelnosti přibližně 3,5násobek finské částky, což bylo podrobeno kritice v mezirezortním připomínkovém řízení. Neobáváte se, že reálné náklady životního cyklu finských obrněnců budou výrazně vyšší než nyní deklarované?

Priama otázka, priama odpoveď. Áno, obávam sa. Viem to porovnať, keď Patria podpísala a následne dodala svoj produkt pre poľské OS. Ukázalo sa časom, že reálne náklady boli väčšie než deklarované pri začiatkoch rokovania. Ale späť k Vašej otázke. To, že OS SR potrebujú BVP je jedna vec. Tá druhá a výrazne dôležitejšia je, že či je to potrebné v súčasnej dobe, keď výrazne rastie záťaž na občana a na jeho každodenné životné náklady. Takže tu vidím chybu zo strany MO SR. Dotýka sa to tiež predchádzajúcej odpovede, že v našom priestore by sme mali vedieť spolupracovať hlavne medzi sebou. Je to dané históriou a schopnosťou nájsť spoločnú dohodu, kde nie vždy budú na prvom mieste financie. Viete, aj toto rozhodnutie potvrdzuje, že verejne pripomienkové konanie má zmysel vtedy, keď predkladateľ chce skutočné námety využiť a nie alibisticky splniť to, čo sa vyžaduje v rámci postupov.

  • V případě pásových BVP se slovenské zakázky účastní tytéž typy jako v České republice, kde tendr probíhá od jara roku 2019. Jaké kroky nyní na Slovensku zbývají, aby byl znám dodavatel tohoto druhu bojové techniky?

K tejto otázke môžem len potvrdiť informácie, ktoré sú v mediálnom priestore u nás. Tieto hovoria o tom, že výsledok bude známy pravdepodobne na jeseň. Faktom je, že sú tam tie isté typy ako u Vás. Tu si myslím, že spoločný výber by posilnil naše spoločne vojenské kapacity a zefektívnil súčinnosť OS v spoločnom priestore a zvlášť pri súčasnej situácii. 

  • V České republice se začíná intenzivně diskutovat otázka hlavních bitevních tanků. Modernizované T-72 mají být teoreticky v provozu do roku 2030, ale strategické projekty, včetně tohoto, chce české MO urychlovat. Jaká je situace slovenského tankového vojska a jeho výhledy z hlediska modernizace?

Chcel by som uviesť na pravú mieru, že SR a jej OS SR tankové vojsko nemajú. Žiaľ. Ukazuje sa, že používanie tankovej techniky v rôznych operáciách je stále dôležitou súčasťou vedenia bojovej činnosti. Vidíme to aj v konflikte, ktorý prebieha v našom susedstve. Potvrdzuje sa totiž, že pravdepodobná bojová činnosť sa začne klasickým spôsobom, kde tankové jednotky budú mať dôležitú úlohu. Okrem iného budovanie ťažkej brigády na Slovensku vytvára priestor k tomu, aby tankové jednotky boli pevnou súčasťou pozemných síl OS SR. 

Tu predpokladám, lebo konkrétne úvahy MO SR nepoznám, že touto otázkou sa budú musieť odborníci GS OS SR zaoberať s plnou vážnosťou. A tiež verím, že v tejto otázke prebieha aj komunikácia medzi príslušnými štruktúrami OS ČR a SR. Z môjho pohľadu tankové jednotky zvyšujú prestíž a prispievajú k vyššej dôveryhodnosti verejnosti. 

  • Slovensko nedávno pořídilo nadzvukové stíhací letouny F-16, v mezičase ovšem naráží na problém udržitelnosti provozu svých MiGů-29, a dočasně bude slovenský vzdušný prostor pomáhat střežit letectvo polské. Je reálné, že by letouny MiG-29 přece jen byly dodány ukrajinskému letectvu?

Chcem poznamenať, že v tomto prípade je dôležitá suverenita a autonómnosť SR, ktorá je okrem iného daná aj vlastnou ochranou + vzdušného priestoru. Tvrdiť dnes, že Mig-29 sú poruchové a vzhľadom k sankciám voči Rusku sa nedajú udržiavať, je hazardom s vnútornou bezpečnosťou SR. Lebo ak je toto tvrdenie správne, tak súčasná vláda mala už 2 roky na to, aby prijala adekvátne opatrenia. Žiaľ, súčasnétvrdenie vlády SR nepomôže posilneniu vojenských kapacít SR. Zastávam názor, že vlastné vojenské kapacity sú dôležitejšie než pomoc externá. Vykonávanie tzv. airpolicingu Poľska v náš prospech treba hodnotiť racionálne, alestále tu platí, že táto pomoc je exteritoriálna. Taktiež si neviem predstaviť, že by vzdušný priestor Nemecka, Francúzska alebo nebodaj USA chránilo letectvo iných krajín. Otázka darovania Mig-29 Ukrajine je otázka politická a súčasná vláda túto možnosťpodporuje. Aj keď podľa môjho názoru to nie je cesta deeskalácie konfliktu, ale skôr jeho eskalácie. Na druhej strane je to vytváranie priamej hrozby pre SR, a to práve nepredvídateľnosťou reakcii Ruskej federácie k takýmto darom. 

  • Chystáte se v příštím týdnu navštívit IDEB? Pokud ano, co Vás v programu veletrhu zvláště zaujalo?

V každom prípade áno. Patrí to môjmu pravidelnému rituálu. Určite sa pozriem na novinky dotýkajúce sa pozemných síl a techniky, ktorá zvýšila obecne kapacity OS SR. Určite si pozriem kolesovú aj pasovú techniku.

Tagy článku