Kybernetická bezpečnost, stejně jako boj s dezinformacemi, patří k naprosto klíčovým prioritám koalice SPOLU, říká poslanec Bartošek

Kybernetická bezpečnost, stejně jako boj s dezinformacemi, patří k naprosto klíčovým prioritám koalice SPOLU, říká poslanec Bartošek
Autor fotografie: Foto: redakce|Popisek: Veronika střílí otázky
05 / 10 / 2021, 16:30

Jako další přijal pozvání do předvolebního speciálu Security Magazínu předseda Podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Veronika, studentka Univerzity obrany, zve do svého nového pořadu klíčové politiky a další osobnosti, které mají co říct k tématu obrany a bezpečnosti. Nejen v předvolebním čase, ale právě nyní – hodnotí uplynulé funkční období vlády, výkon ministerstva obrany, a prezentují své vlastní plány a koncepce pro další čtyři roky.

1. Pane poslanče, o sobě zmiňujete, že jste pracoval jako dramaterapeut, což je terapeutický přístup speciální a léčebné pedagogiky využívající divadlo jako prostředek léčby. Jak jste se k této činnosti dostal? 

Celý život miluju divadlo. A když jsem začal pracovat v terapeutické komunitě Podcestný mlýn, zjistil jsem, že existuje dramaterapie...Na své cestě k tomu, stát se dramaterapeutem jsem prošel řadou kurzů a dvěma velkými výcviky a dodnes žasnu, jak právě dramaterapie lidem neskutečně pomáhá, jak neuvěřitelně může být účinná.

2. Máte silný hlas jakožto člen Podvýboru pro Hasičský záchranný sbor České republiky. Je to z toho důvodu, že si uvědomujete, pod jakým rizikem hasiči pracují? Plánujete další důležité kroky, které by Hasičský záchranný sbor podpořily?

Pro Hasičský záchranný sbor je zásadní zajištění řádných podmínek pro výkon služby hasičů a mít efektivní, optimální a moderní techniku odpovídající 21. století. Současné nastavení plošného pokrytí ČR z hlediska početního stavu na stanicích odpovídá 90. letům 19. století, kdy hasiči měli úplně jinou zásahovou činnost, a je nutné nastavit nové početní stavy a adekvátní rozložení sil a prostředků na stanicích. Proto považuji za zásadní navýšit početní stavy hasičů a specializovat jejich činnost (např. i na zdravotní činnost).

Dále je nutné pro profesionální, ale i dobrovolné hasiče zajistit adekvátní prostředky, výbavu a techniku, se kterou budou moci rychle a efektivně zasahovat. Například je potřeba nakoupit nové CAS, zejména české výroby, aby byl podpořen i český trh. V neposlední řadě hasiči musí mít adekvátní právní prostředí pro svoji činnost. Novela krizového zákona, která bude reagovat i na zkušenosti z covidové pandemie je nevyhnutelná. Nutné je zaměřit se také na požární ochranu, tedy kategorizaci staveb a na nejvíce nebezpečné stavby (výškové budovy, továrny aj.), kde je nutné též vytvořit řádné právní prostředí.

​3. Co říkáte na předvolební nápad ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, aby se prostředky na navýšení platů státních zaměstnanců hledaly v rozpočtu ministerstva obrany?

Je to jen důkaz toho, co stále v tomto volebním období opakuji. Pro aktuální vládu bezpečnost není priorita a do rozpočtu resortu obrany sahají kdykoli se jim to hodí. Nápad paní ministryně Maláčové považuji za nápad, který ohrožuje obranyschopnost naší země. Není možné, aby armáda byla vždy otloukánkem, aby byla zdrojem, kam se sahá, když někomu dojdou peníze. To je pro mě naprosto nepřijatelné. Je to jednoduchý vzkaz vlády ANO a ČSSD směrem k vojákům, nejste pro nás důležití, na rozpočet vám sáhneme jako prvním, ale když je krize, budete stát na značkách, jako tomu bylo během covidu.

Paní ministryně se měla především starat o svůj resort a o své rozpočtové kapitoly, aby hlavně ona dokázala primárně ušetřit na svém úřadě, a ne sahat do prostředků ministerstva obrany. Je ostudné, že tato vláda v rozpočtovém výhledu na tři roky sebrala armádě více jak 13 miliard korun. Ohrožuje to řadu akvizic, samotnou armádu a působí to značně demotivačně. Toto odmítáme a chceme uzákonit 2 % HDP na obranu. Armáda potřebuje stabilitu a předvídavost. Naše koalice SPOLU to prosadí.

