IDF zveřejnily video izraelských vojáků uvnitř Nameru. Co skrývají tajemná slova a lahvička v ruce

IDF zveřejnily video izraelských vojáků uvnitř Nameru. Co skrývají tajemná slova a lahvička v ruce
Autor fotografie: IDF / Public domain|Popisek: Video vojáků uvnitř Nameru
06 / 12 / 2023, 16:00

Na videu jsou vidět záběry obrněného vozidla Namer, které jede po písečném terénu. Následně se kamera mění a my vidíme vojáky hovořit hebrejsky, přičemž jeden z nich drží v ruce lahvičku. Tento muž odříkává určitá specifická slova a ostatní mu odpovídají hlasitým “amen”. Tato scéna pro běžného diváka může vypadat nesrozumitelně, ale při zasazení do souvislostí je její význam jasný.

Pro pochopení videa je nutné vysvětlit, že se tato scéna uvnitř Nameru odehrála těsně před začátkem šabatu a vojáci v něm recitují požehnání nad vínem, které se nazývá kiduš. Podobně jako mají křesťané posvátný den v týdne v neděli, kvůli zmrtvíchvstání Ježíše Krista k němuž podle tradice došlo právě v tento den, mají také Židé jeden den z týdne věnovaný odpočinku a navázání bližšího vztahu s Bohem. 

Tímto dnem je v judaismu šabat, tedy sobota, kdy Hospodin podle slov Bible dokončil stvoření světa a sedmý den v týdnu následně požehnal. Pro Židy je sobota sedmým dnem, protože týden pro ně začíná již v neděli. Aby se proto Židé fyzicky i psychicky připravili na příchod šabatu, součástí páteční liturgie (v judaismu začíná den západem slunce předchozího dne) je právě také požehnání nad vínem. Jak slavení šabatu, tak i požehnání kiduš jsou příkazy, které přímo vycházejí z Bible. 

Pohár na kiduš

Při kiduši, pokud je to možné, se naleje víno či hroznová šťáva každému přítomnému a odříká se požehnání. V něm se připomene stvoření světa a posvěcení sedmého dne. Kiduš provází požehnání nad chlebem a následná šabatová hostina. Kiduš se však nerecituje pouze na začátku šabatu, ale taky o šabatovém ránu a na židovské svátky jako pesach nebo sukot. Kromě náboženského významu má však kiduš také kulturní smysl. 

V judaismu jsou totiž podobné úkony jako slavení svátků nebo vykonání obřízky, vnímány jako přihlášení se ke kultuře, tradici, historii židovského národa a také jedinému Bohu. Smysl zprávy, který chtěli vojáci z fronty poslat domů, tak pravděpodobně měl být projevem jejich odhodlání bojovat a případně zemřít za svou vlast. Tím, že vojáci IDF v Nameru dělali stejné požehnání, jako činí izraelští obyvatelé nebo příslušníci židovské komunity na druhém konci světa, chtěli ukázat na jednotu kolektivu Židovského národa spojeného tradicemi. 

 

Na šabat se však nevztahují pouze povinnosti, ale také omezení. Jedním z nich je právě také zákaz bojovat. Toto omezení však může být překryto důležitější povinností a to příkazem zachránit lidský život nebo vést obrannou válku proti nepříteli, který napadl Izrael či příslušníky Židovského národa. Tím, že vojáci dělají požehnání, se proto přihlašují k tradici judaismu, ale současně také svým vojenským nasazením tuto symboliku aktivně potvrzují.  

Toto gesto požehnání spojené s bojem o šabatu tak mělo za cíl dodat odvahu nejen samotným vojákům, ale i divákům videa. Pravděpodobně se jím chtělo ukázat, že i když jsou občané Izraele nyní nasazeni v boji, jsou těmito společnými symboly stále spojeni s lidmi mimo vojenskou zónu. Na videu je proto patrná víra v to, že vše brzy skončí a vrátí se do normálu. Je proto jasně patrné, že konflikt s Hamásem ze strany Izraele není veden pouze zbraněmi, ale má také svou důležitou psychologickou rovinu.

Záběry z videa proto působí tím spíše dramaticky, když se odehrávají právě na frontě v prostoru Nameru. Tento obrněný transportér, jehož jméno lze přeložit do češtiny jako leopard, je posazen na podvozku Merkavy Mk 4. Jeho výroba byla oficiálně spuštěna v roce 2008, avšak první prototypy vycházející z podvozku Merkavy Mk1. vznikly již v roce 2005. 

Izraelský Namer

Obrněné vozidlo Namer je dlouhé přibližně 7,5 m a váží 50 t. Je poháněno vznětovým motorem z Merkavy Mk. 3, Continental AVDS-1790-9AR, který má výkon 1 200 koní. Stoj proto může dosahovat rychlosti až 60 km/h. Namer není určen pouze na přepravu, ale je mimo jiné vyzbrojen dálkově ovládaným kulometem 12,7 mm kalibru, který je možné vyměnit za granátomet ráže 40 mm. Kromě těchto nepřímo řízených zbraní je na střeše Nameru také umístěn ruční 7,62 mm kulomet. Namer je obsluhován dvoučlennou posádkou a je schopen převézt až 10 vojáků či dvě nosítka.

Namer je stále je považován za jedno z nejvíce chráněných APC na světě. Je totiž vybaven systémem aktivní ochrany typu hard kill s názvem Trophy. Systémy hard kill nejsou zaměřeny na preventivní ochranu, ale naopak na zneškodnění pritivníkovy střely nebo jiné podobné munice. APS Trophy proto slouží jako přídavná ochrana tanků Merkavy Mk. 3, Merkavy Mk. 4 a Nameru, která má působit proti protitankovým raketám. Kromě Trophy má Namer také NBC a protipožární ochranu.

 

Tagy článku