Hlavní chod Výboru pro obranu: kontrolní akce Obrněná technika a v ní kauza modernizace T-72

Hlavní chod Výboru pro obranu: kontrolní akce Obrněná technika a v ní kauza modernizace T-72
09 / 06 / 2020, 19:30

Zakázka pro VOP CZ, jejímž předmětem je modernizace třicítky tanků T-72M4 CZ, bude podle Ministerstva obrany v průběhu července 2020 předána kolegiu ministra. Jde o projekt, který na přelomu roku způsobil zdvižená obočí hrozící dvojnásobnou cenou oproti původnímu plánu, který byl beztak velkorysý: 1,098 miliardy korun investovaných do této výběhové techniky, slovy náčelníka generálního štábu: "lodi, která už neplave" a kterou "nebudeme natírat". Věnoval je sice úvaze o modernizaci BVP-2, ale rozhodně sedí i na tanky T-72. Jakým způsobem Ministerstvo uhájilo původní cenu a co za ní získá?

Problémy s údržbou tanků a velký počet vozidel mimo provoz se dostaly z podrobné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu i do krátké tiskové zprávy citované médii: "Problémy s dodávkou náhradních dílů a servisem se projevily například u bojových vozidel pěchoty, obrněných transportérů nebo modernizovaných tanků. Tato technika nebyla ve velké míře provozuschopná. V kontrolovaných letech bylo provozuschopných méně než 43 % tanků."

Podle zjištění NKÚ bylo v letech 2016-2018 v provozu průměrně méně než 14 tanků T-72M4 CZ, což při 43 % byla bezmála polovina Ministerstvem obrany stanoveného koeficientu provozuschopnosti (85 %). Tanky, které státní podnik VOP CZ opravoval, byly mimo provoz průměrně 1,7 roku. Armáda se potýkala s prodlevami v dodávkách náhradních dílů a provádění servisních činností. V důsledku toho mj. tanky, jimž je určeno ročně najet 1000 km, najely průměrně pouhých 121 km, a technická údržba prvního stupně na nich byla prováděna po ujetí pouhých 12 % požadované normy.

Celková zůstatková hodnota 131 tanků Armády České republiky, z toho tří desítek modernizovaných a ostatní v původním studenoválečném provedení, byla v roce 2018 1,16 miliardy korun. Tedy řádově podobná částce, kterou hodlá MO do těchto vozidel investovat, aby dle vlastního tvrzení "překlenulo" období, než pořídí tanky nové. Jejich mimořádně špatnou provozuschopnost vysvětluje slovy: "V případě modernizovaných tanků T-72M4CZ (projekt byl dokončen v roce 2008) jejich jedinečným a málopočetným provedením, které komplikuje dostupnost náhradních dílů a provádění oprav." Další modernizací těchto unikátních vozidel problém ale jen prodlouží a odloží v čase.

Zeptali jsme se, jestli projekt, u kterého cena vyletěla v jednu chvíli na více než 2 miliardy, aby se následně v rámci kauzy předražených armádních akvizic a modernizací (z nichž nejznámější byl případ pasivních sledovacích systémů VERA NG) vrátila zpět na 1,098 miliardy. Již dříve se hovořilo o tom, že skutečným důvodem modernizace tanků T-72M4 CZ není ani tolik armádní potřeba tato vozidla udržet v provozu jako spíš snaha pomoci státnímu a Ministerstvem obrany zřizovanému podniku VOP CZ, který v roce 2018 hospodařil se ztrátou 148 milionů korun. Jestliže se nepodařilo obhájit dvojnásobnou cenu, zajímalo nás, zda nižší cena znamená, že modernizace nebude provedena v původním rozsahu.

"Na počátku projektu byla plánována pouze modernizace zaměřovacího systému střelce a velitele s obměnou komunikačních systémů. Poté byl projekt rozšířen o pohonné jednotky a protipožární systém. Na základě vyhodnocení rizik projektu a vzhledem k současnému stavu pohonných jednotek bylo rozhodnuto o zabezpečení modernizace systému řízení palby, komunikačních a navigačních systémů a protipožárního systému. Pohonné jednotky, jsou pravidelně servisovány a budou tedy zabezpečeny stávajícím způsobem standardními pozáručními servisními zásahy a nebudou na nich prováděny modernizační kroky," zní odpověď Tiskového oddělení MO.

Zdá se tedy, že úspora umožňující návrat k původně kalkulované ceně byla nalezena mj. v tom, že se tanky obejdou bez modernizace palivové soustavy, řídící jednotky a automatické převodovky, které byly prezentovány jako součást projektu v červnu 2018. Říkal-li generál Guderian svým tankistům, že motor je stejně tak tanku zbraní jako jeho kanón, nezbývá než doufat, že "standardní pozáruční servis" motorů "tak jak je to prováděno do současné doby" k provozuschopnosti tanků postačí.

Slíbená kontrola projektu se nekonala. Ostatně projektu, který sám má zpoždění, což NKÚ ve své zprávě rovněž zmiňuje. Namísto toho je dosavadním výsledkem vyjednávání návrat k původní ceně výměnou za škrty v rozsahu modernizace: napřed byla pro stanovený rozsah určena cena 1,098 miliardy, ta byla následně záhadným způsobem zdvojnásobena, a nyní se vracíme k původní ceně, ovšem s menším plněním ze strany VOP CZ. A skutečně ze strany VOP CZ? "Podíl českého průmyslu na zakázce bude téměř 44 %," odpovídá Ministerstvo, s tím, že se do projektu zapojí firmy z Itálie, Německa a Slovenska. A další společnosti z České republiky, čili vlastní vstup VOP CZ bude v zásadě velmi malý. A tak jako v minulosti je na stole otázka, jestli státní podnik svou účastí modernizaci spíše jen neprodražuje, a skutečným účelem je vylepšit jeho tristní bilanci.

Podle Ministerstva obrany sice nelze srovnávat případnou modernizaci BVP-2 s modernizací tanků T-72M4 CZ, protože ty již na přelomu tisíciletí modernizací prošly, ale nezaujatého pozorovatele dvojakost armádního přístupu k modernizacím techniky sovětské koncepce z 80. let nezarazit nemůže. O BVP-2 se hovoří jako o morálně zastaralé technice, kterou nemá smysl znovu "natírat" - draze a unikátním způsobem modernizované tanky, které jsou ještě o něco starší než BVP-2, naopak armáda modernizovat potřebuje. Aby je za pár let přeřadila k Aktivním zálohám, a ty si plně užily stávajících problémů s průtahy v dodávkách náhradních dílů, nadto na technice, která bude nekompatibilní s nově zavedenými tanky profesionálů.

Tato zakázka je plýtváním prostředky, a tváří v tvář nevídanému schodku státního rozpočtu a potřebě pořídit relativně velmi rychle moderní tanky může jen těžko obstát. Přesto pokračuje.

Tagy článku