Generální štáb AČR nesouhlasí s přirovnáním projektu lehkých útočných vozidel a projektu Perun pro speciální síly

Generální štáb AČR nesouhlasí s přirovnáním projektu lehkých útočných vozidel a projektu Perun pro speciální síly
Autor fotografie: foto: Ministerstvo obrany ČR|Popisek: Perun
17 / 11 / 2022, 11:00

Na náš článek "Lehká útočná vozidla podle vypsané specifikace existují jen na papíře. Ministerstvo vstupuje podruhé do řeky, v níž se utopil projekt Perun" reaguje za Generální štáb AČR mjr. Jakub Šimíček, Oddělení komunikace s veřejností Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR: "Ministerstvo obrany nespatřuje paralelu veřejné zakázky na Lehká útočná vozidla (LÚV) se zmiňovanou veřejnou zakázkou na čtyřkolová vozidla pro speciální síly."

Napsali jsme: "Také v tomto výběrovém řízení, podobně jako u LÚV, hrála rozhodující roli nabídková cena. A vzhledem k řadě specifických požadavků na LÚV lze spatřovat příbuznost s projektem Perun zejména v tom, že i Perun v době podpisu smlouvy byl jen na papíře. Výrobce se zavázal splnit požadované parametry, nabídl nejnižší cenu a vyhrál. Když pak vozidlo skutečně postavil, do parametrů se nevešel, vozidlo neprošlo zkouškami, a projekt skončil neúspěchem."

Generální štáb odpovídá:

"Ministerstvu obrany na základě průběhu a výsledku realizovaných projektů rozvoje, mimo jiné i neúspěšné zakázky na čtyřkolová vozidla pro speciální síly, AČR identifikuje kritické aspekty celého procesu a přijímá opatření k tomu, aby proces pořizování nové techniky byl maximálně efektivní, účelný a hospodárný.

AČR jasně specifikovala účel nákupu, požadované vlastnosti a technické parametry na vozidlo tak, aby nedocházelo k zásadním změnám v zadání.

Lehké útočné vozidlo, je pořizováno jako bojové vozidlo, které bude schopno samostatně plnit bojové úkoly výsadkových sil dlouhodobě mimo základnu, a to po dobu minimálně 2 dní bez dozásobení. LÚV se bude vyznačovat vysokou mobilitou, variabilitou použitelnosti, vysokou manévrovatelností a možností transportu v letounech a v podvěsu pod vrtulníkem. Celková koncepce je vyvážením požadavků s ohledem na charakter předpokládaných úkolů a míru pasivní i aktivní ochrany života osádky.

Specifikace LÚV vychází z reálných konceptů vozidel, které svými parametry jsou schopny splnit požadavky AČR. Požadované parametry byly definovány integrovaným pracovním týmem, ve kterém byli zařazeni odborníci AČR, tak aby byly postihnuty všechny relevantní oblasti související s pořízením, provozováním a údržbou těchto vozidel.

Specifikované technické parametry jsou nastaveny tak, aby potenciální dodavatelé nemohli nabídnout neexistující, nesplnitelné varianty vozidel, neplnící prvotní účel vozidla. Zároveň minimalizují možnost úspěšné účasti v tendru pro dodavatele militarizovaných civilních vozidel nebo neexistujících řešení."

Zdroj: Oddělení komunikace s veřejností, Kancelář náčelníka Generálního štábu AČR

Více o tématu tendru na lehká útočná vozidla:

Tagy článku