IDET 2019 – KMW představuje hlavní bojový tank Leopard 2

IDET 2019 – KMW představuje hlavní bojový tank Leopard 2
29 / 05 / 2019, 12:00

V hlavních výstavních prostorách veletrhu IDET 2019 v pavilonu P na brněnském výstavišti je k vidění pestrá paleta nejmodernější vojenské techniky nejen ze současné výzbroje Armády České republiky. Kromě čtyř uchazečů o dodání 210 pásových bojových vozidel pěchoty v probíhajícím největším tendru v moderních dějinách našich ozbrojených sil je nepřehlédnutelný především kolos vystavený v expozici společnosti KMW: hlavní bitevní tank Leopard 2A7. Dle slov oblastního ředitele KMW Thomase Fritzsche plní tank na IDETu dva úkoly.

První samozřejmě míří na budoucí řešení otázky těchto zbraní u jednotek armády České republiky. Její modernizované tanky T-72M4 CZ, modernizované v 90. letech a do služby uvedené v roce 2003, záhy dosáhnou hranice své životnosti, a armáda již dnes stojí před stále aktuálnější otázkou, kudy se bude ubírat vývoj jejího tankového vojska. Možných řešení je řada, a Leopard 2, který je ve výzbroji obrněných jednotek našich sousedů: kromě Německa slouží v rakouské i polské armádě, a pořizuje jej také další ze zemí V4: Maďarsko.

Ve srovnání se stávajícími tanky sovětského původu je Leopard 2 poněkud jinou váhovou kategorií. Proti necelým 50 tunám současných českých vozidel dosahuje hmotnosti přes 62 tun, což bývá zmiňováno jako jedna z jeho nevýhod, jakkoli vyšší hmotnost přináší mj. vyšší úroveň pasivní ochrany, a tedy životů posádky, což nejen dnes, ale zejména dnes patří k prioritám ozbrojených sil. Těžší tanky jsou omezeny v pohybu nosností mostů. Zaznívá názor, že pro Armádu České republiky budou lepší tanky lehčí, logisticky méně náročné, mobilnější, a více odpovídající kategorii těchto zbraní, která je v České republice a dříve Československu  obvyklá od konce 50. let, kdy byly zavedeny tanky T-54/55 s hmotností nedosahující 40 tun.

Thomas Fritzsch měl pohotový argument: Česká republika je spojencem v rámci NATO, a v případě potřeby i přes její území budou nevyhnutelně manévrovat spojenecké jednotky americké, německé a dalších spojeneckých sil, jejichž hlavní bojové tanky patří do váhové kategorie Leopardu 2 (M1A2 přes 63 tun).

Druhým úkolem či rozměrem přítomnosti Leopardu 2 na IDETu je zajímavá úvaha mezinárodně politická. Není žádným tajemstvím, že diplomatické vztahy mezi německou a maďarskou vládou jsou řekněme ne zcela ideální. Důvodů je mnoho a sledujeme je již delší dobu: od rozdílných pohledů na evropskou integraci po konkrétní opatření mj. v rámci řešení migrační krize. Proti tomu ovšem stojí velmi úzká spolupráce obou zemí na poli obrany a bezpečnosti, a to nejen mezi příslušnými ministerstvy, ale také v oblasti obranného průmyslu. Spojenci spolu nemusejí bezvýhradně souhlasit ani v podstatných politických otázkách, ale i díky spolupráci v tomto sektoru k sobě mají blízko a mají otevřené komunikační kanály.

S ohledem na možné komplikace, které již nyní sledujeme v případě tendru na BVP, by rozhodně nemělo Ministerstvo obrany a AČR otázku náhrady T-72M4 CZ odkládat na poslední chvíli. Ať již se rozhodne jít jakýmkoli směrem, tj. pořízením nových nebo starších Leopardů, izraelským řešením v podobě tanků Sabra, nebo třeba cestou výběru lehkých tanků, tedy v podstatě platformy BVP s tankovou výzbrojí, je přítomnost Leopardu 2 zde v Brně na IDETu symbolickým připomenutím, že čas rozhodnutí se blíží.

Předchozí verze tanku, Leopard 1, bylo od roku 1965 vyrobeno přes 4700 kusů. Nejrozšířenější současnou verzí je Leopard 2A4 s více než 3500 vozidly v aktivní službě. Vývoj tanku pokračuje, a je prověřeným a nejrozšířenějším hlavním bojovým tankem západní Evropy.

Kromě moderní techniky nabízí IDET také vhled do techniky historické. A mezi nejvzácnější exponáty zde lze rozhodně řadit prvoválečný tank Renault FT 17, který byl prvním tankem Československé armády po vzniku republiky v roce 1918. Srovnání s potenciálním kandidátem na současnou zbraň obrněných sil AČR v podobě poslední verze Leopardu 2 se nabízí. Možná na letošním IDETu vidíme první a nejnovější český tank, jakkoli jeden je francouzský a druhý německý.

Tagy článku