Kritizovaný tendr na pásová BVP může být do několika týdnů zrušen a technika pořízena mezivládní dohodou. MO vyjednává o daru a nákupu tanků – nemusí jít o Leopard 2A7

Kritizovaný tendr na pásová BVP může být do několika týdnů zrušen a technika pořízena mezivládní dohodou. MO vyjednává o daru a nákupu tanků – nemusí jít o Leopard 2A7
Autor fotografie: Redakce/Jakub Samek|Popisek: Zasedání výboru pro obrani
21 / 06 / 2022, 17:00

Sněmovní Výbor pro obranu na své dnešní 13. schůzi kromě plánovaných bodů projednal také dvě očekávaná témata přeložená z minulého týdne, kdy se z jednání omluvila ministryně obrany Jana Černochová.

Šlo jednak o informaci o stavu zakázky na pásová BVP, jednak o informaci týkající se daru a následného nákupu hlavních bitevních tanků Leopard. MO má k dispozici definitivní závěry v únoru zadané právní analýzy tendru na BVP a do konce týdne osloví uchazeče dopisem o změně podmínek – s těmi budou buď všichni oslovení explicitně souhlasit, nebo bude tendr zrušen a zakázka bude zadána v režimu mezivládní dohody. Záměr přijmout darem německé vlády 15 tanků Leopard 2A4 vzali členové výboru na vědomí. MO si při vyjednávání o nákupu tanků v nejmodernější verzi 2A7+ ponechává možnost pořídit jinou platformu.

Ve svém úvodním slově k bodu Informace Ministerstva obrany k zakázce na bojová pásová vozidla pěchoty ministryně obrany zopakovala svou již dříve formulovanou kritiku nastavení tendru vyhlášeného na jaře 2019 a vyjádřila lítost nad tím, že tehdejší vedení MO nezvolilo jiný způsob akvizice této potřebné techniky. Jako dobrý alternativní příklad uvedla loňské nákupy samohybných děl CAESAR a protivzdušných kompletů SPYDER.

Závěry právní analýzy tendru nelze podle zpracovatele, jímž je advokátní kancelář Havel & Partners, v úplnosti zveřejnit, a ani členové Výboru pro obranu nedostali než velmi stručný výtah hlavních bodů, který má redakce k dispozici.

Advokátní kancelář v něm sděluje, že identifikovala z pohledu právní regulace rizika, která mohou být eliminována jen v případě, že by MO uzavřelo smlouvu s dodavatelem až po nabytí účinnosti aktuálně projednávané novely Zákona o zadávání veřejných zakázek. Anebo v případě, že MO vypsanou soutěž zruší a zakázku zadá formou mezivládní dohody. Z hlediska závazkového práva pak byla identifikována rizika, jež lze v případě pokračování v soutěži zmírnit, a to provedením konkrétních změn podmínek, s nimiž budou všichni uchazeči výslovně souhlasit, a současně se vzdají vůči MO v souvislosti s tendrem jakýchkoli nároků, zejména na náhradu újmy.

Ministryně obrany shrnula dosavadní průběh tendru a podle jejích slov nese odpovědnost za stav zakázky předchozí vláda. Zajímalo ji, proč nebyl ze soutěže vyloučen nejmenovaný uchazeč, který neměl dodat návrh smlouvy o smlouvě budoucí, ač se jednalo o zásadní požadavek MO, a současně byla jeho cenová nabídka nejvyšší. Exministr obrany a předseda výboru Lubomír Metnar (ANO) odpověděl, že odborný tým nedoporučil na přelomu října a listopadu jiné řešení než vyřadit nabídky uchazečů, nikoli vyloučit ze soutěže uchazeče samotné.

