Jak to mám vědět? Ministryně Černochová odrážela dotazy opozičních poslanců. Průmyslovou spolupráci na BVP si prý české firmy pochvalují

Jak to mám vědět? Ministryně Černochová odrážela dotazy opozičních poslanců. Průmyslovou spolupráci na BVP si prý české firmy pochvalují
Autor fotografie: redakce|Popisek: 29. schůze Výboru pro obranu 20.6.2023
20 / 06 / 2023, 18:15

Během dnešní 29. schůze výboru pro obranu navázali poslanci projednáváním dvou bodů, které byly přerušeny na mimořádné schůzi svolané na 1. června, a sice "Vyjasnění pozice náčelníka generálního štábu AČR při řízení AČR na základě mediálních informací" a "Informace Ministerstva obrany k nákupu BVP CV90" - tentokrát již v přítomnosti koaličních poslanců i zástupců Ministerstva obrany a Armády České republiky v čele s ministryní Janou Černochovou a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Napjatá atmosféra obou projednávaných bodů povolila až při třetím tématu, jímž byly náklady na zavádění Německem darovaných tanků Leopard 2A4. Zbývající body (informace k pořízení bezpilotních prostředků a o situaci na Ukrajině) již byly projednány v uzavřeném režimu.

Ministryně Černochová: "Problém neexistuje, nehrajte si na psychologa." Generál Řehka: "Nikdy jsem neměl s ministryní ani nikým v rezortu střet nebo konflikt v podstatných věcech."

Když předseda výboru Lubomír Metnar (ANO) požádal ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) o vyjádření k bodu "Vyjasnění pozice náčelníka generálního štábu AČR při řízení AČR na základě mediálních informací", odpověď zněla: "Nevím, co mám komentovat, odcituji vám z legislativního rámce. Docela mě překvapuje, že to mám citovat vám, který v mé pozici seděl." Následovalo poněkud nadbytečné a zdlouhavé více než desetiminutové předčítání z paragrafů různých zákonů upravujících kompetence ministra obrany a náčelníka generálního štábu.

Lubomír Metnar a po něm také Josef Bělica (ANO) nebo Radovan Vích (SPD) zopakovali, oč jim v projednávaném bodu šlo: "Dočetl jsem se zprávu, že náčelník generálního štábu byl za premiérem s rezignací, kterou mu premiér rozmluvil. Mě jako člena výboru zajímá, jestli náčelník generálního štábu chtěl rezignovat a proč. Rozkol mezi náčelníkem generálního štábu a ministryní obrany vnímám jako velmi nepříjemný pro fungování armády. Je rozpor vyřešený, není?" - zeptal se poslanec Bělica.

Koaliční poslanec Pavel Žáček (ODS) se ohradil proti způsobu svolání mimořádné schůze, která proběhla 1. června s tím, že v čele výboru pro bezpečnost by si takový postup nedovolil. Předseda výboru pro obranu Metnar odpověděl, že nešlo o první svolání výboru "ze dne na den", a že svolání proběhlo v souladu s jednacím řádem Sněmovny. Podle místopředsedy výboru Josefa Fleka (STAN) téma na jednání výboru nepatří, pokud je podle tvrzení ministryně vše v pořádku.

Když se Lubomír Metnar zeptal Jany Černochové, zda chtěl gen. Řehka podat rezignaci, jak před měsícem uvedl Český rozhlas, odpověděla: "Já jsem se vyjádřila ohledně svých pravomocí. Na co se mě ptáte? Jak to mám vědět? Žádný problém není, dnes jsme s panem náčelníkem generálního štábu zahajovali konferenci o bezpečnosti. To je to hlavní, co by vás jako předsedu výboru mělo zajímat a trápit. Nikoliv si hrát na psychologa, psychiatra nebo sociologa."

