Jak je to se smlouvou, kolik náhradních dílů je na skladě? Poslanecká kanonáda kvůli smlouvám na servis vojenské techniky. Metnar slíbil rychlé řešení

Jak je to se smlouvou, kolik náhradních dílů je na skladě? Poslanecká kanonáda kvůli smlouvám na servis vojenské techniky. Metnar slíbil rychlé řešení
Popisek: Výbor pro obranu
10 / 06 / 2020, 16:45

Dnešní zasedání Výboru pro obranu mělo na programu zprávu NKÚ, která se zabývala přístupem ministerstva obrany k akvizicím a hospodárnosti servisu a údržby obrněné techniky. Nejpalčivějším problémem je v současné době servis vozidel Pandur a Iveco.

Na jednání Výboru pro obranu poslanci projednávali ožehavou zprávu NKÚ, podle níž je přístup ministerstva obrany k otázkám akvizic a údržby techniky nehospodárný a je provázen řadou vážných problémů. Zpráva rovněž hovořila o tom, že technika stárne a její servis je neuspokojivý.

Mezi hlavni problémy pak NKÚ řadí právě nehospodárnost a s tím spojená neefektivita při údržbě a servisu obrněné techniky. Jako klíčový se v tomto směru jeví potíže se servisem Pandurů a lehkých obrněných vozidel Iveco. Co se týče Pandurů, je v současné době je nepojízdných 11 těchto vozidel, 10 z nich čeká na servisní práce a 1 z nich je podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty nebojeschopný. Vozidla Iveco jsou též ve zprávě NKÚ zmiňována. Úprava lehkého obrněného vozidla Iveco totiž vyšla na celkovou částku 86 milionů korun, nicméně se nepodařila a vlekla se tak dlouho, že vozidlo nebylo do mise, pro níž bylo upravováno, nasazeno vůbec. 

Poslanec Karel Krejza (ANO) podotkl, že údržba a servis obrněné techniky tak, jak o tom hovořila zpráva NKÚ, jsou v současné době poddimenzované a na jednání Výboru prohlásil, že se prostředků na opravy čerpalo mezi lednem a květnem 2020 jen 16%. Sám poslanec v nadsázce řekl, že by si představoval, aby čerpání probíhalo na 150%. Krejza pak vyzval ministra obrany Lubomíra Metnara a náčelníka generálního štábu Aleše Opatu, aby mu ukázali, jaká technika je dnes provozuschopná. ,,Mohli bychom si udělat výlet a podívat se na místě, jak je ta technika provozuschopná," Během týdne můžeme vidět, kolik té techniky je opravdu provozované," navrhl Krejza.

Další ze členů Výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO) citoval zprávu NKÚ, že vozidla Pandur jsou pojízdné ze 70% a tanky jen ze 43%. Poslanec Jan Lipavský (Piráti) vnímá ze zprávy NKÚ jako podstatné hodnocení celého životného cyklu investic. ,,Z mého pohledu vnímám jako jeden z nejpodstatnějších apelů na hodnocení celého životního cyklu investic," zmínil poslanec. Je to z toho důvodu, že pokud se podle Lipavského nakoupí technika třeba za 1 miliardu, poslanci neví, jaký dopad to bude mít do běžných výdajů jako servis, opravy atd. V rozpočtu to obsaženo není, dodal Lipavský.

Předsedkyně Výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) vidí problém v tom, že není dosud podepsaná smlouva na servis a údržbu Pandurů, a tím roste počet nepojízdných kusů. Metnar ve své řeči uvedl, že ministerstvo obrany problém servisu obrněné techniky řeší a že v tom za poslední dva roky pokročilo. Podle něho by měla být nová smlouva podepsána v létě tohoto roku.

Černochovou také zajímalo, kolik náhradních dílů na Pandury je momentálně na skladě. ,,Jak je to tedy s náhradními díly, byli jsme ubezpečováni, že náhradní díly na skladě budou, tak kolik jich máme na skladě?" otázala se Černochová. Předsedkyně Výboru vyjádřila v této souvislosti nespokojenost s opravami moderní techniky a vznesla otázku, kdo nese za současnou situaci zodpovědnost.

Jan Řehounek (ANO) řekl, že prostředky na servis Pandurů byly poddimenzované, je nutná větší alokace finančních prostředků na ně. Nicméně na druhou stranu zmínil, že v letech 2017-2018 se situace zlepšila. ,,V letech 2017-2018 došlo přece jen ke zlepšení situace primárně u zmiňovaných Pandurů. Z rozpočtu se začaly alokovat prostředky, které umožní, aby došlo ke zlepšení," prohlásil Řehounek.

Dnešní Výbor pro obranu projednával i otázku modernizace tanků T-72, řeč se však ještě stočila k údržbě Pandurů a faktu, že ještě nebyla podepsána nová smlouva na jejich servis. Člen Výboru pro obranu Radovan Vích (SPD) požadoval, aby byl tento bod zařazen i na příští schůzi Výboru, nicméně potom, co mu odpověděl pověřený ředitel vyzbrojování a akvizic MO Lubor Koudelka, že se tak stane v letě, Vích návrh stáhl.

Poslanec Pavel Růžička (ANO) na jednání Výboru prohlásil, že potřebujeme školené odborníky, kteří zabezpečí servis obrněných vozidel, těch se však v současné době nedostává. ,,Co je daleko závažnější, armáda přišla o specialisty, výzbrojaře, techniky, tankisty. Ne ty ve funkci velitelsko-štábní, ale ty, kteří se dokázali o tu techniku postarat na základní úrovni," prohlásil Růžička. Ten k tomu ještě řekl, že tyto odbornosti u servisu vozidel Pandur zkrátka chybí. Poslanec vidí také velký problém ve fungování agentury logistiky, a konkrétně dvou jménech - pplk. Jiřím Kudláčkovi a inženýru Luboši Stuchlém, kteří jsou podle Růžičky ,,žábou na prameni" a brzdí opravy obrněné techniky. Růžičku tak jako jeho kolegy z Výboru zajímalo, kdy bude uzavřen kontrakt na servis Pandurů.

 

Tagy článku