KOMENTÁŘ: Pochybnosti o zapojení VOP CZ do zakázky na BVP zaznívají roky. Od koaličních i opozičních politiků

KOMENTÁŘ: Pochybnosti o zapojení VOP CZ do zakázky na BVP zaznívají roky. Od koaličních i opozičních politiků
Autor fotografie: foto: BAE Systems|Popisek: BVP CV90
09 / 09 / 2022, 11:00

Pokračujeme v tématu otázky zapojení státního podniku VOP CZ do zakázky na pásová bojová vozidla pěchoty. V reakcích na články kritické vůči výkonům a možnostem tohoto Ministerstvem obrany zřizovaného podniku občas zaznívá výhrada jakýchsi postranních úmyslů a snahy naší redakce vycházet vstříc neurčité objednávce - s věcnými argumenty ovšem polemika neprobíhá. Tématu VOP CZ se věnujeme intenzívně od chvíle, kdy byla na tomto ztrátovém podniku vystavěna celá konstrukce tři roky se vlekoucího a bezvýsledně zrušeného tendru. Naším záměrem je vyvolat společenskou diskuzi k tématům, která nechávají ostatní mainstreamová média stranou. Slabé výkony VOP a specifická pozice státního podniku, jimž jsme se věnovali, jsou dlouhodobě důvodem kritiky ze strany řady politiků i odborné veřejnosti.

Podnik měl být integrátorem a jakýmsi garantem zapojení ostatních společností českého obranného průmyslu do této největší zakázky v samostatné historii České republiky, a navíc měl také zajišťovat servis vozidel po celou dobu jejich životního cyklu. Tato konstrukce byla vystavena od samého začátku kritice z mnoha stran, včetně politiků tehdejší i dnešní vládní koalice.

Dosti odtažitě a jen s lépe či hůře skrývanou nevolí se takto nastavenému systému zakázky také podřizovali dva ze tří uchazečů, tedy společnosti Rheinmetall a GDELS. A jakmile jim to změna přístupu Ministerstva obrany letos na jaře podle závěrů právní analýzy stavu tendru prakticky umožnila, nové podmínky odmítly, přičemž obě tyto zbrojovky dávaly explicitně přednost partnerství se soukromými subjekty na českém trhu. A těžko se jim v tomto ohledu divit.

MO při vyhlášení výběrového řízení na dodavatele pásových BVP na jaře roku 2019 o smyslu a účelu zapojení státního podniku VOP CZ tvrdilo: "Vojenský opravárenský podnik CZ, státní podnik, zaručí zapojení českých firem. Servis bude zajištěn okamžitě, jakmile bude potřeba. Podnik zároveň dovede vozidla i patřičně modernizovat podle budoucích požadavků armády. Má na to potřebné zaměstnance i technologie. Je to státní podnik Ministerstva obrany. Jeho základní úkolem je chránit naše bezpečnostní zájmy."

Otázku zajištění servisu, resp. upřednostnění VOP CZ, ovšem označila advokátní kancelář Havel & Partners ve své analýze stavu zakázky na BVP za problematickou. O nedovolenou veřejnou podporu by nešlo podle jejího názoru pouze za předpokladu, že by byla zakázka v rámci podniku důsledně oddělena tak, aby "nedocházelo ke křížovému financování a možnému poskytnutí protiprávní podpory pro civilní divizi VOP CZ." Splnit takový požadavek je ovšem prakticky vyloučeno, a bylo by velmi obtížné si představit dotažení původního tendru v této podobě a s touto podmínkou i v případě, že by všichni uchazeči s pokračováním v soutěži souhlasili. Tendr byl pro nesouhlas Rheinmetallu a GDELS zrušen a vláda rozhodla o zahájení jednání se společností BAE Systems, která jako jediná nově definované podmínky akceptovala.