Náčelník generálního štábu řekl: "Nevím o tom, že by se chystalo moje odvolání. Nikdy jsme neměl s ministryní obrany nějaký střet nebo konflikt v podstatných strategických věcech, v obranné politice, směřování ozbrojených sil. Tam, kde jsem měl a mám občas spor s ministryní, což je normální, ho řeším s ministryní obrany a nehodlám to řešit jinde," s tím, že běžné pracovní spory nejsou věcí kontroly na výboru pro obranu. U premiéra byl podle svých slov jednou bez ministryně, jednou s ministryní: "Probírali jsme, jak zlepšit vnitřní fungování." Na téma návrhu na povýšení do generálských hodností uvedl, že to s ministryní konzultoval a že šlo o dosažení kompromisu.

Poslanci, ministryně ani náčelník generálního štábu již vůbec nezmínili dřívější vysvětlení podezřením na korupci v armádě zkoumané Vojenským zpravodajstvím, a výbor vzal hlasováním podané informace k věci na vědomí.

Minimálně 40 % ze zakázky na BVP pro český průmysl? Zatím je to 1,5 miliardy, tedy 2,5 %

Výbor byl o akvizici BVP CV90 naposledy informován v dubnu, a to v neveřejném režimu. Následně poslanci dostali písemnou informaci shodnou s tou, na jejímž základě vláda 24. května schválila podpis smlouvy, resp. smluv se švédskou agenturou FMV a společností BAE Systems. Ministryně Černochová zopakovala svou výtku adresovanou na sociálních sítích začátkem června, že si většina z nich písemnou informaci dosud neprostudovala, a znovu vysvětlila své důvody, proč na mimořádnou schůzi svolanou na 1. června nepřišla ona ani žádný další zástupce rezortu.

"Švédská strana, bohužel, nedokázala České republice nabídnout pořízení BVP cestou plnohodnotného postupu vláda-vláda. Je tomu tak mj. i proto, že na rozdíl od letounů Gripen není švédská vláda vlastníkem vozidel CV90," vysvětlila ministryně obrany, proč byly 24. května podepsány dvě trojstranné smlouvy. Způsob zadání byl zvolen jako kombinace režimu vláda-vláda a výjimky z důvodu ochrany podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, uvedla ministryně s tím, že si ministerstvo opakovaně ověřovalo, že podmínky pro výjimku jsou splněny. V průběhu projednávání bodu nebyly zmíněny podané námitky společnosti GDELS, ale lze předpokládat, že právě k tomuto rozměru smluvního vztahu mj. a především míří a napadají obcházení pravidel hospodářské soutěže. Jestliže argument ministerstva v případě víceúčelových vrtulníků zněl, že zadání armády splňuje výhradně americký systém H-1, v případě BVP trh rozhodně poskytuje celou řadu srovnatelných řešení.

Jana Černochová dále uvedla, že se dopoledne setkala se zástupci pěti českých společností, které již mají uzavřenu nějakou smlouvu s výrobcem CV90, společností BAE Systems (jde o firmy VOP CZ, VR GROUP, MEOPTA, RAY SERVICE a EXCALIBUR ARMY) a citovala jejich vyjádření s tím, že jsou všechny společnosti s průběhem zakázky spokojené a na spolupráci se těší. Pomineme-li ovšem státní podniky, které ani nemají jinou možnost, a ředitel VOP CZ se měl vyjádřit, že VOP chce být "silným a spolehlivým partnerem ministerstva obrany a BAE Systems", čemuž ovšem dosavadní výsledky podniku příliš neodpovídají (viz mj. nedávná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu), pak Černochovou citovaný Richard Kuběna, obchodní ředitel Excalibur Army, řekl, že diskusi vítá jako příležitost k objasnění toho, kde společnost vidí problémy.

Ministryně uvedla, že rolí ministerstva nyní bude kontrolovat míru zapojení českého průmyslu ve výši alespoň 40 %. Řekla také, že žádná jiná země nedosáhla zasmluvnění podílu domácího průmyslu od BAE Systems před podpisem smlouvy. Nezmínila však odlišný způsob výpočtu tohoto podílu pro státní a soukromé společnosti, který v důsledku umožní přeprodávání zahraniční produkce v rámci "českého" podílu, což může i ve velké míře snížit konečný efekt pro českou ekonomiku. Naopak uvedla, že v současné době jsou podepsané objednávky na částku asi 1,5 miliardy, na podzim BAE Systems plánuje dosáhnout hodnoty 4,6 miliardy, a i to je stále žalostně málo, protože 40 % ze 60 miliard je 24 miliard, a inflační doložka celkovou cenu, a tím absolutní hodnotu českého podílu, dále navýší.

