KOMENTÁŘ: NKÚ nastavil zrcadlo armádním projektům. Projekty potápí neefektivita. Nejhůře vychází modernizace starých T-72

KOMENTÁŘ: NKÚ nastavil zrcadlo armádním projektům. Projekty potápí neefektivita. Nejhůře vychází modernizace starých T-72
Autor fotografie: vop.cz|Popisek: T-72M4 CZ
28 / 05 / 2020, 11:00

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve své zprávě o kontrole oprav a údržby obrněné techniky AČR v letech 2016-2018 konstatuje, že v tomto odbobí bylo provozuschopných méně než 43 % tanků. Tento stav se dále zhoršil, modernizované tanky T-72M4 CZ má ve stavu jen jedna rota ze tří profesionálních, zbylé dvě, stejně jako Aktivní zálohy, používají staré T-72M1. Údaji věnuje pozornost Ministerstvo obrany ve své odpovědi na tiskovou zprávu NKÚ: "V případě modernizovaných tanků T-72M4CZ (projekt byl dokončen v roce 2008) je neprovozuschopnost způsobena jejich jedinečným a málopočetným provedením, které komplikuje dostupnost náhradních dílů a provádění oprav." A přesně tyto jedinečné a málopočetné tanky chce armáda udržovat i nadále a MO pro ně chystá další modernizaci, jež vzbuzuje dlouhodobě pozornost.

Jednou je tak pro Ministerstvo obrany nízký počet tanků vysvětlením, proč je nedostatek náhradních dílů a proč je údržba vozidel nákladná a problematická, a jindy takový argument není dost silný a tanky je za každou cenu třeba modernizovat a "překlenout" tím období, než armáda pořídí tanky nové, aby splnila svůj závazek postavit pro síly rychlé reakce NATO k 1. lednu 2026 brigádní úkolové uskupení těžkého typu.

Jde o další příklad nekonzistentního přístupu Ministerstva obrany k problematice modernizace T-72M4 CZ. Na jiném místě své zprávy NKÚ konstatuje, že je armáda příliš závislá na externích dodavatelích. V případě zdlouhavě vedené modernizace tanku T-72 z 90. let se to projevilo velmi zřetelně. Některé komponenty, především systém řízení palby TURMS-T italské firmy Officine Galileo, se již nevyrábějí, a ve flotile třiceti vozidel není kanibalizace řešením na dlouho. Řešení, které před mnoha lety zvolilo tehdejší ministerstvo a tehdejší armáda jako nejvhodnější, teď bude horkou jehlou na míru pro minimální počet vozidel vymýšlet a aplikovat VOP CZ, přičemž se musí vejít do jedné miliardy korun, i když se před pár měsíci objevily informace, že zakázka byla podhodnocená, resp. že reálná cena modernizace tanků bude až dvojnásobná. Po kritice spojené především s projektem DPET (VERA NG) a odvolání náměstka Říhy MO v projektu pokračuje v původním rozsahu a při původní ceně.

Ve své odpovědi na zjištění NKÚ Ministerstvo obrany mj. uvádí: "Neprovozuschopnost techniky je v řadě případů způsobena jejím stářím a často již překročením technické životnosti." - tanky T-72M4 CZ přitom rozhodně zastaralé jsou. Jde o třicet vozidel světově unikátní verze vozidla, které samozřejmě nebude v ničem kompatibilní s nově pořízenými hlavními bitevními tanky. Z nesrozumitelného důvodu ale jak armáda, tak MO trvají na tom, že tato vozidla je třeba za jednu miliardu korun modernizovat (čti: opravit a nahradit nefunkční a již nevyráběné komponenty) - a "překlenout" tak dobu, než budou pořízeny tanky nové. Tanky přitom pro armádu servisuje státní podnik VOP CZ, a čísla uvedená NKÚ jsou tak jeho tristním výsledkem. Podniku s takovými referencemi pak MO svěřilo integraci největšího zbrojního tendru v historii ČR a následně i servis nikoli 33 vozidel jako v případě tanků, kterou podnik roky nestíhá (a kromě jiného na ni patrně nedostává dostatek prostředků), ale 210 moderních BVP.

I kdyby vyšel optimistický předpoklad, že první modernizované tanky VOP CZ předá zpět armádě v roce 2022, modernizace má být hotová v roce 2025. Tou dobou už bude muset být dávno v běhu akvizice nových moderních tanků, a tedy ty staré nepřeklenou vůbec nic. Následně budou předány Aktivním zálohám - a ty se budou dalších x let trápit s jevy, které konstatuje nejen NKÚ nyní. Zastaralé tanky s nedostatkem náhradních dílů. Nebylo by lepší onu miliardu raději investovat do nákupu moderních vozidel a Aktivní zálohy vybavit tanky starší verze, ale kompatibilní s těmi, jež budou jezdit u profesionálního tankového praporu?

Tagy článku