Jak zapojit do pořízení amerických letounů F-35 český průmysl? Ministerstvo chce analýzu možností

Jak zapojit do pořízení amerických letounů F-35 český průmysl? Ministerstvo chce analýzu možností
Autor fotografie: foto: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: F-35A
08 / 03 / 2023, 15:30

Ministerstvo obrany vypsalo 1. března zakázku na analýzu potenciálu zapojování českého průmyslu do projektu pořízení nadzvukového letounu 5. generace, se lhůtou podání nabídek do 23. března. Analýza má nabídnout přehled o schopnostech průmyslu a výzkumných organizací se projektu účastnit. Běžná požadovaná míra zapojení českých firem do zbrojních zakázek v posledních letech činí 30-40 %. Podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu bude česká účast v případě F-35 nižší, a to i s ohledem na stupeň utajení týkající se technologií tohoto pokročilého stroje. Za pravdu mu dává případ akvizice F-35 v Belgii.

20. července 2022 rozhodla vláda o zahájení jednání s vládou USA o pořízení bojových letounů 5. generace Lockheed Martin F-35 Lightning II, které by měly v budoucnu nahradit stávající provozované, od Švédska pronajaté stroje Saab JAS-39 Gripen verzí C a D. První jednání ve Spojených státech proběhla v říjnu 2022, a jednou z priorit bylo otevřít otázku účasti českého obranného průmyslu na zakázce.

S cílem podpořit průmyslovou spolupráci v souvislosti s projektem F-35 se vedoucí ministerského vyjednávacího týmu a ekonomická náměstkyně MO Blanka Cupáková v polovině února setkala s českými ekonomickými diplomaty ze Severoamerického obchodně-ekonomického týmu na zastupitelském úřadu ve Washingtonu.

Ministerstvo obrany nyní vypsalo zakázku, jejímž předmětem je zpracování analýzy potenciálu zapojování českého průmyslu do projektu pořízení nadzvukového letounu 5. generace, popis aktuálních procesů zajišťování životního cyklu nadzvukové letecké techniky AČR z hlediska údržby, oprav a revizí, logistického zabezpečení, přípravy technického personálu a výcviku pilotů, včetně vazeb na systémy velení a řízení (národní i NATO).

Analýza má identifikovat mj. schopnosti průmyslu a výzkumných organizací v oblasti technologií potřebných pro zajišťování životního cyklu letecké techniky, technologie a know-how vhodné k lokalizaci v ČR, schopnosti tuzemského průmyslu zabezpečit materiálové vstupy. Zpracovatel se má věnovat možnostem zapojení Správy státních hmotných rezerv do procesu zajišťování bezpečnosti dodávek materiálu nezbytného k zajištění životního cyklu letounu 5. generace, možným způsobům koordinace státního a soukromého sektoru při zajišťování životního cyklu. Má také zjistit oblasti podpory životního cyklu letounů, které není český průmysl schopen realizovat a doporučit pořízení či nepořízení chybějících technologií.

Místopředseda výboru pro obranu, poslanec Pavel Růžička (ANO), zakázku komentoval na svém twitterovém účtu: "Ministerstvo obrany vypsalo zakázku na analýzu zapojení průmyslu do projektu pořízení letounu 5. generace. Očekával bych, že něco takového nám nabídne sám prodejce. A pozor na plané sliby. Belgický příklad varuje: slibovaný objem zakázek  se tam podařilo naplnit jen z 20 %."

Odkazuje na informace, že Belgie dosáhla ve výsledku zapojení vlastního domácího průmyslu v hodnotě pouhé pětiny oproti původnímu předpokladu z roku 2018. Údajnými důvody, jak je popsal například The Brussels Times již v listopadu, je, že se Belgie, na rozdíl od Nizozemska, nepodílela na vývoji F-35. Dalším problémem bylo, že o subdodávky se v Evropě mohou ucházet zahraniční společnosti, a Belgie nemohla garantovat svým podnikům, že ve výběrových řízeních uspějí.

Zeptali jsme se prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka, jak vnímá možnosti českého obranného průmyslu zapojení se do projektu pořízení letounů 5. generace, které společnosti, v jakých oblastech a do jaké míry mohou být zapojeny, a zda není Česká republika v podobné pozici jako Belgie, a tedy lze očekávat zapojení domácího průmyslu spíše v relativně malé míře. Jiří Hynek pro SM napsal:

"Jsem velmi skeptický k tomu, že by na výrobě letounu F-35, ale i na zabezpečení jeho životního cyklu, byla nějaká příležitost pro zapojení českého obranného průmyslu. Tento letoun se vyvíjel již od roku 1996 a od roku 2006 se sériově vyrábí. Z toho jasně plyne, že na vývoji není šance se podílet, a těžko i na subdodávkách, protože subdodavatelské řetězce jsou již dávno nastaveny. Navíc si musíme uvědomit, že jde o letadlo v nejvyšším americkém stupni utajení, kde nám nepomůže ani to, že jsme členská země NATO.

Jedinou obchodní příležitost vidím v tom, že americký výrobce Lockheed Martin nabídne českému leteckému a obrannému průmyslu možnost zapojit se do jiných výrobních programů této firmy. Tedy něco, co se dříve nazývalo nepřímé offsety. Zde pak bude záviset na tom, zda se bude jednat o práci s vysokou přidanou hodnotou, nejlépe v oblasti vývoje, nebo námezdnou práci ve mzdě. Sám jsem zvědav, co ministerstvem obrany poptávaná analýza bude obsahovat a kdo se jí zhostí. Obávám se ale, že se jedná o zadání ve stylu přání otcem myšlenky. Nicméně se rád nechám příjemně překvapit."

Zdroj: Národní elektronický nástroj (NEN), The Brussels Times

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.