Jiří Hynek: Nikdo jiný než český obranný průmysl v době krize techniku české armády v bojeschopném stavu neudrží. Evropští úředníci a banky si asi ještě nevšimli, že je válka

Jiří Hynek: Nikdo jiný než český obranný průmysl v době krize techniku české armády v bojeschopném stavu neudrží. Evropští úředníci a banky si asi ještě nevšimli, že je válka
Autor fotografie: redakce|Popisek: Prezident AOBP Jiří Hynek
06 / 06 / 2023, 10:00

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek byl účastníkem Kulatého stolu SM a AOBP na téma posílení ozbrojených sil České republiky v kontextu války na Ukrajině. Položili jsme mu po skončení diskuse několik otázek, které směřovaly k probíraným tématům: "Bezpečnostní rizika, zvláště potom, co Rusko napadlo Ukrajinu, jsou v Evropě velká a ohrožují i naši republiku. Proto musíme naprosto nezbytně navýšit počty vojáků. Ale nestačí navýšit počty, musíme zlepšit jejich vybavení," říká Jiří Hynek s tím, že roli obranného průmyslu je třeba jako klíčovou vtělit do aktualizovaných strategických dokumentů. Společnosti zabývající se vojenskými technologiemi stále čelí umělým překážkám ze strany především některých bank, které jim v důsledku tzv. taxonomie EK odmítají poskytovat i zcela základní bankovní služby.

video: youtube

V průběhu Kulatého stolu zazněla shoda na potřebě posílit ozbrojené síly České republiky. Proč je navýšení podle Vás důležité a jaké předpoklady musejí být splněny pro jeho dosažení?

Máme opravdu malou armádu. Bezpečnostní rizika, zvláště potom, co Rusko napadlo Ukrajinu, jsou v Evropě velká a ohrožují i naši republiku. Proto musíme naprosto nezbytně navýšit počty vojáků. Ale nestačí navýšit počty, musíme zlepšit jejich vybavení. A hlavně se musí dát především šance českých zbrojovkám, aby vybavovaly naši armádu. Protože v době krize budeme mít jenom to, co si budeme sami vyrábět.

Další z tezí, která v průběhu Kulatého stolu zazněla, byla, že jak profesionální útvary, tak Aktivní zálohy i mobilizační rezerva by měly disponovat co možná stejným typem výstroje a výzbroje. Je i toto podle Vás důležité?

Nejen co možná nejvíce podobným, ale musí mít naprosto identickou výstroj a výzbroj. A musí mít i stejný výcvik. Budou pracovat společně, budou operovat společně. Nedokážu si představit, že by měly mít jinou techniku, nebo třeba horší výcvik. Musí mít naprosto identický výcvik, stejnou techniku, stejnou výstroj.

Probíhající konflikt na Ukrajině zásadně změnil bezpečnostní prostředí v Evropě a NATO, Evropská unie i Česká republika reagují úpravou svých strategických dokumentů. Jakou roli v nich má hrát český obranný průmysl?

Domácí průmysl musí vždy hrát klíčovou roli v jakýchkoli strategických dokumentech. Platí to nejen pro Českou republiku, platí to pro všechny členské země Severoatlantické aliance. My musíme fungovat v době krize. V době krize nefunguje mezinárodní přeprava, nelétají letadla přes oceán. Nefunguje ani námořní přeprava. Přesto musíme techniku udržet v bojeschopném stavu. Jak jinak bychom to mohli udělat než vlastním průmyslem. Proto role domácího obranného průmyslu ve všech strategických dokumentech je naprosto klíčová.

Jsme na IDETu, 30. výročí veletrhu. Tématem je přirozeně obranný průmysl. Vnímáte nějaký posun ze strany evropských institucí ve věci tzv. taxonomie, tedy zařazení obranného průmyslu mezi sociálně neudržitelná odvětví, resp. v přístupu bank k firmám a projektům z oblasti obranného průmyslu?

Já mám někdy pocit, že si evropští úředníci ještě nevšimli, že je válka. Bankéři si toho pravděpodobně také ještě nevšimli. Jinak by nebyly takové absurdní případy, že nejenom českým, ale i evropským výrobcům vojenských technologií banky odmítají otevírat účty, odmítají provádět platby. Někdy si říkám, jestli za tím nestojí třeba ruské zpravodajské služby. Protože pro mě je nepochopitelné, že třeba nějaká firma chce koupit vojenský materiál, dodat ho na Ukrajinu, a banka jim odmítne tuto platbu provést. Je to šílené prostředí, ve kterém musíme žít, a bez bankovního účtu, bez fungující banky, nemůže žádný podnikatel fungovat. Natož podnikatel v oblasti obranných technologií. Je na naší vládě, aby opravdu přinutila banky poskytovat základní bankovní služby tak důležitému oboru, jako je výroba vojenského materiálu.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.