Podle náčelníka generálního štábu Řehky je uzavření smlouvy velkým úspěchem. Generál poděkoval vyjednávacímu týmu, objednávku pro armádu označil za extrémně důležitou s tím, že práce nekončí, ale naopak začíná. Podle dosavadního vývoje nevidí pro integraci vozidla do výzbroje AČR zatím žádné problémy ani překážky.

Poslanec Radovan Vích nicméně řekl, že není vše tak, jak ministryně prezentuje. Uvedl, že CV90 postrádá schopnost obojživelnosti (tj. překonávání vodních překážek plavbou) a není to nejmodernější platforma. Zmínil problém sjednané inflační doložky a obcházení hospodářské soutěže - podle jeho názoru by z veřejné soutěže vzešla nižší cena než vyjednaných 60 miliard. Dodal, že kdyby byl konkurenční firmou, zvažoval by námitky.

Ministryně Černochová odpověděla, že žádná konkurenční firma prakticky neexistuje, protože původní tendr byl zrušen, a nově byla zakázka vyjednána ve formátu G2G přímým oslovením švédské vlády. Ohledně námitky obojživelnosti odpověděl generálporučík Hlaváč, že armáda před ní dala přednost vysokému standardu ochrany osádky s tím, že kombinace obou požadavků by se velmi negativně promítla do pořizovací ceny. Přístup ministerstva a výsledek jednání ocenili vládní poslanci Jiří Horák (KDU-ČSL) a Karel Krejza (ODS), podle kterého jsou parametry smlouvy nečekaně dobré a možnosti průmyslové spolupráce jdou nad rámec jeho očekávání. Ministryni pogratuloval také předseda výboru a exministr obrany Metnar, který dodal, že stejný tým, který jemu v roce 2021 doporučil vyřadit jednotlivé nabídky, ale v soutěži ponechat uchazeče, nad čímž se opakovaně pozastavuje současná ministryně, nyní zakázku zdárně dotáhl k podpisu smlouvy. Poslanci vzali podanou informaci hlasováním na vědomí.

Uvedení darovaných tanků Leopard 2A4 do provozu AČR: 530 milionů korun bez DPH

11. října 2022 byla podepsána smlouva v hodnotě 3,7 miliardy korun bez DPH se společností Rheinmetall, která armádě dodá na náklady německé vlády 14 tanků Leopard 2A4 a vyprošťovací vozidlo Büffel. Součástí dodávky jsou také souprava náhradních dílů, speciální nástroje a zařízení a servisní podpora na dobu tří let. A naopak její součástí nejsou především komunikační a informační systém (KIS), který se přirozeně u AČR liší oproti Bundeswehru, protipožární systém a cvičná munice. Munice bude pořízena za cca 400 milionů korun, komunikační a informační systém a protipožární zařízení spolu s nezbytnou úpravou zdrojové soustavy tanků za dalších 130 milionů korun bez DPH.

Lubomíra Metnara zajímal harmonogram dodávek. Podle odpovědi ministryně budou tanky dodány v letošním roce, vyprošťovací tank v roce 2024. Poslance Radovana Vícha zajímala otázka modernizace/technického zhodnocení tanků T-72M4CZ. Podle vrchního ředitele SVA bude projekt probíhat do let 2025/2026 a armáda s tanky počítá do roku 2030. Generál Hlaváč doplnil, že poté se s těmito tanky počítá pro mobilizační rezervu. Ministryně Černochová také zopakovala, že ministerstvo počítá s modernizací Leopardů 2A4 na vyšší standard.

Zdroj: Výbor pro obranu

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.