KOMENTÁŘ: Pomohou řemeny z kůže argentinských býků k porážce Ruska na Ukrajině?

KOMENTÁŘ: Pomohou řemeny z kůže argentinských býků k porážce Ruska na Ukrajině?
Autor fotografie: foto: Mil.gov.ua, CC BY 4.0|Popisek: Samohybná houfnice CAESAR ukrajinské 55. dělostřelecké brigády
11 / 01 / 2023, 17:00

Zastaralé technologie limitují zvýšení výroby munice pro potřeby Ukrajiny, ale i české armády. Řešení už nabízí i soukromé společnosti, rychle pomoct může ale česká vláda.

Válka na Ukrajině proti ruskému agresorovi ukázala celému světu rozdíly mezi očekáváním a realitou. Od geopolitických a diktátorských choutek pravděpodobně psychicky nemocného Putina až po stav obranyschopnosti jednotlivých států západního světa.

Jedním z důležitých momentů této války je zajistit dostatečné zásobování Ukrajiny potřebnou výzbrojí a výstrojí. Velikost tohoto konfliktu lze dokumentovat na množství spotřebované munice.

Limity pomoci pro Ukrajinu z počátku války postupně padly. Pomoc se omezovala pouze na dodávání zbraní, které byly ve výzbroji ukrajinské armády a ukrajinští vojáci ji uměli obsluhovat. S prodlužujícími boji postupně začaly západní země uvažovat a následně i zasílat nové zbraně, které potřebovaly jednodušší výcvik obsluhy. Nyní už je situace jiná, výcvik ukrajinské armády a jejích specialistů probíhá v řadě západních zemí, a to včetně obsluhy nových bojových prostředků.

Přesto ale těžiště výzbroje ukrajinské armády stojí na původních zbraních, pocházejících ze zemí bývalého východního bloku, včetně České republiky.

Všechna čest české vládě, která ani na chvíli nezaváhala a od začátku konfliktu s nejvyšším úsilím podporuje obranu Ukrajiny. Česká republika poskytuje pomoc ve všech rovinách, od humanitární po vojenskou. Zejména u té vojenské jsou však limity, přičemž některé nelze překonat. Sklady nejsou bezedné a bez ohledu na ochranný plášť Severoatlantické aliance si musí Česká republika zachovat dostatečnou obranyschopnost.

Zásobování ukrajinské armády je velkou výzvou pro zbrojařské firmy a celý český obranný průmysl. Modernizace nebo opravy poškozené techniky, výroba náhradních dílů nebo zcela nových kusů – to jsou oblasti, kde se český obranný průmysl uchytil. Velkou výhodu má naše republika hlavně v historii. Jednak můžeme využít tradici silného a kvalitního zbrojního průmyslu v České republice, jednak znalosti a schopnosti vyrábět i zbraně a munici bývalého východního bloku.

V současných bojích se na Ukrajině začíná projevovat nedostatek munice. Tu umíme v České republice vyrobit. Jak se ale ukazuje, začíná být slabinou nedostatek výbušnin, hnacích náplní do munice a dalších komponent, jejichž výsadním výrobcem je v České republice společnost Explosia. Jak sami zástupci společnosti říkají, mají vyprodánu výrobu nejen na rok 2023. A to prostě dnes nestačí. Stávají se tak brzdou rozvoje dalších českých společností. Nízké investice a zastaralé technologie včetně totální závislosti na Synthesii nereflektují dynamický vývoj a potřeby zbrojního průmyslu v České republice. Možná je to dáno i tím, že v roce 2015 kvůli střetu zájmů tehdejšího ministra financí Andreje Babiše přešla Explosia, jako státní akciová společnost, z ministerstva financí pod správu ministerstva průmyslu a obchodu. I když by jí jistě více slušelo vedení ministerstvem obrany.

Pomalost reakce na změny na trhu je dána nejen svazujícími regulemi státního podniku, ale i neodborností vedení. Jen těžko budeme zvyšovat kapacitu výroby střelného prachu, když ho vyrábíme na technologiích, které tehdejší Československo získalo v rámci válečných reparací, a tyto technologie pomáhají roztočit řemeny z kůže argentinských býků.

Některé soukromé společnosti, vědomy si limitů společnosti Explosia, začaly podnikat kroky, které by pomohly zintenzivnit její produkci. Společnost CSG navrhla, že Explosii odkoupí, nebo alespoň do ní kapitálově vstoupí, aby pomohla zvýšit investice do nových technologií. Obdobné snahy má největší výrobce munice v České republice, společnost STV Group, ale i třeba společnost Sellier and Bellot. Prodej společnosti není jednoduchou záležitostí a je otázkou, zda vůbec existuje politická vůle společnost Explosia zprivatizovat. Co by pomohlo a šlo velmi rychle, je převést ji pod vedení ministerstva obrany, které jistě lépe chápe potřeby obranného průmyslu víc než dosavadní vlastník. A v tom by zase mohla pomoct česká vláda, nejen Ukrajině, ale celé české společnosti.

Autor: Martin Svoboda

Tagy článku