Rizika soudních sporů podle Jany Černochové „nelze eliminovat, jen minimalizovat.“ Dopis třem uchazečům (BAE Systems, Rheinmetall a GDELS) bude odeslán do konce týdne a podle náměstka pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO Lubora Koudelky do 10 až 14 dnů lze očekávat odpověď. Kromě výzvy k přijetí změněných podmínek a vzdání se nároku na náhradu újmy půjde také o možnost MO vyloučit uchazeče ze soutěže, pokud podá nehodnotitelnou nabídku nebo pokud překročí maximální nabídkovou cenu 51,68 miliardy Kč vč. DPH. MO také bude moci vyřadit uchazeče ze soutěže kdykoli bez udání důvodu, a soutěž bude moci také kdykoli ukončit.

Podle poslance Jiřího Horáka (KDU-ČSL) to může znamenat, že uchazeč, který by si v soutěži nevěřil, ji může takto velmi snadno shodit ze stolu. Zajímal ho časový a finanční posun v případě, že by se v zakázce následně pokračovalo formou mezivládní dohody. Podle ministryně odpovědi nelze jednotlivé kroky předbíhat – přicházejí postupně podle doporučení advokátní kanceláře.

Po diskusi o politické odpovědnosti za situaci, v níž armáda stále na pásová BVP čeká a zakázka se velmi přiblížila novému „bodu nula“, přičemž stále platí závazek vůči Alianci postavit k 1. lednu 2026 moderně vyzbrojené brigádní úkolové uskupení těžkého typu, bylo projednávání bodu přerušeno do příští schůze výboru, která je plánována na 30. srpen. S ohledem na uvedené termíny je zřejmé, že tou dobou bude MO mít k dispozici odpovědi tří uchazečů na zmíněný dopis – tendr bude v případě akceptace podmínek ze strany všech uchazečů pokračovat. Anebo bude zrušen a zakázka proběhne formou mezivládní dohody. O jejích případných parametrech žádná informace nezazněla a ministryně obrany o nich odmítla spekulovat.

Druhým přeloženým bodem programu ze čtvrteční schůze byla Informace Ministerstva obrany k nákupu tanků Leopard. Název tohoto bodu byl ale s ohledem na podané informace poněkud zavádějící. Souběžně probíhají jednání o dvou smlouvách – o smlouvě o daru 15 tanků Leopard 2A4 od německé vlády, resp. společnosti Rheinmetall, a to včetně prvotní logistiky, munice, integrace komunikačních systémů AČR a úvodního výcviku; a jednak o smlouvě o nákupu pěti desítek tanků v nejmodernější verzi Leopard 2A7+ vyrobených německou společností KMW.

Cílem MO v prvním případě je dosáhnout dohody, podle níž by byly dodávky zahájeny do šesti měsíců po podpisu s tím, že první tank by měla AČR obdržet již do konce tohoto roku. Ve druhém případě se ale MO nechce podle slov ministryně obrany nechat prvotním darem zavázat k bezalternativnímu řešení ve formě nákupu Leopardů. Armáda připravuje návrh parametrů, aby byla zajištěna reálná cena odpovídající ceně, kterou za tento typ techniky platí jiné země. Současně MO vnímá, že například Polsko vyjednává o akvizici jihokorejských tanků K2 Black Panther, a přes odlišnou koncepci rozvoje polských ozbrojených sil v odlišné polské situaci apriorně možnost provozovat více platforem MBT nezavrhuje.

Zpravodaj projednávaného bodu, poslanec Pavel Růžička (ANO), připomněl otázku neefektivního vynakládání prostředků MO na modernizaci či technické zhodnocení stávajících tanků T-72M4 CZ, předsedu výboru Metnara zajímal termín podpisu smlouvy na nákup tanků, a poslance Horáka otázka zajištění servisu darovaných tanků Leopard 2A4. Podle náměstka Koudelky bude do tohoto procesu výrazně zapojen český obranný průmysl. Otázka výhledu na termín podpisu smlouvy o nákupu moderních tanků zůstala bez odpovědi s tím, že probíhají intenzívní jednání. Výbor vzal poskytnutou informaci na vědomí.

Zdroj: 13. schůze Výboru pro obranu, redakce

Tagy článku