Japonsko chce šesti zemím dodat ozbrojené hlídkové čluny. Důvodem je čínská hrozba a rozpínavost

Japonsko chce šesti zemím dodat ozbrojené hlídkové čluny. Důvodem je čínská hrozba a rozpínavost
Autor fotografie: Toyotama no Sato, CC BY-SA 4.0|Popisek: PL-41 Aso
13 / 08 / 2023, 11:00

Podle informací listu Japan News, zahájila japonská vláda jednání o bezplatných dodávkách námořních vojenských plavidel šesti "podobně smýšlejícím" zemím. Dodávky by měly proběhnout v nadcházejícím fiskálním roce prostřednictvím programu oficiální bezpečnostní pomoci (OSA). V souvislosti s vyvíjejícími se geopolitickými výzvami se Japonsko snaží posílit námořní obranu zemí v důležitých strategických lokalitách. Jejich hlavním cílem je čelit zesíleným námořním aktivitám a růstu vojenského potenciálu Číny, která se netají svými ambicemi v regionu.

Pro rok 2024 byly v rámci programu OSA vyčleněny země jako Vietnam, Indonésie, Filipíny, Papua-Nová Guinea, Mongolsko a Džibutsko. První tři jmenované země vedou s Čínou spory v Jihočínském moři.

V Papui-Nové Guineji vliv Číny roste, zatímco Mongolsko přímo s Čínou, a také s Ruskem, sdílí dlouhé hranice. V africkém Džibutsku, které leží podél klíčových japonských námořních tras, se nachází základna japonských sil sebeobrany.

Aby posílilo dohled nad teritoriálními vodami a oblohou a pomohlo zajistit suverenitu výše uvedených států, zvažuje Japonsko vybavit tyto země hlídkovými čluny, radarovou technikou, drony a komunikačními nástroji. Konečné rozhodnutí o příjemcích pomoci a rozsahu pomoci bude stanoveno po konzultacích se zúčastněnými zeměmi a komplexním posouzení na místě.

Začátkem dubna byla stanovena politika, která omezuje pomoc OSA na oblasti s minimální pravděpodobností zapojení do mezinárodního konfliktu a zaměřuje se především na monitorování teritoriálních oblastí a plnění úkolů humanitární pomoci.

V roce 2020 uzavřely Japonsko a Vietnam dohodu o vývozu šesti plavidel určených pro vietnamskou pobřežní stráž (VCG), označovaných jako "hlídková loď TT-1500", v Japonsku jako třída Aso, jejíž tři jednotky vstoupily do služby v letech 2005 a 2006.

Lodě byly původně vyvinuty jako hlídková plavidla určená k zachycování špionážních lodí KLDR. Jde o vysokorychlostní (rychlost převyšuje 30 uzlů) a velké (s výtlakem 770 tun) hlídkové plavidlo, které se vyznačuje pestrou škálou schopností. Je vyzbrojené 40mm autokanónem Bofors L/70 se systémem řízení palby a dokáže se bezpečně vypořádat s těžce vyzbrojenými špionážními čluny KLDR, které do japonských vod často pronikají. Trup lodi se vyznačuje vysokou odolností proti střelám malých ráží.

V zadní části bočního můstku má loď zobrazovací zařízení, pomocí kterého lze dát ostatním lodím pokyn k zastavení i v noci. Na nástavbě můstku je vybavena systémem LIDAR pro snímání cílů s vysokou přesností. Tento systém jim zároveň umožňuje bezpečněji provádět pátrací a záchranné mise.

V roce 2020 byla mezi Japonskem a Vietnamem podepsána dohoda o vývozu 6 plavidel pro vietnamskou pobřežní stráž. "TT" znamená "Tuần tra", tedy "hlídková", zatímco číslo "1500" značí výtlak třídy 1500 tun. Podle kusých informací, které jsou k dispozici, má TT-1500 o něco větší rozměry než původní třída Aso, je také vybavena přistávací plochou pro vrtulníky a celkový design je pravděpodobně inspirován novějšími projekty, jako je hlídková loď třídy Kunigami.

Zdroj: Japan News, globalsecurity.org, Navy Recognition

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.