Ministryně obrany Jana Černochová se k možnému zapojení podniku VOP CZ do nákupu BVP podle nového přístupu (mezivládní dohodou se Švédskem) vyjádřila v poslední době několikrát. V rozhovoru pro Lidové noviny z 25. července uvedla: "U bojových vozidel budeme požadovat, aby zapojení českého průmyslu bylo minimálně 40 procent. Nebudeme definovat, zda má jít o státní podnik VOP CZ nebo soukromý podnik. Za resort budeme rádi, když nějaké zakázky získá náš podnik, ale nebude to podmínka. Tím částečně vyhovíme i tomu, na co se poukazovalo v obavě před možnou sankcí ze strany Evropské komise za neoprávněnou veřejnou podporu. Tomu se chceme vyhnout. Nebudeme nyní říkat, že to musí být VOP CZ. Chceme, aby to byl český průmysl."

Pro seznamzpravy.cz na konci července řekla: "Při vyjednávání budu klást obrovský důraz na to, abychom zapojili až do výše 40 procent náš český průmysl a teď neříkám, jestli to bude privátní, nebo jestli třeba v tom bude hrát roli i nějakou roli naše náš státní podnik VOP." A na konci srpna pak podle magazínu E15 uvedla, že si není jistá, zda hlavním integrátorem projektu má být VOP CZ.

Podle poslance a člena Výboru pro obranu v tomto i minulém volebním období Karla Krejzy (ODS) nemá státní podnik VOP CZ pro úspěšné zapojení se do projektu BVP dostatečnou kapacitu. To je výhrada, která zaznívá opakovaně. A lze přitakat obhájcům státního podniku, kteří poukazují na dlouhodobý nedostatek vojenských zakázek ze strany Ministerstva obrany, jenž se projevil odchodem kvalifikovaných pracovníků a omezením až praktickou ztrátou schopností se složitým projektům úspěšně věnovat. Taková je ovšem dnes situace. VOP CZ funguje v důsledku jako "průtokový ohřívač" zakázek, když jejich podstatnou část realizuje pomocí subdodavatelů, a vlastně tím jen navyšuje cenu. Jako naposledy v případě oprav a udržování vozidel BVP-2 v letech 2022-2025, které bude podnik realizovat pomocí subdodávek od soukromé společnosti.

Nesmlouvavým kritikem VOP CZ je dlouhé roky také poslanec z opačné strany politického spektra a dnes místopředseda Výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO): "Nevím jakou perspektivu může mít VOP, ale uměle udržovat něco, co nefunguje, asi nemá smysl. Doposud nám na výboru nikdo neřekl, co se vlastně od VOP chce a co vlastně je schopná dělat," řekl nám v nedávném rozhovoru. Loni v březnu popsal situaci slovy: "Stav VOP CZ rozhodně není dobrý. Hospodářské výsledky jsou dlouhodobě špatné. Takhle obrovskou zakázku můžeme někomu svěřit pouze v případě, že si budeme jisti že daný subjekt zakázku kvalitně a efektivně odbaví. VOP musí projít důkladnou revizí, než bychom jim něco takového svěřili." Taková revize, natož důkladná, neproběhla.

"Přestože je VOP na státu do určité míry závislé zejména tím, že k podnikatelské činnosti využívá státní majetek, neměl by stát svými opatřeními nebo intervencemi tento státní podnik oproti dalším podnikatelům a soutěžitelům na trhu ani zvýhodňovat, a ani znevýhodňovat. Stát by měl respektovat, že základní rámec pro postavení a činnost všech podnikatelů je dán zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a že právní normy platí pro všechny podnikatelské subjekty stejné," čteme ve středeční analýze "Státní podniky a jejich korupční potenciál – VOP CZ dostal od Transparency International nejhorší možné hodnocení."

O míře a způsobu zapojení VOP CZ do zakázky dosud přesné informace k dispozici nejsou. Nejen médiím, ale ani poslancům Výboru pro obranu, což je alarmující a zaslouží si vznášení otázek k tématu z naší strany i nadále dokud nebudou zodpovězeny. Jednání se švédskou stranou byla zahájena začátkem září. Kromě nich musí proběhnout také nějakou formou vyjednání podmínek a požadavků v rámci avízovaného společného postupu České a Slovenské republiky.

Zdroj: janacernochova.cz, e15.cz

Tagy článku