Jiří Hynek: Musíme vést vážnou diskusi o podpoře českého obranného průmyslu

Jiří Hynek: Musíme vést vážnou diskusi o podpoře českého obranného průmyslu
Popisek: Jiří Hynek
21 / 12 / 2020, 14:00

Vzrušená debata o požadavku o ponížení rozpočtu ministerstva obrany o deset miliard korun bohužel zastínila fakt, že je nezbytné vést vážnou diskusi o podpoře pro český obranný průmysl.

Český obranný průmysl představuje odvětví s mimořádně vysokou přidanou hodnotou. Je klíčovým odvětvím pro celý technologický sektor. Mimo jakoukoliv diskusi pak leží jeho strategický význam spočívající v obranyschopnosti naší vlasti i jejího zapojení do spojeneckých struktur. Obranný průmysl zajišťuje tisíce pracovních míst. Pracují v něm vysoce specializovaní odborníci, jejichž know how je nenahraditelné. To platí nejen pro samotné společnosti obranného průmyslu, ale také pro jejich rozvětvenou subdodavatelskou strukturu. 

Investiční podpora českého obranného průmyslu je dlouhodobě podceňována a zanedbávána. Tento fakt se ukazuje zejména ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. V končícím roce se na půdě Poslanecké sněmovny uskutečnil seminář, během kterého zástupci všech významných firem z oblasti obranného průmyslu jasně definovali podobu podpory, která je ze strany státu nezbytná.

Jde například o vytvoření promyšlené podpory government – to – government kontraktů, bankovních garancí pro exportující společnosti nebo vytvoření ucelené koncepce pro diplomatickou podporu obchodování společností podnikajících v obranném průmyslu. S potěšením mohu konstatovat, že česká vláda v tomto směru začala podnikat první kroky.

Ministerstvo obrany od začátku příštího roku zřizuje novou agenturu, přes kterou budou moci tuzemské společnosti vojenský materiál do zahraničí prodávat. Agentura bude spadat pod ministra obrany a bude ji řídit sekce průmyslové spolupráce tohoto resortu. Může podpořit export různých špičkových výrobků tuzemského průmyslu – od letounů přes radary, vojenská vozidla, malé ruční zbraně až po různé softwarové systémy.

Garance agentury ministerstva obrany doplní záruky finančního charakteru. Financování vývozu zajistí po splnění příslušných ekonomických kritérií jednotlivých exportních projektů státní Česká exportní banka nebo komerční banky s pojištěním státní pojišťovny EGAP. Na zapojení státních finančních institucí do nového systému se ministerstvo obrany dohodlo s ministerstvem financí.

Není to málo, ale přesto to není dost. Český obranný průmysl nutně potřebuje investiční zajištění. Význam investic ministerstva obrany do českého obranného průmyslu ukazuje například skutečnost, že o června 2018 byly s českými firmami uzavřeny smlouvy v hodnotě více než 70 miliard korun. To představuje přes sedmdesát procent finančního objemu všech smluv. Přitom se v kontextu obranného průmyslu jedná o společnosti s vysokým podílem výzkumu a vývoje.

Návratnost tuzemské obranné akvizice na poplatcích do státního rozpočtu činí skoro 44 procent z celkové ceny. Investice do obrany také stimulují vznik vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Těchto specializovaných zaměstnanců přitom obranný průmysl zaměstnává a využívá tisíce – jen ve společnosti Aero Vodochody pracuje 1200 lidí, jejichž práce se bez jasně definované preference investic do domácího obranného průmyslu ocitne v ohrožení.

Důležitost zajištěných investic do domácího obranného průmyslu dosvědčuje také následující skutečnost. Pořízení nových pásových bojových vozidel pěchoty, samohybných děl ráže 155 milimetrů, ručních palných zbraní, cvičných bojových letadel a protivzdušného systému bude znamenat investici ve výši 68 miliard korun. Ta přinese do českých firem celkem 27 miliard korun, 65 miliard do hrubého domácího produktu, 29 miliard do daňových odvodů, skoro 2 miliardy do výzkumu a vývoje a vytvoří či zajistí celkem 24 000 pracovních míst.

 

Autor: RNDr. Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky

Tagy článku