4. Co byste v uplynulých čtyřech letech označil za největší úspěch, a co za největší neúspěch Ministerstva obrany?

Za uplynulé čtyři roky jsem rád, že se rozběhly akviziční procesy a podařilo se rozhýbat modernizaci armády. Chci ocenit ministerstvo obrany, že dokázalo uzavřít smlouvy, a to jak na děla NATO, tak na prostředky protivzdušné obrany. Že naše armáda a vojáci obstáli v zahraničních misích, že prokázali svou připravenost i v průběhu covidové pandemie. Ukazuje se, že máme vynikající profesionální vojáky a armádu, která když je zapotřebí, plní i ty nejnáročnější úkoly. Největší úspěchy jsou nákupy děl Caesar a PVO Spyder, a to, jak do nich MO ČR dokázalo zapojit domácí průmysl. Největším neúspěchem je projekt BVP, který se táhl tak dlouho, až se dostal mimo ekonomickou a politickou realitu, i když po formální stránce pokračuje. Za největší neúspěch ministerstva obrany vnímám, a je to hlavně neúspěch celé vlády, že ustoupilo tlaku komunistů a sebralo z rozpočtu armády na letošní rok 10 mld. Kč, a tím zpomalili zakázku na nákup BVP, jednu z největších akvizičních procesů, která se tím bohužel dostala do časového skluzu a přitom to patří do požadavků, které musíme naplnit i ve vztahu k našim aliančním partnerům. Řada pozitivních věcí je tak bohužel zastíněno manažerskou neschopností dotáhnout jednu z klíčových armádních zakázek, zásadní pro bojeschopnost Armády České republiky.

5. V rámci obrany se skloňuje výraz soběstačnost. Mohli jsme vidět, že během pandemie zde byl nedostatek zdravotního materiálu, který jsme si neuměli vyrobit sami a byl to obrovský problém. Jedním z názorů je, že bychom si tyto klíčové věci měli zajišťovat sami na svém území, které ovládáme, říká se tomu tzv. princip teritoriality. Souhlasíte s tím, abychom si maximum věcí vyráběli sami, pokud je to možné?

Český průmysl by měl dodávat domácí armádě a policii to, co umí, třeba tatrovky nebo pušky z Českého Brodu. Zahraniční firmy můžou dodávat to, co by se v ČR nevyplatilo samostatně vyvíjet, nebo kde nemáme žádné tradiční know-how, třeba se to týká systémů protivzdušné obrany. Ale i pak se musí stát snažit, aby aspoň část výroby byla přenesena na jeho území a aby uměl zahraniční techniku samostatně servisovat v domácích podnicích. Jinak bude mít v krizové situaci problém.

Covid nám v celé nahotě ukázal slabá místa našeho systému, a toto je jedno z nich. Jestli chceme někdy tvrdit, že se nám podařilo nad covidem zvítězit, tak se především musíme poučit z chyb. Troufám si tvrdit, že aktuálně si snáze představíme, jak rychlá a nečekaná může být krize, která postihne jeden region, Evropu nebo celý svět. Od té doby, co vypukla pandemie, můžeme pozorovat naši závislost nejen v otázce zdravotnického materiálu... a právě soběstačnost bude velké téma pro budoucí vládu, a nejen pro ni.

Opakuji, pandemie nám natvrdo ukázala slabá místa našeho systému. To, jakým způsobem jsme zranitelní. Tím, že se opakovaně a dlouhodobě tlačilo na co nejnižší cenu, řada výrob, včetně těch strategických, se přesunula do Číny a v případě krize se ukázalo, že nedisponujeme ani v rámci ČR, ale ani v rámci EU, dostatečnou výrobní kapacitou např. na ochranné pomůcky. Z toho plyne jednoznačné poučení, že musíme vyčlenit část výroby, která bude strategická a kterou budeme držet, jež bychom v případě ohrožení státu dokázali využít pro občany České repliky. Jsem přesvědčený, že se to týká jak ochranných pomůcek, tak ale i položek obranného průmyslu, a zdravotnického materiálu. Aby bylo možné vyrábět klíčově věci „doma“, je na to potřeba mít odpovídající technologie, kapacity a prostředky. Je to složitý řetězec, který se může zadrhnout třeba jen na tom, že nebudeme schopni obsadit pracovní místa. Je na čase, aby stát začal úzce komunikovat a spolupracovat s domácím průmyslem. Řadu věcí můžeme samozřejmě plnit i v rámci spojenectví se státy NATO, ale jednoznačně souhlasím s tím, že by se měl upravit například i zákon o veřejných zakázkách, resp. nákup jednotlivých akvizic – musíme posílit offsety, ale současně i nákup licencí, abychom byli schopni řadu věcí vyrábět na našem území. To znamená nejen kompletovat, ale také rozvíjet vědu a výzkum v rámci obranného průmyslu.

6. Kdybych vás poprosila o řekněme dva největší problémy, s nimiž se v dnešní situaci musí vypořádat český obranný průmysl, co jej nejvíce tíží a s čím mohou pomoci politici?

