KOMENTÁŘ: Armádní obrat ve věci (ne)pořízení taktických dronů je nekoncepční. Rezort až dosud tyto prostředky označoval za klíčové

KOMENTÁŘ: Armádní obrat ve věci (ne)pořízení taktických dronů je nekoncepční. Rezort až dosud tyto prostředky označoval za klíčové
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Heron 1
10 / 08 / 2023, 13:00

Česká armáda se téměř rok připravovala na akvizici nových bezpilotních letounů Heron 1 izraelské provenience. Na konci května ale došlo k nečekanému rozhodnutí, kdy armáda nákup Heronů zrušila a místo toho chce koupit 200 menších dronů pro brigádní úkolová uskupení. Jako hlavní argument zástupci AČR uvedli zkušenosti z ukrajinského bojiště. Konkrétní parametry projektu zatím nejsou známy, ovšem už teď je jasné, že nákup není plně v souladu s koncepcí armády. Zároveň malé drony nedokážou dronům střední a vyšší kategorie konkurovat a už vůbec ne je nahradit.

Oznámení o nepořízení dronů Heron1 dodnes provází řada nejasností. Asi tou největší je rychlá změna v prioritách AČR pro bezpilotní systémy. Nákup víceúčelových dronů přitom vychází ze strategických dokumentů české armády. Například KVAČR 2030 zmiňuje obstarání víceúčelových taktických bezpilotních systémů s vysokým stupněm autonomie v souvislosti se vzdušným průzkumem a rozvojem schopností zpravodajského zabezpečení AČR. Víceúčelové bezpilotní systémy, jak již samotný název napovídá, můžou vykonávat široké spektrum misí od průzkumu, přes navádění dělostřelectva, sledování, snímkování terénu až po útoky na pozice nepřítele. Zároveň dokážou drtivou většinu těchto úkolů plnit právě v autonomním režimu.

Jak uvedli zástupci AČR, pořízení malých dronů vychází z poznatků z ukrajinských bojišť. Je pravdou, že posledních několik týdnů a měsíců se na sociálních sítích objevují záběry ukrajinských vojáků, jak využívají malé, někdy dokonce komerční drony, pro útoky na ruské pozice. I tyto drony ale mají svá omezení. Jak je často z videí vidět, tyto drony nefungují v autonomním režimu a každý jeden dron je řízen operátorem. To znamená, že na rozdíl od dronů středních a vyšších kategorií, kam patří i Heron, plní v reálném čase jenom jedno zadání. Zaměříme-li se na výzbroj těchto dronů, narazíme nejčastěji na různé typy granátů nebo improvizovaných výbušných zařízení. Je pochopitelné, že Ukrajina se snaží čelit ruské agresi všemi možnými způsoby, třeba i využitím malých dronů vybavených granáty a výbušninami.Bez koncepčního ukotvení těchto dronů ve vojenské strategii ale jejich nasazení připomíná spíše styl boje guerillových uskupení než regulérní armády. Drony střední a vyšší kategorie naopak můžou být v případě potřeby vyzbrojeny sofistikovanými zbraněmi a municí, například protitankovými střelami.

Kromě absence autonomie a vyspělejší výzbroje je nutné zmínit, že malé drony nejsou uzpůsobeny na strategický průzkum. Důkazem toho je i samotná ukrajinská armáda. Ta totiž strategické informace o ruských pozicích získává převážně od Američanů, kteří pro průzkum využívají velké drony MQ-4 a MQ-9. Oba bezpilotní letouny dokážou sledovat a získávat informace o ruských pozicí na vzdálenost stovek kilometrů, tedy dostatečně daleko od prostředků elektronického boje.

Zdali jsou výše uvedená omezení brány českou armádou v úvahu známo není, stejně tak veřejnost neví, jak bude nákup 200 malých dronů vypadat. Sděleno bylo jenom to, že každý z dvou stovek dronů bude vážit do 20 kilogramů a tyto prostředky budou rozděleny mezi brigádní úkolová uskupení. Jelikož posledních několik měsíců v souvislosti s nákupem heronů resort obrany investoval finanční prostředky do infrastruktury 533. praporu bezpilotních systémů, je toto tvrzení přinejmenším zajímavé. Investice do zázemí 533. praporu bezpilotních systémů pro drony vyšších kategorií totiž vychází ze strategických dokumentů AČR a rozdělením malých dronů i mezi brigádní uskupení indikuje, že armáda tímto rozhodnutím nepostupuje v souladu se strategickými dokumenty.

Kromě toho není vůbec jasné, za jakým účelem budou tyto drony pořízeny a jaké úkoly budou jednotky operující s těmito drony plnit. Co však říct můžeme je, že malé drony nebudou použity pro strategické a taktické úkoly, jelikož na tyto typy úkolů nejsou uzpůsobeny. V tom případě ale opět dochází ke kolizi s předešlými vyjádřeními resortu obrany, ve kterých byly taktické víceúčelové bezpilotní prostředky označeny za klíčové pro vzdušný průzkum a zpravodajské zabezpečení. Vycházejíc z poznatků z Ukrajiny a nedostatku informací ze strany armády a resortu obrany se zdá, že nákup 200 malých dronů je přinejmenším kontroverzní a bez důkladného vysvětlení bude budit stále větší pochybnosti.

Tagy článku