Jak velký bude podíl českého průmyslu na zakázce BVP - ostrá debata na výboru - bez souhlasu Havlíčka to nejde, říká poslanec Růžička

Jak velký bude podíl českého průmyslu na zakázce BVP - ostrá debata na výboru - bez souhlasu Havlíčka to nejde, říká poslanec Růžička
Autor fotografie: GDELS|Popisek: ASCOD 42
28 / 04 / 2021, 16:15

Rozpor mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem průmyslu a obchodu, který se dostal na veřejnost v minulém týdnu, a který se týká míry zapojení českého obranného průmyslu do zakázky na pořízení 210 pásových BVP za 52 miliard korun, má potenciál celou zakázku zrušit. Problém byl široce diskutován během dnešní schůze Výboru pro obranu. Konečné slovo bude mít vláda, na základě jejíhož rozhodnutí o připomínkách MPO budou následně uchazeči vyzváni k podání finálních nabídek.

Podle ministra obrany Metnara byl materiál týkající se akvizice, resp. změny modelu financování a harmonogramu dodávek pásových BVP, předán do mezirezortního připomínkového řízení v lednu letošního roku. Připomínky uplatnila ministerstva financí, vnitra i průmyslu a obchodu. Zatímco finance a vnitro byly s vypořádáním svých sedmi zásadních i doporučujících připomínek spokojeny, v případě Ministerstva průmyslu a obchodu ke shodě nedošlo. MPO požaduje vyšší zapojení domácího obranného průmyslu do zakázky než 40 %, a kromě jiného hovoří o vzniku podniku se státní majoritou, který by pásová BVP v České republice přímo vyráběl.

12. února byl na MPO odeslán Ministerstvem obrany vysvětlující materiál, následovaly schůzky na úrovni náměstků, na nichž byly porovnávány tzv. maďarská a česká cesta pořízení pásových BVP (Maďarsko v loňském roce nakoupilo obdobný počet pásových BVP od německé společnosti Rheinmetall a většina z nich bude v Maďarsku také vyráběna), a 29. března pak schůzka mezi ministry Havlíčkem a Metnarem.

Podle MO byla vláda o parametrech akvizice informována již v prosinci 2018 a MPO tehdy připomínky nevzneslo. Aktuální připomínky MPO se netýkají aktuálních změn modelu financování a harmonogramu dodávek obrněných vozidel. Nadto jsou podle náměstka Koudelky časově a finančně prakticky neproveditelné nebo nesrozumitelné, mezi nimi právě založení nového podniku, který by vozidla vyráběl. V krajním případě by snaha připomínky uplatnit mohla vést ke zrušení celé zakázky.

Přes tyto argumenty nedošlo mezi vicepremiérem Havlíčkem a ministrem obrany Metnarem ke shodě a zakázka bude vládě předložena s tímto rozporem. Podle zpravodaje projednávaného bodu, poslance Karla Krejzy (ODS) je tento rozpor nebezpečnou záležitostí, protože připomínky MPO mohou ve finále vést ke sporům mezi zadavateli a ke zrušení zakázky. Naopak poslanec Pavel Růžička (ANO) si podle svých slov nedovede představit, že by vláda v této významné zakázce postupovala proti rozhodnutí vicepremiéra a ministra průmyslu Havlíčka. "Já si myslím, že podpora domácího průmyslu je jediným a správným směrem k tomu, aby byla Česká republika do těchto projektů plně zapojena," uvedl. Podle ministra Metnara je třeba napřed analyzovat finální nabídky uchazečů, o čemž chce přesvědčit i vicepremiéra Havlíčka.

Tagy článku