Generálmajor Muránský - šéf armádní logistiky - přišel o bezpečnostní prověrku NBÚ

Generálmajor Muránský - šéf armádní logistiky - přišel o bezpečnostní prověrku NBÚ
Autor fotografie: Ministerstvo obrany, army.cz|Popisek: Genmjr. Muránský
13 / 01 / 2022, 12:30

Ředitel sekce podpory Ministerstva obrany generálmajor Štefan Muránský přišel o bezpečnostní prověrku NBÚ. Security Magazínu to potvrdila plk. Magadalena Dvořáková, vedoucí Oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR: "Potvrzujeme, že generálmajoru Štefanu Muránskému byla zrušena platnost osvědčení fyzické osoby. Do doby ukončení správního řízení, v souladu se zákonem, nemůžeme poskytnout další informace." Sekce podpory MO odpovídá za oblast logistiky, informačních systémů a vojenského zdravotnictví.

Generálmajor Muránský (roč. 1959) absolvoval Vysokou vojenskou školu ve Vyškově, Univerzitu obrany v Brně a v roce 2017 ve věku bezmála šedesáti let roční stáž na National Defense University v USA. Do hodnosti brigádního generála byl povýšen v roce 2015, v čele Sekce podpory stojí od 1. ledna 2019, 8. května 2019 byl povýšen do hodnosti generálmajora.

Sekce podpory vykonává správu majetku v rámci rezortu MO, a kromě dalšího odborně a metodicky řídí materiální zabezpečení mobilizace ozbrojených sil České republiky. Řídí také realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy v resortu Ministerstva obrany. Řídí plánování věcných a finančních prostředků v oblasti logistiky, komunikačních a informačních systémů a vojenského zdravotnictví. Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví, veterinární péče, nakládání s léčivy a návykovými látkami a mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v resortu Ministerstva obrany.

Sekci podpory jsou podřízené Agentura logistiky, Agentura komunikačních a informačních systémů a Agentura vojenského zdravotnictví. Do působnosti Agentury logistiky patří mj. v lednu nově ustavený Prapor podpory nasaditelných sil v Rakovníku, který kromě dalšího ve spolupráci se 14. plukem logistické podpory zajišťuje podmínky průjezdu spojeneckých jednotek přes naše území.

Generál Muránský v čele armádní logistiky pozbyl z nezveřejněného důvodu bezpečnostní prověrky NBÚ, a pokud nedosáhne nápravy, těžko bude moci ve své pozici pokračovat. Známý je případ generálmajora Rostislava Pilce, bývalého ředitele Vojenského zpravodajství, který byl od ledna 2015 náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky, a na svůj post po ztrátě bezpečnostní prověrky v dubnu 2016 rezignoval. Generál Pilc NBÚ úspěšně žaloval a soud rozhodnutí o odejmutí prověrky zrušil, a u NBÚ posléze dosáhl vrácení prověrky v nejpřísnějším režimu. Na Hrad se ovšem již nevrátil, a namísto toho zamířil loni v říjnu na pozici viceprezidenta Aera Vodochody.

Zdroj: Ministerstvo obrany

Tagy článku