Ochrana života vojáka je pro nás v tendru na nová BVP prvořadá, řekl Security magazínu ministr obrany Lubomír Metnar

Ochrana života vojáka je pro nás v tendru na nová BVP prvořadá, řekl Security magazínu ministr obrany Lubomír Metnar
Autor fotografie: Petr Duchoslav|Popisek: Lubomír Metnar
15 / 02 / 2019, 16:30

Na dnešním ranním setkání s novináři hovořil za účasti náčelníka generálního štábu Aleše Opaty a svých dvou náměstků ministr obrany Lubomír Metnar o strategických projektech, které mají pro armádu klíčový význam v rámci její modernizace. Předmětem debaty však byla i turbulentní situace ve Vojenské policii či tzv. plán 4x30.

Ministr obrany Metnar informoval novináře nejprve o jeho jednání se svými protějšky v Bruselu, kde se probírala témata jako odstoupení USA od raketové smlouvy INF, problematika zahraničních misí, kdy ministr obrany zdůraznil, že ,,když všichni spojenci šli společně do Afghánistánu, jedině společně z něj zase všichni odejdou", a v neposlední řadě tzv. ,,plán 4x30", což je rychlá projekce síly NATO v potenciálním konfliktu. V praxi to znamená, že alianční velení bude mít stále k dispozici 30 mechanizovaných praporů, 30 letek bojových letounů a 30 bojových lodí a do tohoto projektu by se měli zapojit svými částí svých ozbrojených sil všichni spojenci. Náčelník generálního štábu Opata prohlásil, že je na to česká armáda připravena.

Než se debata stočila k akvizičním projektům, informoval Metnar novináře o situaci ve Vojenské policii (VP). Ministr obrany odvolal stávajícího náčelníka VP Pavla Kříže a řekl že dnes uvedl do funkce Miroslava Murčeka. Jako důvody odvolání zdůraznil Metnar především Křížovo manažerské selhání, protože nedokázal řešit napjatou situaci uvnitř VP, kde podle ministra obrany existují dva znesvářené tábory, které na sebe ,,podávají různá oznámení". Murček má situaci ve VP především stabilizovat a uklidnit.

Největší pozornosti vzbudily přirozeně strategické projekty ministerstva obrany, jichž je deset a jsou vzájemně provázané. Co se týče ,,megatendru" na nová BVP, Metnar odpověděl na otázku Security magazínu, jaký požadavek bude hrát klíčovou roli, že ,,kritérium ochrany života vojáka je pro nás v tendru na nová BVP na prvním místě" a v potaz je třeba brát také balistickou ochranu, další ochranné prostředky, pancéřování vozidla a jiné přidružené prvky. 

V největší zbrojní zakázce v historii za 53 miliard korun bude hrát důležitou roli i ochota potenciálních uchazečů (PSM, BAE Systems, Rheinmetall a GDELS) vyrábět komponenty na území České republiky, což může mít pozitivní multiplikační efekty například na zaměstnanost v ČR, přihlížet se bude i k teritoriálním licencím, respektive jejich možným transferům.

Ministr obrany ani náčelník generálního štábu Opata se nevyjádřili k potenciálně spornému bodu v tendru, jímž je počet přepravovaných vojáků ve vozidle. Hovoří se totiž o tom, že by nové BVP mělo podle představ některých armádních činitelů přepravovat 8+ vojáků a ne standardních 6, což by mohlo teoreticky zvýhodnit outsidera v tendru. Opata k tomu řekl, že kritérium počtu přepravovaných vojáků je už uzavřeno, samotné číslo podle něho není podstatné, důležitější je, že ,,ví, co armáda chce a proč to chce" s ohledem na možnost další modernizace vozidel.

Metnar informoval na dotaz Security magazínu i o tom, že tendr bude pokračovat za účasti čtyř zmíněných společností a vylučuje, že by byla podepsána mezivládní dohoda, jak to plánuje u radarů MADR, jejichž nákup minulý rok ministr obrany zrušil kvůli ,,závažným právním vadám". Do ,,megatendru" se také zapojí české firmy v čele s VOP CZ a každá z nich bude mít při další možné participaci rovné podmínky, zdůraznil Metnar. Čím více se v tomto směru budou uchazeči ochotni zapojovat, tím pro ně lépe, doplnil dále Metnar.

V březnu má pak dojít k setkání se všemi čtyřmi uchazeči v tendru, jimž bude předtím během února zaslána výzva. Podle Metnara se teoreticky může stát, že některý z nich může odstoupit, ale nepředpokládá to. V rámci tendru budou každopádně stanovené nepřekročitelné požadavky, které musí potenciální vítěz v tendru bezpodmínečně splnit.

Metnar i Opata se shodli v tom, že je potřeba armádu v příštích letech modernizovat a pořízení 210 nových BVP je jedním z důležitých kroků v tomto procesu. Smlouvu s vítězem tendru chce ministr obrany podepsat ještě tento rok.

 

Tagy článku