Kauza nákupu vrtulníků: Kdo to Američanům podepíše? Bude Metnar kvůli smlouvě s USA čelit trestnímu stíhání?

Kauza nákupu vrtulníků: Kdo to Američanům podepíše? Bude Metnar kvůli smlouvě s USA čelit trestnímu stíhání?
28 / 11 / 2019, 10:00


Dne 12.11. ministr obrany Lubomír Metnar předložil vládě České republiky materiál, v němž informoval o veřejné zakázce na pořízení 12 víceúčelových vrtulníků. Nákup proběhne formou mezivládní dohody s USA. Ministerstvo přitom vládu ČR mylně informovalo, že na trhu Evropské unie není v současnosti řešení, které by odpovídalo potřebám české armády, a proto neexistuje v EU hospodářská soutěž. Ministerstvo tak odůvodňuje použití výjimky ze zadávacího řízení. Přitom ale všichni ví, že minimálně italská zbrojovka Leonardo stejné vrtulníky vyrábí, a to za nesrovnatelně nižší cenu. Budou zaměstnanci ministerstva nebo sám ministr, který má mezivládní dohodu podepsat, vystaven trestnímu stíhání? Nákup s Američany totiž nelze označit za hospodárné nakládání s majetkem státu.

Obecně platí, že majetek státu musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností. Každá organizační složka si musí počínat tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. Každý resort tak má při využívání, ale i pořizování majetku povinnost postupovat v souladu s tzv. principem 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost nakládání s majetkem). Tyto zásady mimo jiné znamenají, že veřejné prostředky jsou používány tak, aby docházelo k minimalizaci výdajů při respektování cílů projektu.

Každý resort, obranu nevyjímaje, tak při pořizování majetku musí zvažovat nejnižší nabídkovou cenu a minimální provozní náklady v průběhu životního cyklu pořizovaného majetku. Při nákupu víceúčelových vrtulníků tak ale Ministerstvo obrany podle všeho nepostupuje. Přestože od roku 2015 provedlo již 3 marketingové průzkumy trhu, kde mimo jiné posuzovalo i nabídku Italů, od začátku roku 2019 ministerstvo italskou nabídku zcela účelově ignoruje. Opakovaně ministerstvo uvádí, že nejsou jiné nabídky než ty americké, a vybírá z nich variantu pořízení 8 víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a 4 AH-1Z Viper za pořizovací cenu ve výši 14,6 miliard korun bez DPH a bez zohlednění životního cyklu těchto strojů.

Podle informací Security magazínu Italové nabízeli své stroje, které si mimochodem pořizují sami Američané pro své jednotky, za cca 6 až 8 miliard korun. Po započtení nákladů životního cyklu, který se podle vojenských expertů pohybuje v rozmezí tří až pětinásobku pořizovací hodnoty strojů, se tak americká koupě může prodražit až o skoro 40 miliard korun. Takovéto předražení rozhodně nemůže být v souladu s povinnostmi při nakládání s majetkem státu. Jelikož podpisem dohody s USA může vzniknout ČR škoda, je otázka, zda ti, kteří tento nákup přichystali včetně ministra, který by měl dohodu podepsat, by neměli být stíháni například za zneužití pravomocí úředních osob.

Na resortu se totiž opakuje stejná situace jako v minulosti u jiných nákupů – předražená vyprošťovací vozidla, minomety, padáky, Gripeny, a tak dále a tak dále.

„Nové vrtulníky armáda potřebuje. Čím dříve se zbavíme závislosti na ruské technice, tím lépe. Právě proto chceme smlouvu podepsat ještě v letošním roce, aby do roku 2023 byly vrtulníky ve výzbroji Armády České republiky,“ sdělil podle jiných médií ministr obrany Metnar.

Pořízení nových strojů je jistě záslužná činnost, ale ne pokud se při jejich pořízení poruší všechny možné myslitelné zákony ČR o nakládání s majetkem státu.

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace