Jiří Protiva, nejúspěšnější manažer ministerských podniků, přijal misi na LOM Praha. Skomírající firmě může pomoci odrazit se ode dna

Jiří Protiva, nejúspěšnější manažer ministerských podniků, přijal misi na LOM Praha. Skomírající firmě může pomoci odrazit se ode dna
Autor fotografie: Ministerstvo obrany (army.cz), volné dílo|Popisek: Mgr. Jiří Protiva
12 / 02 / 2021, 15:00

Jak Ministerstvo obrany 10. února informovalo, dochází ke změně na pozici dvou významných ministerstvem zřizovaných institucí. Do státního podniku LOM Praha přichází dosavadní úspěšný ředitel Vojenského technického ústavu Jiří Protiva, kterého v čele VTÚ prozatím z pověření nahradí dosavadní ředitel VTÚ letectva a PVO Petr Novotný. Jak MO uvedlo ve své tiskové zprávě, Protiva přichází do ztrátového LOM Praha, aby jej vyvedl z červených čísel. Při pohledu na jeho dosavadní působení ve VTÚ je optimismus zcela na místě.

VTÚ vznikl jako Vojenský vzduchoplavecký ústav v roce 1922 a od té doby se věnoval obrannému výzkumu ve prospěch ozbrojených sil, postupně nejen na poli letecké techniky, ale také technologií pozemního vojska a výzbroje a munice. Ve své dnešní podobě existuje od roku 2012. Přitom ale první roky nebyly snadné. Za rok 2014 vykázal podnik ztrátu bezmála 33 milionů korun. I v reakci na to nahradil Jiří Protiva dosavadního ředitele Václava Irovského. Již následující hospodářský výsledek byl ovšem pozitivní a dařilo se i nadále. Jedním z klíčů k úspěchu se stala změna obchodní strategie – vícezdrojové financování a snížení závislosti na dominantním zákazníkovi a současně zřizovateli, tedy Ministerstvu obrany.

Jiří Protiva dokázal z VTÚ vytvořit stabilní státní podnik s vysokou reputací u odborné veřejnosti, a výsledky jsou tím hodnotnější, že jde o oblast obranných projektů ve specifickém postavení státního podniku pohybujícího se v tržním prostředí. Během pěti let působení ve funkci přispěl Jiří Protiva k  významnému rozšíření portfolia podniku.

V současnosti připravuje VTÚ celou řadu zajímavých projektů, jako jsou laserové prostředky proti dronům, tzv. loiteringmunitions, vyčkávající nebo opožděnou munici, jíž se populárně říká "kamikaze drony", ale je aktivní například i v oblasti, která je v dnešní době mimořádně citlivá: kybernetická ochrana nemocnic. V roce 2019 VTÚ pracoval s obratem bezmála 700 milionů korun na dvou stovkách projektů. V budoucnu se bude podílet bude na zakázce pořízení pásových BVP, a také víceúčelových vrtulníků, mobilních radarů, a mezi sledovanými bude mít na starosti také výběrové řízení na systém řízení palby dělostřelectva.

Z hlediska působení Jiřího Protivy v LOM Praha, který se zabývá leteckou technikou (opravy vrtulníků, výroba a opravy motorů, výcvik pilotů a výroba simulátorů pro letouny, vrtulníky, ale i pozemní síly), je důležité poznamenat, že v rámci Vojenského technického ústavu je VTÚ letectva a protivzdušné obrany největší a nejúspěšnější složkou, a ve velké míře právě na něm stojí celkový úspěch VTÚ. Protivovy zkušenosti se řízením státního podniku v nelehké situaci dohromady s oborem, jemuž se podnik věnuje, jsou příslibem obratu v LOM Praha.

Tagy článku