Velkým problémem jsou tranzitní licence, jejichž prostřednictvím můžou okolní státy bránit v exportu vojenského materiálu z Česka, i když v pořádku prošli schvalovacím procesem u nás doma. Dalším problémem je neefektivita některých státních podniků obranného průmyslu, kterým chybí vlastní produkt, nejsou cenově konkurenceschopné a jako na spásu čekají na nějakou státní zakázku, kterou ale plní dráž a hůř než soukromé firmy. Stát by měl v obranném průmyslu provozovat vývojové a zkušební podniky, ale u výrobních podniků je lepší se spolehnout na soukromý sektor. Český obranný průmysl – znamená pro Českou republiku spoustu pracovních míst a stejně tak to znamená i export. Na jednu korunu vloženou do obranného průmyslu se váží zhruba 3 koruny přidané hodnoty. A na toto musíme pamatovat. Český obranný průmysl potřebuje, aby se stalo jeho pravidelnou součástí, že akvizice, které budou vypisovány, budou počítat se zapojením domácího průmyslu minimálně ze 40 % do těchto zakázek. Musíme zrychlit zákon o veřejných zakázkách tak, abychom od vyhlášení do uzavření smlouvy nepočítali čas na roky, ale aby se to zrychlilo. A to, co vidím, a s čím mohou pomoci politici, je to, že stačí nekomplikovat život. Zjednodušit předpisy, zjednodušit zákon o zadávání veřejných zakázek a investovat do vědy a výzkumu, protože obranný průmysl je důležitý.

7.Jste předsedou Podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR. Kde máte pocit, že došlo k největšímu posunu v oblasti kybernetické bezpečnosti? Je Česká republika dostatečně připravena odvracet kybernetické hrozby?

Strategickou koncepci máme zpracovanou dobře, je ovšem také důležité, abychom ji v praxi dokázali naplnit a nedělali ji pouze formálně. Jako posun vnímám hlavně to, že si jako společnost konečně začínáme uvědomovat, že jde o reálnou hrozbu. Musíme se stát mnohem aktivnějšími a chránit nejen naše nemocnice, ale měli bychom zvážit, zda nerozšířit množství oblastí v rámci kritické informační infrastruktury státu. Takže zdaleka ještě nejsme připraveni, a čeká nás dlouhá cesta k tomu si říct, že máme ochráněné alespoň prvky kritické infrastruktury. Praxe nám ukazuje, že v současnosti první úder přichází vždycky v kybernetickém prostoru, a na to prostě musíme být schopni reagovat. Kybernetická bezpečnost, stejně jako boj s dezinformacemi, patří k naprosto klíčovým prioritám koalice SPOLU, které budeme prosazovat.

Protože jde o obor, které se neustále vyvíjí, je také důležité, aby stát dokázal zaplatit odborníky, kteří budou ochotní a schopní odvracet cílené hrozby. Vzorem nám v tomto může být Izrael nebo Tchaj-wan, kde mají bohatou zkušenost s kybernetickými útoky ze zahraniční. A v mnoha ohledech se opravdu můžeme inspirovat.

8.Na začátku končícího funkčního období byly prioritami Podvýboru pro policii, jehož jste členem, řešení stárnutí policie, otázka balistických vest, dále zákon o soukromých bezpečnostních službách. Co se podle vašeho názoru podařilo, a co naopak ne?

Aktuálně se daří nábor nových lidí. Bezpečnostní složky zaznamenávají větší zájem uchazečů o práci v těchto sborech. Muže to souviset s hledáním jistot při výběru nového zaměstnání. Při popisu toho, co se nepodařilo, budu znovu opakovat, že pro aktuální vládu jsou bezpečnostní témata pouze okrajová. Například zmiňovaný zákon o soukromých bezpečnostních službách vláda neměla vůli projednat, a proto ani po tolika letech není jasně řešena problematika bezpečnostních agentur.

9.Jak hodnotíte bod programu koalice Pirátů a STAN, který chce v rámci obranného rozpočtu navýšit prostředky směřující na výzkum, vývoj a využití nových technologií, jako jsou vesmírné technologie, umělá inteligence či biotechnologie?

V tomto jdeme stejným směr (koalice SPOLU i PirStan), protože prostředky směřující na vědu, výzkum a využití nových technologií, jako jsou umělé inteligence, vesmírné technologie či kvantové počítače, to je směr, kterým se v současné době ubírá světový obranný průmysl a my s ním musíme držet krok. Ale základním předpokladem je skutečně to, že zastabilizujeme armádní rozpočet ve výši 2 % HDP, jak prosazujeme, a začneme akvizice plánovat s delším časovým horizontem. Současně musíme aktivně spolupracovat s našimi spojenci v rámci aliance, a i dalšími státy. V tomto ohledu je důležité spojit síly a dát výzkumu a vědě možnost rozvoje.

10.  Vy kandidujete v nadcházejících volbách za KDU-ČSL v Jihočeském kraji, pokud byste byl zvolen, co by bylo Vaší prioritou v následujícím volebním období?

Jednoznačně pokračování v modernizaci armády a stabilizovat armádní rozpočet. Naplnit a stabilizovat početní stav u Policie ČR a Vězeňské služby ČR. Posílit kybernetickou bezpečnost a nastartovat boj s dezinformacemi, protože ochrana dat lidí a jejich bezpečnost je pro nás naprosto prioritní. Klíčové je jmenování ředitele BIS, dostavba jaderné elektrárny, a to jak v Dukovanech, tak pokračovat i v Temelínu.

 

 

 

Tagy článku