KOMENTÁŘ: Recept na nečerpání obranného rozpočtu? Mějme připravené české projekty v záloze. Inspiruje se ministerstvo?

KOMENTÁŘ: Recept na nečerpání obranného rozpočtu? Mějme připravené české projekty v záloze. Inspiruje se ministerstvo?
Autor fotografie: Nexter, TDV|Popisek: TITUS
05 / 11 / 2020, 10:00

V nedávném rozhovoru pro Security magazín nastínil exnáčelník generálního štábu Jiří Šedivý možný směr řešení problému s čerpáním prostředků na investice, s nímž se Ministerstvo obrany potýká dlouhodobě, a v letošním roce je podtržený pandemickou situací a objektivními problémy při dotahování akvizic. Generál Šedivý Ministerstvu obrany radí větší flexibilitu a přípravu projektů určených domácímu průmyslu, jimiž by podobné situace mohlo v budoucnu efektivně řešit. Zmínil ruční zbraně od České zbrojovky nebo obrněná vozidla TITUS od Tatry.

Průtahy akvizičních projektů jsou jedním z důvodů, proč se Ministerstvu obrany nedaří čerpat prostředky určené na investice. Přičteme-li, že u některých nákupů bývá zpochybňována cena jako přemrštěná, jde o problém, který závažným způsobem ztěžuje modernizační proces ozbrojených sil. Situace se každoročně promítá, tak jako u mnoha dalších veřejných institucí, do horečného utrácení v závěru roku. Převážně nekoncepčního, neefektivního, náhražkovitého a ve výsledku beztak nedostatečného.

Kromě lepší přípravy strategických akvizic tak, aby při nich co možná nedocházelo k nevynuceným průtahům z důvodů chyb v zadání a restartům (jako příklad lze uvést terénní automobily nebo výběr právní kanceláře v rámci akvizice BVP), nabízí Jiří Šedivý pro případ zpoždění projektů zrychlenou realizaci dodávek podle již podepsaných rámcových smluv. Mít předem připravená náhradní řešení pro případ, že se v závěru roku v důsledku různých odkladů nepodaří vyčerpat stanovené prostředky. Jako příklad uvedl rámcové smlouvy o dozbrojení Armády České republiky ručními zbraněmi od České zbrojovky, nebo zanedlouho zahájené dodávky obrněných vozidel TITUS od společnosti Tatra Defence Vehicle.

Využití této a podobných možností může otevřít pro Ministerstvo obrany do budoucna cestu k řešení minimálně části problému s nevyčerpanými investičními prostředky. Předem připravené akvizice mohou být v rámci již uzavřených smluv realizovány jednoduše a při účelném naplánování efektivně a v konečném důsledku pro ozbrojené síly užitečně.

Namísto toho jsme podle generála Šedivého svědky toho, že rozhodování přichází pozdě a podobné projekty není možné realizovat z časových důvodů, byť by na ně prostředky reálně existovaly. "Pak přichází různá provizorní řešení jako jsou před platby, nákupy munice, pohonných hmot apod., které sice zajistí dočerpání velké části financí alokovaných na investice, ale ne vždy jsou plně efektivní," uzavřel exnáčelník generálního štábu.

Tagy článku