KOMENTÁŘ: Panamský průplav jako strategický problém pro obranu USA

KOMENTÁŘ: Panamský průplav jako strategický problém pro obranu USA
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: První loď proplouvá kanálem (SS Ancon)
22 / 08 / 2023, 11:00

Panamský průplav byl dokončen před 109 lety, tedy 15. srpna 1914. Každopádně se jednalo o strategickou stavbu v oblasti obchodu i obrany především USA, jež mohou doplňovat, v závislosti na velikosti plavidel, Atlantickou nebo Pacifickou flotilu loděmi, jež tudy proplují.

Ale situace se, vzhledem ke klimatu výrazně zhoršuje. Panamský průplav má 82 km a na trase jsou zdymadla, jež umožňují proplutí lodí i při rozdílu výšky hladiny Atlantiku a Pacifiku. Jenže, na rozdíl od např. Suezského průplavu, jsou tato zdymadla plněna nikoliv mořskou vodou, ale sladkovodní z Gatlunského jezera. A současná sucha omezují i kapacity vody v jezeru.

Toto má samozřejmě dopad na vodní dopravu kanálem, jež musí být omezena. Takže na obou stranách kanálu se hromadí obchodní lodě a pro US NAVY to znamená, že by si musela vynutit prioritní proplutí, nebo se zařadit do fronty a čekat, nebo obeplout celý kontinent. Obzvláště při případné krizi v Pacifiku např. s Čínou a nutnosti posílit rychle Pacifickou flotilu, je takovéto zdržení neakceptovatelné.

Panamský průplav je jedinou spojnicí mezi Atlantikem a Pacifikem, a jak již bylo řečeno, je neobvyklý závislostí na sladké vodě. Takovýchto strategických míst je na světě více. Byl již zmíněn Suezský průplav, jenž však je propojením moří bez zdymadel, nebo Malažský průliv, případně Kattegat a Skagerrak nebo Dardanely a Bospor. Ale pořád se jedná o čistě námořní cesty. Již nedávná havárie nákladní lodi v Suezském průplavu ukázala zranitelnost takovýchto míst a jejich omezenou propustnost. A to se nejedná jen o obchodní cesty, ale i možnosti strategického nasazení námořnictva v co nejkratší době v krizové oblasti.

Suez zablokovala jedna loď a její vyprošťování, pro Malažský průliv by údajně stačilo potopit tři velkokapacitní plavidla a tím zablokovat plavební dráhu. A v dalších strategických místech, v angličtině „bottle necks“, tedy hrdle láhve, je situace obdobná. USA pracovaly pro Francouzích na průplavu v letech 1901–1914. A do roku 1995 průplav a šestimílový pás po obou březích, tedy zhruba 6.5 km, byl výsostným územím USA. Jenže skončila studená válka a Čína zatím nebyla takovou hrozbou, byť první jaderný test provedla v roce 1964. Za současné situace by zřejmě USA jinak zvažovaly své strategické zájmy a možnosti.

A Panamský průplav je jedním z krizových míst pro bezpečnost USA. Letectvo a protiraketová obrana jsou jednou věcí, ale logistické zabezpečení na opačném pobřeží kontinentu je něco zcela jiného. Jistě USA nebudou opětovně nárokovat práva na Panamský průplav, ale situaci je nutno řešit, vojensky i ekonomicky. V listopadu 2024 se budou konat prezidentské volby v USA. Joe Biden (1942) sice říká, že bude kandidovat, ale věk má, jaký má. Donald Trump chce kandidovat, ale je již proti němu vzneseno více než 90 obvinění. A další, majoritně akceptovatelný kandidát či kandidátka se zatím nikterak nevyprofiloval/a.

USA se jistě budou věnovat volebním prioritám, což již byl naznačeno v možnosti omezení pomoci Ukrajině. Je zadána výstavba moderních torpédoborců, letouny F-35 stále trpí problémy, cena ropy je velmi nestabilní a USA mají jak ekonomické, tak jiné, vnitrostátní problémy. A toto oslabuje ochotu zapojení do řešení či investování obtíží jinde, což Panamský kanál jistě je.

Zdroj: theguardian.com, cnbc.com, cnn.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.